Phi công dù lượn

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Xếp hạng phi công dựa trên tổng điểm của toàn bộ mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Kim Tran (chukim) 427,3 749,2 36:22 17 26-11-23 OZONE Zeno 2 (D)
2 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 357,6 602,2 35:43 15 26-11-23 DAVINCI XChord (D)
3 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 255,4 578,9 38:40 23 26-11-23 OZONE Photon (C)
4 Le Do (dohuule) 328,6 499,7 32:50 14 26-11-23 DAVINCI Tango (C)
5 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 425,9 478,1 21:34 8 23-11-23 OZONE Zeno (D)
6 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 276,5 475,2 31:29 21 26-11-23 OZONE Zeno 2 (D)
7 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 182,6 400,0 50:45 45 27-11-23 GRADIENT Nevada 2 (B)
8 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 226,5 378,0 24:05 15 26-11-23 AIRDESIGN Volt 4 (C)
9 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 271,6 341,6 24:48 17 27-11-23 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
10 Tuan Anh Pham (pta) 53,9 326,6 40:18 71 29-11-23 NIVIUK Hook 5 (B)
11 Dinh TheAnh (NU3005) 130,2 315,0 22:46 57 28-11-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
12 Kao Thao (kaothao.90) 166,4 260,9 19:28 19 26-11-23 GIN Explorer (B)
13 cuong hoang viet (hvc) 166,3 252,3 15:18 18 01-11-23 SKYWALK X-Alps 3 (D)
14 Duy Pham (duyfam) 204,2 227,7 14:40 10 26-11-23 OZONE Zeno (D)
15 Quang Tran (johnny142017) 151,1 223,4 18:33 15 19-11-23 GIN Calypso (B)
16 Sparta Quit (nxhung) 133,6 217,5 14:51 14 29-11-23 SKYWALK Cayenne 5 (C)
17 Ngô Văn phát (Ngophat) 70,7 214,7 21:08 33 29-11-23 BGD Wap (B)
18 Do Hoang Huy (huydo) 112,1 201,5 26:05 30 26-11-23 BGD Base 2 (B)
19 Lam Ta (xtbtvd12399) 170,3 199,6 19:29 10 26-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
20 Tam Hoa Tue (tuetam) 198,7 198,7 12:14 6 26-11-23 UP Trango X-race (C)
21 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 146,0 197,2 15:14 13 22-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
22 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 36,0 195,3 12:46 50 29-11-23 NIVIUK Peak 2 (D)
23 Duong Vdt (DuongVdt) 118,6 189,7 18:41 15 24-11-23 AIRDESIGN Volt 4 (C)
24 Bach Le Hoang (backtofly) 186,2 186,2 10:14 4 26-11-23 FLOW Spectra 2 (Z)
25 Bui Hoan (Hoanlsb) 29,5 186,1 12:43 52 29-11-23 TEAM 5 Red (Z)
26 HOANG NAM TRAN (namtran) 125,0 175,1 12:37 11 25-11-23 ADVANCE Iota 2 (B)
27 Tran Quoc Toan (ToanTran) 92,3 174,9 17:38 15 27-11-23 ADVANCE P3 (B)
28 Nguyen Viet Ha (Digicams) 160,8 170,6 14:34 7 26-11-23 AIRDESIGN Volt 3 (C)
29 Ben Ben (Benben) 121,2 162,0 14:44 10 26-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
30 Sang Phung (Sangfikay) 100,4 159,3 12:49 18 22-11-23 NIVIUK Hook 5 (B)
31 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 151,0 157,4 09:44 7 28-11-23 GIN Leopard (D)
32 Cuong Do Cao (cuongdo186) 147,3 157,1 11:42 7 26-11-23 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
33 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 140,7 149,7 11:52 8 19-11-23 PHI Maestro (B)
34 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) 50,9 146,7 15:44 27 17-11-23 UP Edge (Z)
35 Minh Võ (chieftain) 118,1 142,0 11:24 11 27-11-23 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
