Sài Gòn Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Quang Tran (johnny142017) 151,1 223,4 18:33 15 19-11-23 GIN Calypso (B)
2 Minh Võ (chieftain) 118,1 142,0 11:24 11 27-11-23 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
3 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 92,1 109,6 14:09 11 02-11-23 GIN Avid (B)
4 Kim Thi Bo (KimThi) 54,8 67,4 09:10 10 12-11-23 ADVANCE Epsilon 10 (B)
5 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 49,6 53,0 07:34 7 11-11-23 NOVA Phantom (B)
6 Trinh Nguyen (Zero89) 45,6 45,6 03:43 3 12-11-23 SUPAIR Step Light (B)
7 KEn HO (Hoduykhanh) 44,3 44,3 04:02 6 03-11-23 NOVA Mentor 5 (B)
8 Long Pham Hoang (longruoi) 42,0 42,0 03:58 5 03-11-23 SUPAIR Step (B)
9 Tan CAO HA (ngaupin) 37,4 43,8 04:19 10 22-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
10 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 36,0 195,3 12:46 50 29-11-23 NIVIUK Peak 2 (D)
11 Tuan Anh Tran (attran) 32,1 32,1 06:22 3 05-11-23 GIN Evora (B)
12 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 22,5 22,5 03:08 2 05-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
13 haianhvnaa (haianh) 21,6 25,7 03:25 8 23-11-23 SKYWALK Chili 5 (B)
14 Linh Nguyen (linnie) 17,8 17,8 02:35 5 11-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
15 Phạm Đức Tùng (TungSG) 16,5 17,3 02:45 7 21-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
16 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 15,2 17,3 01:06 8 29-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
17 Hong Ho (honghovn) 9,1 9,1 00:39 4 15-10-23 ADVANCE Alpha7 (A)
18 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 8,4 8,4 00:48 3 11-11-23 BGD Adam (A)
19 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
20 Kien Hoang (KienHoang) 6,3 6,3 00:21 3 19-11-23 SKYWALK Tequila 5 (B)
21 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 6,0 6,0 01:13 1 08-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
22 Phương Nguyễn (phuongnh) 5,5 5,5 00:28 2 17-10-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023