Xếp hạng bay XC

Dựa theo thông tin trên xcontest.org
Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có từ 25 điểm trở lên)Thống kê XC

# Phi Công Tổng Điểm Tổng Giờ Tổng Chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+ Loại Dù
# Phi Công Tổng Điểm Tổng Giờ Tổng Chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+ Loại Dù
1 Kim Tran (chukim) 19.977,6 03:28 690 1 2 4 2 7 10 23 40 55 86 OZONE Zeno 2 (D)
2 Bach Le Hoang (backtofly) 9.397,0 01:24 308 1 2 4 3 5 12 8 22 40 FLOW Spectra 2 (Z)
3 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 7.462,9 23:28 253 1 1 4 4 11 18 63 DAVINCI XChord (D)
4 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 7.021,7 19:53 202 1 2 2 2 7 11 21 40 OZONE Zeno (D)
5 Nghia D. Nguyen (Nghia) 8.179,4 09:34 320 3 4 4 8 9 20 45 GIN Bonanza 2 (C)
6 Anh Nguyễn (anhh) 5.287,2 19:42 299 2 2 3 13 34 GIN Leopard (D)
7 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 6.038,2 17:14 299 1 3 3 1 7 8 35 OZONE Alpina 3 (C)
8 Le Nguyen (NguyenLe) 2.774,3 20:37 115 1 1 1 1 10 24 GIN Bonanza 2 (C)
9 Duong Vdt (DuongVdt) 4.424,7 06:54 376 1 1 1 2 4 18 AIRDESIGN Volt 4 (C)
10 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) 1.464,6 23:27 114 1 1 5 7 ADVANCE Sigma 10 (C)
11 Duy Pham (duyfam) 3.471,8 14:50 124 3 1 6 4 3 17 OZONE Zeno (D)
12 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 9.690,5 03:26 517 2 2 9 6 13 96 OZONE Enzo 3 (Z)
13 Dang Van My (Dangvm) 8.488,6 00:34 795 2 2 4 6 15 49 UP K2 4 (T)
14 Tan CAO HA (ngaupin) 4.250,4 11:55 334 2 3 3 9 28 SKYWALK Chili 4 (B)
15 cuong hoang viet (hvc) 5.396,6 14:32 383 2 1 6 5 44 SKYWALK X-Alps 3 (D)
16 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 7.172,2 21:00 902 1 4 4 2 4 23 UP K2 4 (T)
17 Hiep Bobo (FlyBobo) 4.163,3 12:08 100 1 3 5 8 15 19 OZONE SwiftSix (B)
18 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 3.602,2 19:06 250 1 2 2 3 4 19 GIN Leopard (D)
19 Ly Duc Du (lyducdu) 863,6 14:20 31 1 1 1 8 TRIPLE SEVEN King 2 (D)
20 Nguyen Vu (Blanket) 5.922,3 21:07 243 1 4 9 17 44 GIN Leopard (D)
21 Tran Hung Thang (thangh253) 2.128,1 22:23 145 1 1 2 5 18 SKYWALK Cayenne 6 (C)
22 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) 1.142,5 19:32 148 1 1 2 SKYWALK Tequila 4 (B)
23 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.673,9 15:32 254 4 1 2 7 25 NIVIUK Peak 4 (D)
24 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.376,9 07:39 270 1 3 2 23 GIN Bonanza 2 (C)
25 . Nothing. (Nothing) 774,6 03:47 51 1 2 4 ADVANCE Iota 2 (B)
26 Căng Đét (soncaonguyen) 2.978,9 20:58 181 1 1 4 7 25 DAVINCI XChord (D)
27 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1.190,6 06:10 111 1 1 2 3 NIVIUK Ikuma (B)
28 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 398,2 01:41 36 1 1 1 UP Trango X-race (C)
29 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.387,7 16:12 360 4 7 7 17 GIN Explorer 2 (B)
30 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 3.097,4 18:39 237 2 6 20 OZONE Zeno 2 (D)
31 Huyen Meo (huyennguyen) 2.856,4 13:05 265 2 1 18 GIN Explorer (B)
32 Kao Thao (kaothao.90) 1.345,9 00:11 149 2 6 GIN Explorer (B)
33 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 3.712,2 16:52 308 1 3 6 26 OZONE Photon (C)
34 Hiep Nguyen (Hiepkit) 2.588,0 07:18 245 1 2 6 14 ADVANCE Sigma 10 (C)
35 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 2.488,2 15:56 280 1 1 6 11 DAVINCI Duet Pro (T)
36 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 2.830,1 15:34 333 1 1 18 NOVA Phantom (B)
37 Hien Vu Thanh (vuthanhien) 378,0 03:56 24 1 1 2 DAVINCI Classic (B)
38 Tuấn 2k (Tuan2k) 2.322,8 22:02 347 1 11 DAVINCI Tango (C)