36 Trong Do Quoc (quoctrong204) 74,9 136,8 10:42 24 11-11-23 GIN Yeti (A)
37 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 135,9 135,9 06:40 4 18-11-23 OZONE Enzo 3 (Z)
38 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 40,2 131,4 09:27 30 18-11-23 HNAA BGD E Pic (B)
39 Anh Nguyễn (anhh) 128,3 128,3 06:13 4 27-10-23 GIN Leopard (D)
40 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 116,4 123,4 08:49 7 21-11-23 ADVANCE Sigma 11 (C)
41 Nguyen Vu (Blanket) 120,7 120,7 09:37 6 24-11-23 GIN Leopard (D)
42 Vũ Trần (tranvu251) 34,2 120,6 08:34 27 29-11-23 DANVINCI Classic 2 (B)
43 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 110,9 120,0 12:02 8 26-11-23 ADVANCE Iota DLS (B)
44 Huy Cu (duchuy225) 61,4 118,6 11:29 18 11-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
45 DO KHAC MANH (manhdk93) 72,6 113,5 10:03 15 26-11-23 OZONE Rush 5 (B)
46 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 92,1 109,6 14:09 11 02-11-23 GIN Avid (B)
47 Tan Nguyen (TanNguyen) 108,6 108,6 06:41 5 05-11-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
48 Do Hung (HungDO) 36,8 105,8 06:43 24 25-11-23 NIVIUK Takoo 5 (T)
49 Nhat Lam hong (Nhatfu) 89,6 104,2 09:07 9 26-11-23 NOVA Mentor 6 (B)
50 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 62,6 101,5 11:25 14 27-11-23 SWING Nyos RS (B)
51 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) 62,0 100,8 11:34 16 27-11-23 SUPAIR Leaf 2 (B)
52 Trang Moon (TrangMoon) 86,1 100,3 15:21 9 26-11-23 HOOK6 Niviuk (A)
53 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 60,0 98,7 13:04 12 25-11-23 2021 Hook 5 (B)
54 nomad8888 (nomad8888) 33,8 97,3 10:26 28 24-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
55 Nguyen Duc Hai (boof1403) 67,3 91,6 13:42 11 25-11-23 ADVANCE Alpha 4 (A)
56 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 65,3 90,3 09:31 11 26-11-23 NIVIUK Hook 5 (B)
57 Dat Dinh (Imuzikz) 32,6 82,1 05:08 22 11-11-23 NIVIUK Kayot 3 (A)
58 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 46,4 81,1 11:25 16 03-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
59 Nam Bu (BuratinoNam) 69,5 79,9 06:45 8 25-11-23 GIN Explorer (B)
60 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 71,8 76,7 10:23 7 21-11-23 BGD Cure (C)
61 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 70,6 74,1 08:12 7 09-11-23 SKYPARAGLIDERS Kudo 2 (B)
62 Đức Trịnh (TrinhDuc) 42,5 73,5 06:11 16 28-11-23 ADVANCE Iota 2 (B)
63 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
64 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 44,6 70,5 06:49 14 29-11-23 BGD Wap (B)
65 Kim Thi Bo (KimThi) 54,8 67,4 09:10 10 12-11-23 ADVANCE Epsilon 10 (B)
66 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 31,0 67,0 04:03 16 23-11-23 WINDTECK Quark 3 (B)
67 Ngo Hong Nhung (ladango) 40,5 63,8 06:01 12 27-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
68 Bui Thai (MaxSalem) 26,4 62,6 02:36 16 28-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
69 Long Hoang (longhoang) 62,0 62,0 04:45 3 23-11-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
70 Vu Thanh Cong (congrau) 54,2 61,1 06:24 8 28-11-23 SKYWALK Spice (C)
71 Mercury Ha (MERCURYHA) 34,0 59,0 05:26 13 26-11-23 NIVIUK Koyot 3 (A)
72 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 43,4 57,6 04:48 10 19-11-23 UP K2 4 (T)
