Sài Gòn Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Duy Binh Nguyen (Binh) SUPAIR Step (B) 619,3 1.723,4 102:25 47 21-05-23
2 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Cayenne 6 (C) 258,3 348,4 21:37 11 05-02-23
3 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 239,9 660,1 45:13 37 03-06-23
4 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 194,8 820,9 66:52 87 21-05-23
5 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 176,2 386,1 37:30 27 19-03-23
6 canh nguyen quang (canhnguyen) NOVA Mentor 6 (B) 172,5 881,6 69:40 122 06-06-23
7 Tuan Anh Tran (attran) GIN Evora (B) 142,6 216,7 21:06 22 21-05-23
8 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 133,6 357,5 37:18 49 21-05-23
9 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 127,5 264,9 32:05 29 03-05-23
10 Phương Nguyễn (phuongnh) ADVANCE Epsilon 9 (B) 120,3 246,6 17:00 20 15-02-23
11 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) GIN Avid (B) 110,0 322,0 35:33 43 28-05-23
12 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 108,5 872,8 72:54 201 08-06-23
13 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 5 (B) 104,0 293,1 21:27 49 03-06-23
14 Viet Hung Vu (viethungvu) PHI Maestro (B) 102,3 220,4 28:18 31 20-02-23
15 Hieu Duong Trong (wysduong) BGD Base 2 (B) 101,3 110,0 09:09 8 04-02-23
16 Quang Tran (johnny142017) GIN Calypso (B) 88,8 270,6 27:04 43 27-05-23
17 Minh Võ (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 82,3 161,9 20:41 30 07-05-23
18 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) NIVIUK Koyot 3 (A) 76,3 198,9 26:01 45 04-06-23
19 Kim Thi Bo (KimThi) ADVANCE Epsilon 10 (A) 73,0 219,7 24:22 40 04-05-23
20 Huy Le (Huyle) NIVIUK Ikuma2 (B) 69,0 147,4 18:46 21 04-06-23
21 Thuy My Nguyen (Thihen) SKYWALK Masala (A) 66,0 86,0 11:32 9 22-02-23
22 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) BGD Adam (A) 61,8 178,1 22:29 38 05-06-23
23 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 48,9 63,7 06:25 10 20-05-23
24 Hong Ho (honghovn) ÊE Ê Anpha7ũ (B) 43,8 132,2 16:11 37 28-05-23
25 Tiep Do Van (Kendo88) SKYWALK Arak (B) 38,0 69,2 04:59 16 02-05-23
26 Phạm Đức Tùng (TungSG) DAVINCI Rhythm2 (A) 36,5 106,5 12:07 36 07-05-23
27 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) DAVINCI Rhythm2 (A) 31,1 77,9 05:16 25 21-05-23
28 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 20,6 20,6 02:40 5 17-12-22
29 TRANG NGUYEN (KIMTRANG) ADVANCE Alpha 7 (A) 17,8 20,1 03:50 7 25-02-23
30 Le Binh (Binhlienxo) GIN Explorer (B) 14,4 14,4 01:13 3 26-03-23
31 Kien Hoang (KienHoang) SKYWALK Tequila 5 (B) 14,2 14,2 06:48 5 22-04-23
32 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 13,2 13,2 01:16 2 04-02-23
33 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 7,1 7,1 01:07 1 22-10-22
34 Phong Hoang (philhoang) ADVANCE Alpha 6 (A) 6,4 6,4 01:24 2 19-02-23
35 Viet Nguyen (vietnguyen5093) DAVANCI Classic (B) 3,0 3,0 00:23 1 16-04-23
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022