Xếp hạng bay XC

Dựa theo thông tin trên xcontest.org
Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có từ 25 điểm trở lên)Thống kê XC

Hạng Phi công Loại dù Tổng điểm Tổng giờ Tổng chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+
Hạng Phi công Loại dù Tổng điểm Tổng giờ Tổng chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+
1 Kim Tran (chukim) OZONE Zeno 2 (D) 13.087,6 662:59 551 1 1 1 2 6 7 16 21 33 55
2 Bach Le Hoang (backtofly) FLOW Spectra 2 (Z) 8.387,6 482:59 286 1 1 4 3 5 10 7 20 35
3 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) TRIPLE SEVEN Q-light (C) 4.985,4 353:12 197 1 1 3 8 10 44
4 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 7.359,6 494:30 299 3 3 3 7 8 19 42
5 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) OZONE Zeno (D) 5.507,7 314:24 178 1 2 2 6 7 14 35
6 Le Nguyen (NguyenLe) GIN Bonanza 2 (C) 2.774,3 188:37 115 1 1 1 1 10 24
7 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) ADVANCE Sigma 10 (C) 1.464,6 119:27 114 1 1 5 7
8 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 8.346,4 625:20 474 2 2 9 6 11 69
9 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 7.223,5 603:54 520 2 2 4 6 14 46
10 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 3.376,0 209:06 251 2 3 3 8 19
11 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) BGD Wasp (B) 5.843,7 467:52 647 1 4 4 2 4 17
12 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 4.679,7 353:15 263 1 3 1 6 6 24
13 Đinh Trọng Hải (Haidt13) MAC PARA Illusion (B) 3.091,6 223:14 224 1 2 2 2 4 15
14 Nguyen Vu (Blanket) SUPAIR (T) 4.896,3 341:40 198 1 3 8 17 33
15 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 1.779,6 120:45 134 1 1 2 3 11
16 Cuong Ngo (mrcuongnd) UP (T) 2.719,1 225:28 210 2 1 2 5 18
17 Duy Pham (duyfam) OZONE Zeno (D) 2.098,9 131:54 91 1 5 2 1 11
18 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) SKYWALK Cayenne 6 (C) 2.868,4 238:40 250 1 3 1 17
19 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 2.730,4 217:06 162 1 1 4 7 20
20 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) NIVIUK Ikuma (B) 1.190,6 102:10 111 1 1 2 3
21 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) UP Trango X-race (C) 398,2 25:41 36 1 1 1
22 Hiep Bobo (Bobo79) PHI Beat (B) 2.560,0 134:33 76 3 5 13 14
23 Kao Thao (kaothao.90) SKYWALK Chili 4 (B) 845,3 79:44 96 2 2
24 Hiep Nguyen (Hiepkit) ADVANCE BiBeta 6 (T) 2.487,8 239:36 231 1 2 6 14
25 Anh Nguyễn (anhh) UP Summit XC3 (B) 3.911,7 313:18 266 1 1 9 25
26 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) FLOW Xcrace (D) 2.271,7 171:17 249 1 1 6 9
27 Huyen Meo (huyennguyen) GIN Explorer (B) 2.425,5 242:13 249 1 1 14
28 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) GIN Fuse 3 (T) 1.717,9 165:41 185 1 1 11
29 Hien Vu Thanh (vuthanhien) DAVINCI Classic (B) 378,0 27:56 24 1 1 2
30 Tuấn 2k (Tuan2k) BGD Dual2 (B) 1.780,9 164:19 267 1 8
31 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) UP X Race (D) 1.395,5 126:11 145 1 6
32 thang vu (Thangthor) spoter (C) 3.025,2 237:21 693 1 3
33 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) ADVANCE Iota 2 (B) 596,7 57:36 114 1
34 Anh Dao (daomaiann) SUPAIR Leaf (B) 247,3 21:34 28 1
35 cuong hoang viet (maylangthang) ikuma2 (Z) 2.931,4 243:05 259 3 3 23
36 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) OZONE Rush 5 (B) 1.174,2 103:14 79 2 2 10
37 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 2.310,9 267:18 296 2 1 7
38 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 946,1 74:14 80 2 1 4
39 Dinh TheAnh (NU3005) FLOW Spectra 2 (Z) 4.419,9 428:55 904 2 9
40 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) PHI Allegro (C) 3.221,7 279:25 291 1 3 23
41 Tam Hoa Tue (tuetam) NIVIUK Peak 2 (D) 2.257,1 173:59 256 1 3 14
42 Duong Vdt (DuongVdt) ADVANCE Iota (B) 2.511,0 237:37 265 1 3 10
43 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 1.897,9 187:49 188 1 2 18
44 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 2.815,8 267:49 461 1 1 10
45 Ben Ben (Benben) ADVANCE Iota2 (B) 1.606,9 150:42 198 1 1 8
46 Pham Quochuy (Huypham) NOVA Mentor3 (B) 600,9 48:10 33 1 1 5
47 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light (B) 1.859,0 178:36 299 1 1 3
48 Long Hoang (longhoang) ADVANCE Sigma 10 (C) 879,1 68:06 91 1 1 3