73 Hùng Phan Lê (PLHung) 37,7 55,5 06:24 12 27-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
74 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 49,6 53,0 07:34 7 11-11-23 NOVA Phantom (B)
75 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 23,3 50,8 11:23 24 19-11-23 AIR DESIGN Eazy 2 (A)
76 Nguyen Kien (Hungkien1986) 26,6 47,7 05:04 14 28-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
77 Vũ Quang Hưng (vhung) 43,1 47,3 05:26 7 19-11-23 BGD Epic (B)
78 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 46,5 46,5 05:59 5 29-10-23 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
79 Bui Tai (TaiLSB) 26,4 46,0 04:35 12 26-11-23 susi (Z)
80 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) 39,9 46,0 03:31 8 28-11-23 UTURN Infinity (B)
81 Trinh Nguyen (Zero89) 45,6 45,6 03:43 3 12-11-23 SUPAIR Step Light (B)
82 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 44,6 44,6 03:33 4 18-11-23 UTUNR Infinity-4 (B)
83 KEn HO (Hoduykhanh) 44,3 44,3 04:02 6 03-11-23 NOVA Mentor 5 (B)
84 Tan CAO HA (ngaupin) 37,4 43,8 04:19 10 22-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
85 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) 28,9 42,8 03:06 13 17-11-23 Sandy Trang Nguyen (A)
86 Lili Vuvu (milkyway) 42,6 42,6 04:31 4 19-11-23 ADVANCE Iota DLS (B)
87 Nguyễn Mười (janenguyen) 24,0 42,4 05:37 16 15-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
88 Long Pham Hoang (longruoi) 42,0 42,0 03:58 5 03-11-23 SUPAIR Step (B)
89 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 26,0 40,9 05:35 16 12-11-23 PGD A (A)
90 Bao Le Thai (lethaibao) 32,2 40,6 04:41 8 10-11-23 BGD Epic 2 (B)
91 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 38,6 38,6 03:30 4 23-11-23 OZONE Rush 4 (B)
92 Nghiên Phạm văn (Phamvannghien) 38,4 38,4 01:41 6 29-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
93 Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) 28,6 38,4 04:14 11 26-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
94 tra vu (vuminhtra) 31,2 38,1 03:44 8 24-11-23 NOVA prion5 (A)
95 Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) 38,0 38,0 04:57 6 23-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
96 hung cong (Hungfly) 24,6 37,3 04:28 11 26-11-23 UTUNE evolution (A)
97 Huyen Meo (huyennguyen) 34,0 34,0 03:33 2 19-11-23 GIN Explorer (B)
98 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) 33,2 33,2 03:39 5 29-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
99 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 25,0 33,0 04:54 9 11-11-23 SKYWALK Mescal (A)
100 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 32,1 32,1 03:35 6 01-11-23 NOVA Ion 7 (B)
101 Tuan Anh Tran (attran) 32,1 32,1 06:22 3 05-11-23 GIN Evora (B)
102 KIEN NGUYEN (Hakuruno) 23,3 31,1 02:03 9 24-11-23 NIVIUK Koyot 5 (A)
103 Quốc Hậu Nguyễn (nguyenhau2111) 19,6 30,9 03:29 13 12-11-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
104 Binh Ly que (Pinpin) 22,8 30,4 01:41 11 24-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
105 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 29,6 29,6 04:51 5 21-11-23 NIVIUK Koyot 5 (A)
106 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 28,8 28,8 02:04 1 17-10-23 FLOW Fusion (C)
107 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) 26,9 26,9 05:19 4 05-11-23 Skywalk Skytraxx (A)
