Xếp hạng bay XC

Dựa theo thông tin trên xcontest.org
Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có từ 25 điểm trở lên)Thống kê XC

# Phi Công Tổng Điểm Tổng Giờ Tổng Chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+ Loại Dù
# Phi Công Tổng Điểm Tổng Giờ Tổng Chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+ Loại Dù
1 Tam Hoa Tue (tuetam) 4.496,4 23:28 303 1 1 6 23 SKYWALK X-Alps 3 (D)
2 Kim Tran (chukim) 21.104,3 02:47 713 1 2 4 3 7 11 23 41 62 92 OZONE Zeno 2 (D)
3 Bach Le Hoang (backtofly) 9.618,5 16:24 314 1 2 4 3 5 12 8 23 45 FLOW Spectra 2 (Z)
4 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 8.454,8 01:00 268 1 3 5 4 11 21 69 DAVINCI XChord (D)
5 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 7.598,4 22:49 210 1 3 2 2 8 11 23 44 NIVIUK Icepeak (Z)
6 Le Do (dohuule) 3.339,4 06:57 205 1 1 1 1 9 20 DAVINCI Tango (C)
7 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 5.838,7 17:18 340 1 3 1 1 5 17 37 OZONE Photon (C)
8 Nghia D. Nguyen (Nghia) 8.292,4 10:35 321 3 4 4 8 9 20 45 GIN Bonanza 2 (C)
9 Anh Nguyễn (anhh) 5.301,4 21:04 301 2 2 3 13 34 ADVANCE Sigma 10 (C)
10 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 6.101,0 19:18 301 1 3 3 1 7 8 35 OZONE Alpina 3 (C)
11 Le Nguyen (NguyenLe) 2.774,3 20:37 115 1 1 1 1 10 24 GIN Bonanza 2 (C)
12 Duong Vdt (DuongVdt) 5.229,4 07:35 401 1 1 1 4 7 27 ADVANCE Iota DLS (B)
13 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) 1.464,6 23:27 114 1 1 5 7 ADVANCE Sigma 10 (C)
14 Duy Pham (duyfam) 3.695,8 09:32 135 3 1 6 4 3 22 OZONE Zeno (D)
15 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 10.021,6 23:39 528 2 2 9 6 13 104 OZONE Enzo 3 (Z)
16 Dang Van My (Dangvm) 8.614,0 08:00 836 2 2 4 6 15 49 UP K2 4 (T)
17 Tan CAO HA (ngaupin) 4.837,5 00:54 367 2 3 4 9 38 SKYWALK Chili 4 (B)
18 cuong hoang viet (hvc) 6.191,2 09:21 404 2 1 6 12 50 ADVANCE Sigma 10 (C)
19 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 7.194,9 23:18 907 1 4 4 2 4 23 UP K2 4 (T)
20 Hiep Bobo (FlyBobo) 4.163,3 12:08 100 1 3 5 8 15 19 OZONE SwiftSix (B)
21 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 3.679,4 01:43 257 1 2 2 3 4 20 GIN Leopard (D)
22 Ly Duc Du (lyducdu) 926,8 17:01 32 1 1 2 8 TRIPLE SEVEN King 2 (D)
23 Nguyen Vu (Blanket) 6.011,2 01:46 246 1 4 9 17 46 GIN Leopard (D)
24 Tran Hung Thang (thangh253) 2.234,9 04:41 151 1 1 2 5 20 DUDEK Hadron 3 (Z)
25 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) 1.142,5 19:32 148 1 1 2 SKYWALK Tequila 4 (B)
26 Huy Cu (duchuy225) 1.568,1 14:26 161 1 1 1 15 SKYWALK Chili 4 (B)
27 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.673,9 15:32 254 4 1 2 7 25 NIVIUK Peak 4 (D)
28 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.884,0 18:15 371 1 5 8 8 18 GIN Explorer 2 (B)
29 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.376,9 07:39 270 1 3 2 23 GIN Bonanza 2 (C)
30 . Nothing. (Nothing) 774,6 03:47 51 1 2 4 ADVANCE Iota 2 (B)
31 Căng Đét (soncaonguyen) 3.016,4 22:50 182 1 1 4 7 26 UP Trango 3 (D)