39 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1.395,5 06:11 145 1 6 UP X Race (D)
40 thang vu (Thangthor) 3.044,0 22:20 699 1 3 spoter (C)
41 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) 596,7 09:36 114 1 ADVANCE Iota 2 (B)
42 Anh Dao (daomaiann) 247,3 21:34 28 1 SUPAIR Leaf (B)
43 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 1.841,2 01:26 174 3 2 8 TRIPLE SEVEN Q-light (C)
44 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) 1.457,1 01:33 94 2 2 10 OZONE Rush 5 (B)
45 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 1.494,7 12:10 175 2 2 3 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
46 Dinh TheAnh (NU3005) 6.519,8 23:35 1344 2 1 14 SKYWALK Cayenne 6 (C)
47 Thien Trinh Duc (thientd87) 959,3 03:30 82 2 1 4 DUDEK Optic 2 (B)
48 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 3.499,2 12:27 303 1 4 26 PHI Allegro (C)
49 Tam Hoa Tue (tuetam) 2.795,7 20:07 288 1 4 19 UP Trango X-race (C)
50 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 2.478,8 06:27 260 1 3 13 GIN Avid (B)
51 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 1.704,6 18:43 157 1 3 10 AIRDESIGN Volt 4 (C)
52 Le Minh (mxminh) 2.287,3 09:31 216 1 2 24 ADVANCE Sigma 10 (C)
53 Ben Ben (Benben) 2.203,2 09:44 243 1 1 16 ADVANCE Iota2 (B)
54 Tan Nguyen (TanNguyen) 1.724,6 16:51 134 1 1 16 SKYWALK Cayenne 6 (C)
55 Steve Pham (StevePham0205) 2.815,8 03:49 461 1 1 10 BGD Base (B)
56 Long Hoang (longhoang) 1.028,8 07:22 98 1 1 6 ADVANCE Sigma 10 (C)
57 Pham Quochuy (Huypham) 600,9 00:10 33 1 1 5 NOVA Mentor3 (B)
58 Nam Bu (BuratinoNam) 2.312,0 08:08 354 1 1 4 GIN Explorer (B)
59 D Nguyễn (LTD) 1.048,2 08:13 96 1 5 GIN Bonanza 2 (C)
60 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 1.156,7 03:19 212 1 2 GRADIENT Nevada 2 (B)
61 Le Do (dohuule) 2.494,0 22:14 195 7 19 DAVINCI Tango (C)
62 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 2.768,5 20:46 165 6 27 FLOW Fusion (C)
63 Dũng Bùi (DungBui) 1.159,8 09:32 137 2 3 NIVIUK Artik 5 (C)
64 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1.076,7 07:21 109 1 11 AIRDESIGN Volt 3 (C)
65 Sparta Quit (nxhung) 2.799,5 21:41 324 1 11 SKYWALK Cayenne 5 (C)
66 Văn Khoa Lê (levankhoa) 1.751,5 00:48 282 1 11 NIVIUK Ikuma 2 (B)
67 canh nguyen quang (canhnguyen) 2.540,3 07:05 405 1 9 ADVANCE BiBeta 6 (T)
68 KEn HO (Hoduykhanh) 1.535,3 12:38 206 1 7 NOVA Mentor 5 (B)
69 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 1.920,9 06:05 273 1 6 OZONE Rush 4 (B)
70 Phan TuanHung (HungPhan) 925,6 01:24 146 1 4 FLOW Panorama (T)
71 Phương Nguyễn (phuongnh) 829,1 08:38 145 1 4 ADVANCE Epsilon 9 (B)
72 Dao Duc Dat (ducdattv) 1.058,0 04:07 158 1 4 SUPAIR Step (B)
73 Tran ba Thien (Thientran) 1.154,5 14:09 159 1 3 SKYWALK Chili 4 (B)
74 TRAN MINH DAN (tiger93) 498,4 13:43 76 1 3 ADVANCE Sigma10 (C)
75 Tran Quoc Toan (ToanTran) 3.301,2 23:20 457 1 2 ADVANCE P3 (B)
76 Tam Do (Tamdodn) 561,1 22:54 114 1 1 BGD Dual 2 (T)
77 Manh Ha Pham (ThuanAdam) 627,4 02:07 110 1 1 UP K2 3 (T)
78 Long Pham (longpham_25) 1.011,6 14:32 152 1 1 ADVANCE Iota DLS (B)
79 Lam Ta (xtbtvd12399) 1.661,4 13:54 253 9 SKYWALK Chili 4 (B)
80 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) 1.619,7 22:56 202 9 NOVA Mentor 4 (B)
81 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 2.737,6 08:35 416 8 ADVANCE Sigma 11 (C)
82 Lili Vuvu (milkyway) 1.598,3 10:43 164 6 ADVANCE Iota DLS (B)
83 Thanh Trinh (thanhtrinh) 1.794,0 18:37 277 5 ADVANCE Iota 2 (B)
84 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 731,4 04:31 155 4 PHI Maestro (B)
85 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 1.347,0 16:36 176 4 ADVANCE Iota DLS (B)