108 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 26,8 26,8 05:34 3 15-10-23 PARATECH P81 (C)
109 haianhvnaa (haianh) 21,6 25,7 03:25 8 23-11-23 SKYWALK Chili 5 (B)
110 Tuan Nguyen (kido1410) 25,2 25,2 04:27 3 12-11-23 PHI Sonata (A)
111 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 22,2 25,0 03:31 8 26-11-23 GIN Bolero 7 (A)
112 Thuy Do (dtthuy.89) 24,8 24,8 04:36 5 29-11-23 NOVA Prion 4 (A)
113 Miu Miu (miumiu21) 22,8 22,8 01:25 6 24-11-23 SKYWALK Masala 3 (A)
114 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 22,6 22,6 01:25 5 25-11-23 777 Deck (A)
115 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 22,5 22,5 03:08 2 05-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
116 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) 20,5 20,5 00:25 2 18-10-23 TRKIE Trike (A)
117 Điệp Mun (MunSG) 20,2 20,2 02:03 4 19-10-23 BGD Epic Summer (B)
118 Do Quang Tien (DQT) 20,0 20,0 01:50 5 26-11-23 PARATECH 12 (A)
119 Binh Nguyen (TrongBinh) 19,8 19,8 01:19 5 26-11-23 NOVA Prion 4 (A)
120 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 18,3 18,3 01:44 1 19-11-23 GIN Avid (B)
121 trần văn đạt (datdenfpv) 18,0 18,0 00:52 4 26-11-23 DAVINCI anphal5 (A)
122 Lam Nguyen (LamNDH) 17,1 17,8 02:23 8 11-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
123 Linh Nguyen (linnie) 17,8 17,8 02:35 5 11-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
124 Pham Hong Chuong (PhamChuong) 17,4 17,4 03:17 2 08-10-23 SKYWALK Chili 4 (B)
125 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 15,2 17,3 01:06 8 29-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
126 Phạm Đức Tùng (TungSG) 16,5 17,3 02:45 7 21-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
127 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 15,0 15,0 00:49 4 19-11-23 ADVANCE Alpha7 (B)
128 le xuan thanh (lexuanthanh) 14,1 14,1 00:50 4 17-11-23 BGD 2022 (B)
129 Tran Tien (Tien.Doreamon) 13,7 13,7 00:48 4 18-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
130 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 13,0 13,0 03:41 2 08-10-23 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
131 Hiep Nguyen (Hiepkit) 12,0 12,0 01:17 2 29-10-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
132 Vu Sy Hien (SyHien) 11,9 11,9 01:02 2 18-11-23 GIN Migare (B)
133 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) 11,6 11,6 00:30 2 11-11-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
134 Phuong Huynh (Truc_Phuong_Pilot68) 11,2 11,2 00:29 5 05-11-23 NIVUK KOYOT 4 (A)
135 Dang Pham Ha (HaDang) 10,9 10,9 01:03 2 05-11-23 GIN Bolerro (A)
136 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
137 Bui Dung (Hoamy79vn) 10,5 10,5 01:08 2 15-10-23 NOVA Prion 4 (A)
138 Tô Duy (ToDichChuyen) 10,5 10,5 01:02 2 10-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
139 DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) 9,9 9,9 00:37 4 01-11-23 NIIVIUK Niviuk (B)
140 Tam Chung (TamchungVN) 9,6 9,6 01:06 4 18-11-23 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
141 Minh Khang (TrungUcar) 9,5 9,5 00:26 3 21-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
142 sơn phạm (Sorenpham) 9,4 9,4 01:19 1 19-10-23 NIVIUK Artik 4 (C)
143 Lê Kiên Trung (Trungfpv) 9,2 9,2 00:37 2 26-11-23 GIN Bolero 5 (A)
144 Trương Tony (0909555570) 9,2 9,2 00:37 4 15-10-23 BGD Magic (A)
