Xếp hạng bay XC

Dựa theo thông tin trên xcontest.org
Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có từ 25 điểm trở lên)Thống kê XC

Hạng Phi công Loại dù Tổng điểm Tổng giờ Tổng chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+
Hạng Phi công Loại dù Tổng điểm Tổng giờ Tổng chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+
1 Kim Tran (chukim) GIN Boomerang 12 (Z) 17.134,0 830:22 621 1 2 4 2 6 9 20 32 46 69
2 Bach Le Hoang (backtofly) FLOW Spectra 2 (Z) 8.978,2 509:53 299 1 2 4 3 5 10 8 21 38
3 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) DAVINCI XChord (D) 6.633,0 428:47 227 1 1 4 4 10 14 55
4 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 8.117,7 531:21 315 3 4 4 8 9 20 45
5 Anh Nguyễn (anhh) GIN Leopard (D) 4.902,8 360:06 287 2 2 2 10 32
6 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 5.665,8 405:36 288 1 2 3 1 7 8 31
7 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) OZONE Zeno (D) 6.061,9 339:20 188 1 2 2 7 9 17 38
8 Le Nguyen (NguyenLe) GIN Bonanza 2 (C) 2.774,3 188:37 115 1 1 1 1 10 24
9 Duong Vdt (DuongVdt) AIRDESIGN Volt 4 (C) 3.612,4 307:23 316 1 1 2 4 15
10 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) ADVANCE Sigma 10 (C) 1.464,6 119:27 114 1 1 5 7
11 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 9.112,7 667:01 498 2 2 9 6 13 82
12 Dang Van My (Dangvm) UP K2 4 (T) 8.074,1 668:56 711 2 2 4 6 15 49
13 Duy Pham (duyfam) OZONE Zeno (D) 2.679,7 158:17 99 2 1 5 4 2 11
14 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 4.036,2 254:19 288 2 3 3 9 28
15 cuong hoang viet (hvc) ADVANCE Sigma 10 (C) 4.650,2 349:53 334 2 1 5 6 34
16 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) UP K2 4 (T) 6.476,8 507:27 740 1 4 4 2 4 23
17 Đinh Trọng Hải (Haidt13) GIN Leopard (D) 3.296,9 239:03 236 1 2 2 2 4 17
18 Nguyen Vu (Blanket) SUPAIR (T) 5.612,0 380:52 227 1 4 9 17 40
19 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Cayenne 6 (C) 2.128,1 142:23 145 1 1 2 5 18
20 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 (D) 3.465,1 265:02 240 4 1 2 7 23
21 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) GIN Bonanza 2 (C) 3.267,1 265:47 267 1 3 2 23
22 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 2.978,9 236:58 181 1 1 4 7 25
23 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) NIVIUK Ikuma (B) 1.190,6 102:10 111 1 1 2 3
24 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) UP Trango X-race (C) 398,2 25:41 36 1 1 1
25 Duy Binh Nguyen (Binh) SUPAIR Step (B) 4.034,3 369:44 343 4 7 6 13
26 Hiep Bobo (Bobo79) PHI Beat (B) 2.560,0 134:33 76 2 5 13 14
27 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) NOVA metor (B) 2.144,2 168:42 176 2 3 14
28 Kao Thao (kaothao.90) GIN Explorer (B) 1.025,9 96:12 120 2 2
29 Hiep Nguyen (Hiepkit) ADVANCE BiBeta 6 (T) 2.487,8 239:36 231 1 2 6 14
30 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) AIRDESIGN Rise 3 (B) 2.647,4 227:24 259 1 2 5 10
31 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) FLOW Xc Race (D) 2.319,0 175:43 255 1 1 6 9
32 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 2.524,7 231:16 269 1 1 18
33 Huyen Meo (huyennguyen) GIN Explorer (B) 2.632,4 260:12 258 1 1 17
34 Hien Vu Thanh (vuthanhien) DAVINCI Classic (B) 378,0 27:56 24 1 1 2