32 Tuan Anh Tran (attran) 1.605,4 01:57 119 1 3 2 15 NOVA MENTOR 7 (B)
33 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1.190,6 06:10 111 1 1 2 3 NIVIUK Ikuma (B)
34 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 2.135,2 13:11 303 1 2 7 GIN Avid (B)
35 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 398,2 01:41 36 1 1 1 UP Trango X-race (C)
36 Kao Thao (kaothao.90) 1.727,6 05:34 161 2 1 2 9 GIN Explorer (B)
37 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 3.752,2 11:15 263 2 8 30 OZONE Zeno 2 (D)
38 Huyen Meo (huyennguyen) 2.856,4 13:05 265 2 1 18 GIN Explorer (B)
39 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 1.931,1 05:51 193 2 9 ADVANCE Iota DLS (B)
40 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 2.089,2 14:39 181 1 3 3 9 777 Q light (C)
41 Hiep Nguyen (Hiepkit) 2.600,8 07:52 248 1 2 6 14 ADVANCE Sigma 10 (C)
42 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 2.527,2 17:34 282 1 1 6 11 DAVINCI Duet Pro (T)
43 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 2.101,5 19:57 172 1 1 5 12 AIRDESIGN Volt 4 (C)
44 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 4.002,9 09:42 407 1 4 35 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
45 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 1.197,4 21:25 86 1 1 10 ADVANCE Iota2 (B)
46 Hien Vu Thanh (vuthanhien) 378,0 03:56 24 1 1 2 DAVINCI Classic (B)
47 Tuấn 2k (Tuan2k) 2.337,3 23:16 349 1 11 DAVINCI Tango (C)
48 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1.395,5 06:11 145 1 6 UP X Race (D)
49 thang vu (Thangthor) 3.044,0 22:20 699 1 3 spoter (C)
50 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) 596,7 09:36 114 1 ADVANCE Iota 2 (B)
51 Anh Dao (daomaiann) 247,3 21:34 28 1 SUPAIR Leaf (B)
52 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 1.659,6 01:28 185 3 2 3 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
53 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) 1.457,1 01:33 94 2 2 10 OZONE Rush 5 (B)
54 Dinh TheAnh (NU3005) 7.439,6 21:22 1575 2 1 14 GIN Fuse 3 (T)
55 Thien Trinh Duc (thientd87) 959,3 03:30 82 2 1 4 DUDEK Optic 2 (B)
56 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 3.499,2 12:27 303 1 4 26 PHI Allegro (C)
57 Trinh Nguyen (Zero89) 2.331,2 03:11 290 1 3 18 SUPAIR Step Light (B)
58 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 2.498,6 08:49 262 1 3 13 SKYWALK Chili 4 (B)
59 Le Minh (mxminh) 2.398,5 21:22 220 1 2 27 NOVA Ion 5 (B)
60 Tan Nguyen (TanNguyen) 1.844,0 00:49 141 1 1 17 SKYWALK Cayenne 6 (C)
61 Ben Ben (Benben) 2.203,2 09:44 243 1 1 16 ADVANCE Iota2 (B)
62 Steve Pham (StevePham0205) 2.815,8 03:49 461 1 1 10 BGD Base (B)
63 Long Hoang (longhoang) 1.028,8 07:22 98 1 1 6 ADVANCE Sigma 10 (C)
64 Pham Quochuy (Huypham) 600,9 00:10 33 1 1 5 NOVA Mentor3 (B)
65 Nam Bu (BuratinoNam) 2.495,0 05:26 375 1 1 4 NIVIUK Artik 5 (C)
66 D Nguyễn (LTD) 1.048,2 08:13 96 1 5 GIN Bonanza 2 (C)
67 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 1.158,1 03:27 214 1 2 GRADIENT Nevada 2 (B)