145 Tien Han (Nhatienhan) 9,2 9,2 00:31 2 24-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
146 Hong Ho (honghovn) 9,1 9,1 00:39 4 15-10-23 ADVANCE Alpha7 (A)
147 Lâm Trần Thanh (LAMDAUBAC) 8,9 8,9 00:23 2 23-11-23 OZONE Madum 3 (B)
148 Luon Nguyen (nlu1hc) 8,7 8,7 00:21 2 15-11-23 Koyot5 (Z)
149 Thu Vu (Tamcuchuoi) 8,7 8,7 00:24 4 29-10-23 BGD Adam (A)
150 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 8,4 8,4 00:48 3 11-11-23 BGD Adam (A)
151 Sơn Ninh (SonNinh) 8,2 8,2 00:54 1 25-11-23 SKYWALK Cumeo 2 (B)
152 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 8,1 8,1 00:31 1 26-10-23 BGD Magic (A)
153 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 8,1 8,1 02:23 1 26-11-23 NIVIUK Hook 4 (B)
154 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 8,0 8,0 01:44 4 22-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
155 Hanh Bui (Hanh_Bui) 8,0 8,0 00:22 2 18-11-23 SKYWALK Mescal 4 (A)
156 Thuy Trieu (thuytrieu) 7,8 7,8 00:59 1 03-10-23 NIVIUK Hook 6 (B)
157 Châu Bay Lắc (Aichau2901) 7,4 7,4 01:13 2 17-10-23 NOVA Piron 4 (A)
158 Nguyen Phan (Ngoen_Ngoen) 7,4 7,4 00:21 2 11-11-23 GIN Bolero (A)
159 Vinh Cao (vinh-cao) 6,9 6,9 02:04 1 08-10-23 NOVA AONIC (A)
160 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
161 Tran Quoc An (sake) 6,6 6,6 00:40 1 10-11-23 BLVN V02 (B)
162 Vinh Pham Ba (vinhpb) 6,6 6,6 00:20 2 05-11-23 UP Kino2 (B)
163 Nghi Doan Nguyen (Nghiiedoan) 6,3 6,3 00:51 6 08-10-23 TRIPLE SEVEN Knight2 (B)
164 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 6,3 6,3 00:53 2 29-10-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
165 Kien Hoang (KienHoang) 6,3 6,3 00:21 3 19-11-23 SKYWALK Tequila 5 (B)
166 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 6,0 6,0 01:13 1 08-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
167 Phương Nguyễn (phuongnh) 5,5 5,5 00:28 2 17-10-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
168 Nguyen Cong Dat (datnguyen) 4,8 4,8 00:13 2 15-10-23 BGD Adam (A)
169 Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) 4,6 4,6 00:13 2 15-10-23 DAVINCI (A)
170 Hang Bui (HangBui) 4,4 4,4 00:13 1 24-11-23 DUDEK Nemo4 (A)
171 Hoa Ha (hahoa) 4,2 4,2 00:11 1 11-11-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
172 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3,7 3,7 00:40 1 18-11-23 U-TURN Blacklight2 (B)
173 VO VAN THUONG (thuongvv4) 3,6 3,6 00:32 1 10-11-23 SKYWALK Mescal 3 (A)
174 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 3,5 3,5 00:20 1 19-11-23 ADVANCE Apha6 (A)
175 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 3,4 3,4 00:24 1 29-10-23 BGD Epic (B)
176 Long Pham Duc (onikunhp) 3,2 3,2 00:11 1 28-10-23 GIN Yeti (A)
177 Lan Kieu (LanKieu) 3,1 3,1 00:14 1 27-11-23 U-TURN Evolution (A)
178 Mop Raver (mopzing) 2,9 2,9 00:24 1 01-10-23 DAVINCI Rhythm (A)
179 thang vu (Thangthor) 2,3 2,3 00:05 1 28-10-23 spoter (C)
180 Tran Hung Thang (thangh253) 0,0 0,0 00:00 0 05-02-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
181 Le Binh (Binhlienxo) 0,0 0,0 00:00 0 26-03-23 GIN Explorer (B)
182 Dang Van My (Dangvm) 0,0 0,0 00:00 0 12-09-23 UP K2 4 (T)
183 Long Pham (longpham_25) 0,0 0,0 00:00 0 23-09-23 ADVANCE Iota DLS (B)
184 Nguyet Binh Tran (Ninajakun) 0,0 0,0 00:00 0 18-04-21 BGD Magic (A)
185 Do Duc Vuong (Dovuong) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-23 ADVANCE Iota 2 (B)
