Sài Gòn Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 21,9 21,9 01:19 6 02-10-22
2 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) GIN Fuse 3 (T) 14,1 14,1 01:17 3 02-10-22
3 Huy Le (Huyle) NIVIUK Kyot4 (A) 6,0 6,0 00:51 1 02-10-22
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022