68 Nguyen Diep (Dieptin) 515,8 19:27 105 1 1 SKYWALK Mescal 6 (A)
69 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 2.790,2 22:07 166 6 27 FLOW Fusion (C)
70 Sparta Quit (nxhung) 3.047,8 14:41 342 2 13 SKYWALK Cayenne 5 (C)
71 Dũng Bùi (DungBui) 1.159,8 09:32 137 2 3 NIVIUK Artik 5 (C)
72 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1.150,7 15:36 117 1 11 AIRDESIGN Volt 3 (C)
73 Văn Khoa Lê (levankhoa) 1.751,5 00:48 282 1 11 NIVIUK Ikuma 2 (B)
74 canh nguyen quang (canhnguyen) 2.544,6 07:30 406 1 9 ADVANCE Epsolion (B)
75 KEn HO (Hoduykhanh) 1.606,0 16:49 210 1 8 UP Summit XC4 (B)
76 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 1.941,8 07:53 275 1 6 OZONE Rush 4 (B)
77 Phương Nguyễn (phuongnh) 987,3 18:15 160 1 6 ADVANCE Epsilon 9 (B)
78 Tran Quoc Toan (ToanTran) 3.544,5 18:53 472 1 5 ADVANCE P3 (B)
79 Phan TuanHung (HungPhan) 925,6 01:24 146 1 4 FLOW Panorama (T)
80 Dao Duc Dat (ducdattv) 1.058,0 04:07 158 1 4 SUPAIR Step (B)
81 Tran ba Thien (Thientran) 1.154,5 14:09 159 1 3 SKYWALK Chili 4 (B)
82 TRAN MINH DAN (tiger93) 498,4 13:43 76 1 3 ADVANCE Sigma10 (C)
83 Chu Anh Quan (Quanrau) 586,6 00:38 90 1 2 SKYWALK Chili 4 (B)
84 Tam Do (Tamdodn) 561,1 22:54 114 1 1 BGD Dual 2 (T)
85 Manh Ha Pham (ThuanAdam) 627,4 02:07 110 1 1 UP K2 3 (T)
86 Long Pham (longpham_25) 1.011,6 14:32 152 1 1 ADVANCE Iota DLS (B)
87 Lam Ta (xtbtvd12399) 1.964,5 21:33 284 12 SKYWALK Chili 4 (B)
88 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 2.965,2 04:47 436 11 ADVANCE Sigma 11 (C)
89 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) 1.619,7 22:56 202 9 NOVA Mentor 4 (B)
90 Minh Võ (chieftain) 1.678,6 11:51 308 9 ADVANCE BiBeta 6 (T)
91 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 1.325,8 02:10 229 8 SKYWALK Chili 4 (B)
92 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 971,8 04:07 177 7 PHI Maestro (B)
93 Quang Tran (johnny142017) 1.234,3 15:12 181 7 ADVANCE Iota DLS (B)
94 Lili Vuvu (milkyway) 1.636,5 13:47 167 6 ADVANCE Iota DLS (B)
95 haianhvnaa (haianh) 2.589,1 12:12 580 5 SKYWALK Chili 5 (B)
96 Thanh Trinh (thanhtrinh) 1.805,1 19:51 278 5 ADVANCE Iota 2 (B)
97 Do Hoang Huy (huydo) 1.204,2 03:35 242 5 BGD Base 2 (B)
98 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 1.364,5 13:30 236 4 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
99 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) 1.053,7 12:50 135 3 NIVIUK Artik 4 (C)
100 Cuong Do Cao (cuongdo186) 652,8 06:53 77 3 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
101 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 836,9 09:47 161 3 NOVA MENTOR 7 light (B)
102 Vu Thanh Cong (congrau) 1.629,6 23:27 273 3 SKYWALK Spice (C)
103 HOANG NAM TRAN (namtran) 1.499,7 20:10 185 3 ADVANCE Iota 2 (B)
104 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 509,9 17:46 63 3 U-TURN Blacklight2 (B)
105 le xuan thanh (lexuanthanh) 412,9 03:58 94 2 BGD 2022 (B)
106 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 1.427,3 19:38 280 2 BGD Cure (C)