186 Trung Nguyen (TrungNguyen) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-20 NOVA Prion 4 (A)
187 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-20 SWING Nyos RS (B)
188 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21 ADVANCE Sigma 10 (C)
189 Steve Pham (StevePham0205) 0,0 0,0 00:00 0 24-06-22 BGD Base (B)
190 Hà Hoàng (halink0803) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19 BGD Adam (A)
191 Nghia D. Nguyen (Nghia) 0,0 0,0 00:00 0 27-08-23 GIN Bonanza 2 (C)
192 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19 NOVA Mentor 4 light (B)
193 Le Nguyen (NguyenLe) 0,0 0,0 00:00 0 27-11-21 GIN Bonanza 2 (C)
194 Le Minh (mxminh) 0,0 0,0 00:00 0 19-03-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
195 The Anh Nguyen (NguyenTheAnh) 0,0 0,0 00:00 0 23-07-23 ADVANCE Alpha5 (A)
196 Lukas Ng (tuanhai2210) 0,0 0,0 00:00 0 16-10-22 OZONE Buzz 6 (B)
197 Huy Dinh Gia (Huydinh) 0,0 0,0 00:00 0 12-06-22 ADVANCE Epsilon 8 (B)
198 son pham (sonpham) 0,0 0,0 00:00 0 29-06-19 NIVIUK Artik 4 (C)
199 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 0,0 0,0 00:00 0 25-09-23 DAVINCI Duet Pro (T)
200 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) 0,0 0,0 00:00 0 03-02-20 Blacklight (B)
201 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) 0,0 0,0 00:00 0 19-12-22 ADVANCE Alpha 6 (A)
202 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0,0 0,0 00:00 0 14-04-23 OZONE Speedster 3 (B)
203 Phan TuanHung (HungPhan) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-20 FLOW Panorama (T)
204 Tran ba Thien (Thientran) 0,0 0,0 00:00 0 29-01-23 SKYWALK Chili 4 (B)
205 Oanh Kieu (kieuoanh_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 15-09-19 SKYWALK Mescal (A)
206 minh soan nguyen (minhsoan) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-22 NOVA Phantom (B)
207 Trang Vu (trangvu) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-23 GRADIENT Bright5 (A)
208 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 0,0 0,0 00:00 0 18-12-19 UP X Race (D)
209 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) 0,0 0,0 00:00 0 30-08-22 BGD Epic (B)
210 Le Thi To Uyen (Uyenltt) 0,0 0,0 00:00 0 03-11-22 ADVANCE Epsilon 9 (B)
211 Huan Nguyen (Huan_Nguyen) 0,0 0,0 00:00 0 09-04-22 GIN Bolero 6 (A)
212 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0,0 0,0 00:00 0 07-09-23 NIVIUK Peak 4 (D)
213 Sam Nguyen (haison80) 0,0 0,0 00:00 0 03-10-20 SKYWALK Chili 3 (B)
214 Vu Dinh Huy (HuyDen) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20 SKYWALK Mescal 5 (A)
215 Thien Trinh Duc (thientd87) 0,0 0,0 00:00 0 04-02-23 DUDEK Optic 2 (B)
216 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0,0 0,0 00:00 0 05-02-23 GIN Bonanza 2 (C)
217 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) 0,0 0,0 00:00 0 23-08-23 OZONE Mojo 5 (A)
218 Binh Do (congbinh) 0,0 0,0 00:00 0 08-12-19 TRIPLE SEVEN GLIDERS Deck (A)
219 Thanh Trinh (thanhtrinh) 0,0 0,0 00:00 0 23-03-23 ADVANCE Iota 2 (B)
220 Quân Pinku (Quan_pinku) 0,0 0,0 00:00 0 25-08-20 GIN- SPRINT 3 2020 (B)
221 Hoang Anh Nguyen (AndrewNguyen) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-19 777 Deck (A)
222 Damon Nguyen (Damon_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 14-09-19 GRADIENT Nevada24 (B)