86 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 1.329,4 11:30 228 4 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
87 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 933,2 18:05 202 3 SKYWALK Chili 4 (B)
88 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) 1.053,7 12:50 135 3 NIVIUK Artik 4 (C)
89 Tuan Anh Tran (attran) 524,9 06:04 89 3 GIN Evora (B)
90 Quang Tran (johnny142017) 984,9 15:59 165 3 GIN Calypso (B)
91 Cuong Do Cao (cuongdo186) 622,7 04:37 73 3 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
92 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 614,8 05:49 64 3 ADVANCE Iota2 (B)
93 Vu Thanh Cong (congrau) 1.617,7 22:21 272 3 SKYWALK Spice (C)
94 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 509,9 17:46 63 3 U-TURN Blacklight2 (B)
95 HOANG NAM TRAN (namtran) 1.451,0 15:47 180 3 ADVANCE Iota 2 (B)
96 Minh Võ (chieftain) 1.155,6 18:38 265 2 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
97 Do Hoang Huy (huydo) 729,0 22:17 170 2 BGD Base 2 (B)
98 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 1.359,2 12:24 267 2 BGD Cure (C)
99 Huy Le (Huyle) 521,0 09:17 67 2 NIVIUK Ikuma2 (B)
100 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 720,0 09:01 92 2 BGD Epic (B)
101 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) 502,1 18:21 105 2 BGD Epic 2 (B)
102 DO KHAC MANH (manhdk93) 863,1 05:49 142 2 OZONE Rush 5 (B)
103 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 751,5 20:45 146 2 SWING Nyos RS (B)
104 Lan Kieu (LanKieu) 378,9 14:27 73 2 U-TURN Evolution (A)
105 Hoai Nam Le (Tracyle) 183,1 21:08 17 2 SUPAIR Eona 2 (A)
106 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 314,4 12:13 56 2 SKYWALK Chili 4 (B)
107 Long Titan (Longtitan) 138,1 08:18 4 2 BASE (Z)
108 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 3.103,6 13:53 766 2 NIVIUK Peak 2 (D)
109 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) 294,2 01:42 45 2 SWING Nyos RS (B)
110 Do Duc Vuong (Dovuong) 494,3 17:54 96 1 ADVANCE Iota 2 (B)
111 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) 512,4 03:30 78 1 Blacklight (B)
112 Tung Nguyen (NICK_SMD) 366,2 17:27 47 1 PHI Maestro (B)
113 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 140,4 08:23 11 1 GIN Bolero 6 (A)
114 le xuan thanh (lexuanthanh) 382,3 03:13 93 1 BGD 2022 (B)
115 Viet Hung Vu (viethungvu) 748,6 22:12 142 1 PHI Maestro (B)
116 Vu Tuan Anh (tusa1705) 222,9 19:12 34 1 TRIPLE SEVEN Knight (B)
117 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 308,0 13:05 51 1 UTUNR Infinity-4 (B)
118 Vu Sy Hien (SyHien) 933,0 01:35 144 1 GIN Migare (B)
119 Hieu Duong Trong (wysduong) 379,9 06:57 79 1 BGD Base 2 (B)
120 Nguyen Duc Hai (boof1403) 332,8 12:28 58 1 ADVANCE Alpha 4 (A)
121 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 1.475,5 12:25 269 1 GIN Avid (B)
122 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 977,9 13:10 185 1 ADVANCE Apha6 (A)
123 Hoai Lien Lê (Charlene) 545,2 12:51 87 1 OZONE Rush 5 (B)
124 Su Su Su (SuSuSu) 866,6 21:11 152 1 ADVANCE 15061993 (B)
125 Thanh Anh (Thanhlienxo) 189,6 23:17 23 1 GIN Atlas (B)
126 Le Binh (Binhlienxo) 1.006,4 10:00 174 1 GIN Explorer (B)
127 Trinh Nguyen (Zero89) 1.169,4 19:37 246 1 SUPAIR Step Light (B)
128 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 1.635,2 00:27 313 1 HNAA BGD E Pic (B)
129 Chu Anh Quan (Quanrau) 449,6 16:58 84 1 SKYWALK Chili 4 (B)
130 Ken Võ (rongxanhla) 387,7 21:05 68 1 BGD Adam (A)
131 Trần Anh (Tran_Anh) 146,9 16:00 36 1 SKYWALK Tequila 5 (B)
132 HOANG PHAM (NAPOLI) 98,0 07:08 10 1 ADVANCE Epsilon 8 (B)
133 Thang Phung (Thang_tay) 46,0 04:39 3 1 UP Trango XC (D)
134 Sang Phung (Sangfikay) 582,7 07:15 127 1 NIVIUK Hook 5 (B)