35 Tuấn 2k (Tuan2k) DAVINCI Tango (C) 2.262,8 206:05 334 1 11
36 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) UP X Race (D) 1.395,5 126:11 145 1 6
37 thang vu (Thangthor) spoter (C) 3.038,5 238:03 697 1 3
38 . Nothing. (Nothing) ADVANCE Iota 2 (B) 500,2 40:07 47 1 3
39 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) ADVANCE Iota 2 (B) 596,7 57:36 114 1
40 Anh Dao (daomaiann) SUPAIR Leaf (B) 247,3 21:34 28 1
41 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) TRIPLE SEVEN Q-light (C) 1.651,7 132:10 155 3 2 7
42 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) OZONE Rush 5 (B) 1.457,1 121:33 94 2 2 13
43 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 959,3 75:30 82 2 1 4
44 Dinh TheAnh (NU3005) NIVIUK Takoo 4 (T) 4.749,9 450:54 948 2 11
45 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) PHI Allegro (C) 3.479,9 299:12 301 1 4 26
46 Tam Hoa Tue (tuetam) NIVIUK Peak 2 (D) 2.529,3 193:12 271 1 3 17
47 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) GIN (Z) 2.396,6 216:12 255 1 3 12
48 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 2.284,0 225:19 215 1 2 24
49 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) ADVANCE Iota DLS (B) 1.002,1 89:29 119 1 2 3
50 Ben Ben (Benben) ADVANCE Iota 2 (B) 1.924,6 177:27 223 1 1 12
51 Tan Nguyen (TanNguyen) SKYWALK Cumeo (B) 1.442,9 117:28 120 1 1 12
52 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 2.815,8 267:49 461 1 1 10
53 Pham Quochuy (Huypham) NOVA Mentor3 (B) 600,9 48:10 33 1 1 5
54 Long Hoang (longhoang) ADVANCE Sigma 10 (C) 937,1 71:47 93 1 1 5
55 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light (B) 2.091,7 203:46 331 1 1 3
56 D Nguyễn (LTD) GIN Bonanza 2 (C) 991,3 99:00 93 1 5
57 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) TRIPLESEVEN Rook 3 (B) 797,9 73:54 123 1 2
58 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) FLOW Fusion (C) 2.630,1 226:36 158 6 24
59 Le Do (dohuule) BGD Base 2 (B) 1.869,9 173:57 175 2 13
60 Dũng Bùi (DungBui) NIVIUK Artik 5 (C) 1.159,8 105:32 137 2 3
61 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 1.696,3 141:51 274 1 10
62 canh nguyen quang (canhnguyen) NOVA Mentor 6 (B) 2.053,6 190:37 299 1 9
63 Sparta Quit (nxhung) SKYWALK Cayenne 5 (C) 2.350,8 205:59 297 1 8
64 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 1.498,1 129:43 201 1 7
65 Nguyen Viet Ha (Digicams) GIN Bonanza 2 (C) 880,3 135:19 101 1 7
66 Lucy Nguyen (LucyNguyen) OZONE Rush 4 (B) 1.840,4 190:32 263 1 6
67 Dao Duc Dat (ducdattv) SUPAIR Step (B) 1.058,0 124:07 158 1 4
68 Phan TuanHung (HungPhan) FLOW Panorama (T) 925,6 97:24 146 1 4
69 Phương Nguyễn (phuongnh) ADVANCE Epsilon 9 (B) 798,7 77:57 135 1 4
70 Tran ba Thien (Thientran) SKYWALK Chili 4 (B) 1.154,5 110:09 159 1 3
71 TRAN MINH DAN (tiger93) ADVANCE Sigma10 (C) 498,4 61:43 76 1 3
72 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE P3 (B) 2.860,8 252:09 415 1 2
73 Long Pham (longpham_25) UP Summit XC3 (B) 959,0 106:29 147 1 1
74 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 (B) 1.613,3 166:11 201 9
75 Ly Duc Du (lyducdu) King 2 (D) 483,0 71:18 28 8
76 Lili Vuvu (milkyway) SKYWALK Chili 4 (B) 1.503,5 147:12 155 6
77 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) ADVANCE Sigma 11 (C) 2.331,8 170:35 382 5