49 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) SUPAIR Step (B) 1.027,8 91:52 124 1 5
50 D Nguyễn (LTD) GIN Bonanza 2 (C) 988,6 100:45 95 1 5
51 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) Fusion (C) 2.375,0 205:42 141 6 22
52 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) SKYWALK Chili 4 (B) 2.022,5 186:25 237 3 8
53 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) AIRDESIGN Rise 3 (B) 1.641,4 152:14 212 2 7
54 Dũng Bùi (DungBui) NIVIUK Artik 5 (C) 1.159,8 105:32 137 2 3
55 Le Do (dohuule) BGD Base 2 (B) 1.571,9 151:10 158 1 11
56 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 1.491,0 128:36 200 1 7
57 Nguyen Viet Ha (Digicams) AIR DESIGN Volt (C) 692,0 117:11 87 1 6
58 Tan Nguyen (TanNguyen) SKYWALK Cumeo (B) 1.068,8 91:00 108 1 5
59 canh nguyen quang (canhnguyen) NOVA Mentor 6 (B) 1.172,0 120:57 177 1 5
60 Lucy Nguyen (LucyNguyen) OZONE Rush 4 (B) 1.616,4 171:56 244 1 4
61 Phan TuanHung (HungPhan) FLOW Panorama (T) 925,6 97:24 146 1 4
62 Dao Duc Dat (ducdattv) SUPAIR Step (B) 1.058,0 124:07 158 1 4
63 Tran ba Thien (Thientran) SKYWALK Chili 4 (B) 1.022,5 98:56 149 1 3
64 TRAN MINH DAN (tiger93) ADVANCE Sigma10 (C) 498,4 61:43 76 1 3
65 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) ADVANCE Iota 2 (B) 809,3 72:34 102 1 3
66 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Pi 3 (B) 2.649,2 236:47 396 1 2
67 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 552,1 60:56 115 1 2
68 Long Pham (longpham_25) UP Summit XC3 (B) 930,8 103:40 144 1 1
69 Ly Duc Du (lyducdu) King 2 (D) 483,0 71:18 28 8
70 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 (B) 1.533,6 157:29 198 7
71 Lili Vuvu (milkyway) SKYWALK Chili 4 (B) 1.296,9 127:51 142 5
72 Tuan Nguyen (Gaconlonton) sportster (C) 1.118,3 178:37 190 4
73 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 848,7 80:19 186 4
74 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) NIVIUK Artik 4 (C) 1.053,7 108:50 135 3
75 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) PHI Maestro (B) 1.784,2 129:54 323 3
76 Thanh Trinh (thanhtrinh) ADVANCE Iota 2 (B) 1.387,2 148:57 238 3
77 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) U-TURN Blacklight2 (B) 490,5 57:05 59 3
78 Lam Ta (xtbtvd12399) ADVANCE Epsilon 8 (B) 882,6 87:46 171 2
79 Sparta Quit (nxhung) SKYWALK Cayenne 5 (C) 1.753,2 167:35 264 2
80 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) SKYWALK Chili 4 (B) 314,4 36:13 56 2
81 Long Titan (Longtitan) BASE (Z) 138,1 08:18 4 2
82 Hoai Nam Le (Tracyle) SUPAIR Eona 2 (A) 183,1 21:08 17 2
83 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) SWING Nyos RS (B) 294,2 25:42 45 2
84 HOANG PHAM (NAPOLI) ADVANCE Epsilon 8 (B) 98,0 07:08 10 1
85 Trần Anh (Tran_Anh) SKYWALK Tequila 5 (B) 146,9 16:00 36 1
86 Nguyen Manh Tuan (ximbat) BGD Cure (C) 911,0 70:03 195 1
87 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 478,1 41:04 92 1
88 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) Blacklight (B) 512,4 51:30 78 1
89 THANH NGUYEN NGOC (erongru) GIN Bolero 6 (A) 140,4 08:23 11 1
90 Vu Tuan Anh (tusa1705) TRIPLE SEVEN Knight (B) 200,3 16:29 30 1
91 Huy Le (Huyle) NIVIUK Kyot4 (A) 192,7 20:08 23 1
92 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 603,2 97:02 157 1
93 Vu Sy Hien (SyHien) INDEPENDENCE 9999 (C) 508,8 52:02 93 1
94 Le Binh (Binhlienxo) UP Lhotse 2 (B) 988,1 80:33 170 1
95 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) UP Makalu 4 (B) 280,1 41:06 74 1
96 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 1.006,4 99:50 238 1
97 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 779,7 110:49 179 1
98 . Nothing. (Pan) ADVANCE Iota2 (B) 245,2 24:50 39 1
99 Hoai Lien Lê (Charlene) OZONE Rush 5 (B) 545,2 60:51 87 1
100 Ken Võ (rongxanhla) BGD Adam (A) 387,7 45:05 68 1
101 Thang Phung (Thang_tay) UP Trango XC (D) 46,0 04:39 3 1
102 Su Su Su (SuSuSu) ADVANCE 15061993 (B) 757,1 83:15 136 1
103 Thanh Anh (Thanhlienxo) GIN Atlas (B) 189,6 23:17 23 1
104 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) HNAA BGD E Pic (B) 1.165,9 114:03 217 1
105 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 442,7 40:08 83 1
106 Vu Thanh Cong (congrau) TRIPLE SEVEN Knight (B) 1.155,0 103:35 222 1
107 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) ICARO Pandion (B) 848,5 88:57 133 1