107 Huy Le (Huyle) 521,0 09:17 67 2 NIVIUK Ikuma2 (B)
108 Kim Thi Bo (KimThi) 923,7 18:44 148 2 ADVANCE Epsilon 10 (B)
109 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 1.422,1 02:01 267 2 BGD Epic (B)
110 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) 527,2 19:22 113 2 BGD Epic 2 (B)
111 DO KHAC MANH (manhdk93) 950,1 12:05 156 2 OZONE Rush 5 (B)
112 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 978,3 20:12 174 2 SWING Nyos RS (B)
113 Lan Kieu (LanKieu) 380,6 14:33 74 2 U-TURN Evolution (A)
114 Hoai Nam Le (Tracyle) 183,1 21:08 17 2 SUPAIR Eona 2 (A)
115 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 314,4 12:13 56 2 SKYWALK Chili 4 (B)
116 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) 294,2 01:42 45 2 SWING Nyos RS (B)
117 Long Titan (Longtitan) 138,1 08:18 4 2 BASE (Z)
118 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 4.180,4 20:29 1061 2 NIVIUK Koyot 3 (A)
119 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 346,7 05:40 55 2 NOVA Ion 7 (B)
120 Linh Nguyen (linnie) 446,0 21:01 79 2 ADVANCE Alpha 7 (A)
121 Tung Nguyen (NICK_SMD) 366,2 17:27 47 1 PHI Maestro (B)
122 Viet Hung Vu (viethungvu) 748,6 22:12 142 1 PHI Maestro (B)
123 Trong Do Quoc (quoctrong204) 1.093,3 20:38 186 1 GIN Yeti (A)
124 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 352,5 17:01 56 1 UTUNR Infinity-4 (B)
125 Vu Sy Hien (SyHien) 1.001,6 02:50 147 1 GIN Migare (B)
126 Long Pham Duc (onikunhp) 1.191,9 20:40 239 1 GIN Yeti (A)
127 Vu Tuan Anh (tusa1705) 222,9 19:12 34 1 TRIPLE SEVEN Knight (B)
128 Hieu Duong Trong (wysduong) 379,9 06:57 79 1 BGD Base 2 (B)
129 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 981,5 13:23 186 1 ADVANCE Apha6 (A)
130 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) 559,4 01:09 128 1 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
131 Nguyen Duc Hai (boof1403) 431,4 22:36 67 1 SKYWALK Cumeo (B)
132 Hoai Lien Lê (Charlene) 545,2 12:51 87 1 OZONE Rush 5 (B)
133 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 470,4 16:05 80 1 GIN Calypso (B)
134 Su Su Su (SuSuSu) 880,9 22:18 154 1 ADVANCE 15061993 (B)
135 Thanh Anh (Thanhlienxo) 189,6 23:17 23 1 GIN Atlas (B)
136 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 1.798,1 09:02 348 1 KINH BẮC Duet pro (B)
137 Le Binh (Binhlienxo) 1.006,4 10:00 174 1 GIN Explorer (B)
138 Trần Anh (Tran_Anh) 146,9 16:00 36 1 SKYWALK Tequila 5 (B)
139 HOANG PHAM (NAPOLI) 98,0 07:08 10 1 ADVANCE Epsilon 8 (B)
140 Ket Vu (Vuket1987) 57,0 02:09 8 1 NIVIUK Koyot 4 (A)
141 Sang Phung (Sangfikay) 628,8 10:43 134 1 NIVIUK Hook 5 (B)
142 Ken Võ (rongxanhla) 387,7 21:05 68 1 BGD Adam (A)
143 Do Duc Vuong (Dovuong) 494,3 17:54 96 1 ADVANCE Iota 2 (B)
144 Thang Phung (Thang_tay) 46,0 04:39 3 1 UP Trango XC (D)
145 Nhat Lam hong (Nhatfu) 769,4 23:21 105 1 GIN Avid (B)
146 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) 512,4 03:30 78 1 Blacklight (B)
147 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 140,4 08:23 11 1 GIN Bolero 6 (A)