78 Thanh Trinh (thanhtrinh) ADVANCE Iota 2 (B) 1.773,4 184:35 274 5
79 Tuan Nguyen (Gaconlonton) sportster (C) 1.140,5 182:33 197 4
80 Vu Thanh Cong (congrau) OZONE Rush 5 (B) 1.469,3 127:37 250 3
81 Tuan Anh Tran (attran) GIN Evora (B) 390,2 55:06 74 3
82 Lam Ta (xtbtvd12399) SKYWALK Chili 4 (B) 1.222,6 130:16 219 3
83 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 868,1 129:08 186 3
84 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) NIVIUK Artik 4 (C) 1.053,7 108:50 135 3
85 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) U-TURN Blacklight2 (B) 493,5 58:54 60 3
86 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) SWING Nyos RS (B) 294,2 25:42 45 2
87 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) DAVINCI Funky (B) 1.174,6 119:54 164 2
88 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) BGD Epic 2 (B) 234,0 10:02 45 2
89 HOANG NAM TRAN (namtran) ADVANCE Iota 2 (B) 1.066,4 106:19 139 2
90 Lan Kieu (LanKieu) U-TURN Evolution (A) 354,4 36:45 68 2
91 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) SKYWALK Chili 4 (B) 314,4 36:13 56 2
92 Long Titan (Longtitan) BASE (Z) 138,1 08:18 4 2
93 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 1.857,3 171:25 433 2
94 Nguyen Manh Tuan (ximbat) NIVIUK Takoo 3 (T) 1.064,1 80:28 209 2
95 Hoai Nam Le (Tracyle) SUPAIR Eona 2 (A) 183,1 21:08 17 2
96 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 1.030,0 125:18 228 1
97 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) HNAA BGD E Pic (B) 1.398,9 128:09 263 1
98 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 449,6 40:58 84 1
99 Huy Le (Huyle) NIVIUK Ikuma2 (B) 334,2 38:02 43 1
100 Vu Tuan Anh (tusa1705) TRIPLE SEVEN Knight (B) 218,1 18:50 33 1
101 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) BGD Epic (B) 235,6 47:38 42 1
102 Trần Anh (Tran_Anh) SKYWALK Tequila 5 (B) 146,9 16:00 36 1
103 HOANG PHAM (NAPOLI) ADVANCE Epsilon 8 (B) 98,0 07:08 10 1
104 Hieu Duong Trong (wysduong) BGD Base 2 (B) 372,5 29:29 77 1
105 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 490,7 41:41 95 1
106 DO KHAC MANH (manhdk93) OZONE Rush 5 (B) 527,5 48:31 97 1
107 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) Blacklight (B) 512,4 51:30 78 1
108 Quang Tran (johnny142017) GIN Calypso (B) 438,8 42:52 99 1
109 THANH NGUYEN NGOC (erongru) GIN Bolero 6 (A) 140,4 08:23 11 1
110 Le Binh (Binhlienxo) GIN Explorer (B) 1.002,5 81:47 173 1
111 Viet Hung Vu (viethungvu) PHI Maestro (B) 748,6 94:12 142 1
112 Ken Võ (rongxanhla) BGD Adam (A) 387,7 45:05 68 1
113 Thang Phung (Thang_tay) UP Trango XC (D) 46,0 04:39 3 1
114 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) U-TURN Infinity 4 (B) 229,4 30:04 42 1
115 Vu Sy Hien (SyHien) GIN Migare (B) 804,6 67:03 129 1
116 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) SWING Nyos RS (B) 479,1 65:36 107 1
117 Tung Nguyen (NICK_SMD) PHI Maestro (B) 293,6 57:54 40 1
118 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) GIN Avid (B) 1.101,8 146:22 222 1
119 Cuong Do Cao (cuongdo186) ADVANCE Iota 2 (B) 440,7 38:02 63 1
120 Hoai Lien Lê (Charlene) OZONE Rush 5 (B) 545,2 60:51 87 1
121 Su Su Su (SuSuSu) ADVANCE 15061993 (B) 835,8 89:57 146 1
122 Thanh Anh (Thanhlienxo) GIN Atlas (B) 189,6 23:17 23 1