223 Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) 0,0 0,0 00:00 0 02-05-21 BGD Wasp (B)
224 Hung Archi (hungarchi) 0,0 0,0 00:00 0 31-05-20 DUDEK Nemo 4 (A)
225 Dao Duc Dat (ducdattv) 0,0 0,0 00:00 0 12-01-21 SUPAIR Step (B)
226 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 02-11-22 NOVA Mentor 4 (B)
227 Thao Tong thi (Thaotongthi) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-22 NOVA Ion5 (B)
228 Tang Mike (Tangmike) 0,0 0,0 00:00 0 22-03-20 NIVIUK Hook 3 (B)
229 Quoc Hoang (hnquocbkdn) 0,0 0,0 00:00 0 21-03-20 BGD LowB (B)
230 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) 0,0 0,0 00:00 0 20-02-21 SKYWALK Arak (B)
231 Quang Vo (helios) 0,0 0,0 00:00 0 04-10-19 BGD Epic (B)
232 Manh Ha Pham (ThuanAdam) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-23 UP K2 3 (T)
233 Minh Vuong Vu (Ryu) 0,0 0,0 00:00 0 08-11-20 DUDEK Optic 2 (B)
234 Trung Kien Nguyen (kienchit) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20 Gin Bolero (B)
235 Dũng Bùi (DungBui) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22 NIVIUK Artik 5 (C)
236 Trung Dung PHAM (vampire_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 07-02-22 BGD Wasp (B)
237 Dung Nguyen Viet (BushNguyen_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
238 Le Manh Phu (phutopas) 0,0 0,0 00:00 0 01-02-23 FLOW Freedom (B)
239 Jennifer Le (JenniferLe_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
240 Dao Duc Quan (daoducquan) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
241 Duy Binh Nguyen (Binh) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-23 GIN Explorer 2 (B)
242 Anh Tuyet Vu (anhtuyet96) 0,0 0,0 00:00 0 20-11-22 TRIPLESEVEN Knight 2 (B)
243 Chuyen Nguyen Xuan (Chuyen_NuiNua) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-19 PARATECH P28 (B)
244 Ken Võ (rongxanhla) 0,0 0,0 00:00 0 25-04-20 BGD Adam (A)
245 Tuan Cuong Huynh (namthinh15) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22 GRADIENT Denali (A)
246 Chu Anh Quan (Quanrau) 0,0 0,0 00:00 0 02-01-23 SKYWALK Chili 4 (B)
247 HOANG PHAM (NAPOLI) 0,0 0,0 00:00 0 17-06-20 ADVANCE Epsilon 8 (B)
248 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20 SKYWALK Tequila 3 (B)
249 Căng Đét (soncaonguyen) 0,0 0,0 00:00 0 28-02-23 DAVINCI XChord (D)
250 NSky bird (TuanNguyen) 0,0 0,0 00:00 0 19-10-19 777 (A)
251 Su Su Su (SuSuSu) 0,0 0,0 00:00 0 01-09-23 ADVANCE 15061993 (B)
252 Vo Cao Thang (thangvc) 0,0 0,0 00:00 0 18-08-19 SWING Arcus 6 (B)
253 Sơn OK (son_ok) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-20 SKYWALL 2017 (B)
254 Thuy My Nguyen (Thihen) 0,0 0,0 00:00 0 26-05-23 SKYWALK Masala (A)
255 Quang Nguyen The (QuangNT) 0,0 0,0 00:00 0 05-03-23 SUPAIR Leaf 2 (B)
256 Hoai Lien Le (HoaiLien) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
257 Hoai Lien Lê (Charlene) 0,0 0,0 00:00 0 21-08-22 OZONE Rush 5 (B)
258 Anh Dao (daomaiann) 0,0 0,0 00:00 0 08-02-22 SUPAIR Leaf (B)
259 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0,0 0,0 00:00 0 18-03-21 ADVANCE Sigma10 (C)
260 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0,0 0,0 00:00 0 24-05-20 GIN Bolero 6 (A)
261 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0,0 0,0 00:00 0 21-05-20 DAVINCI Duet (T)
262 Anh NT (Chimkhunglong) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20 NOVA Prion 4 (A)
263 Ngoc Anh Pham (ptna0320) 0,0 0,0 00:00 0 23-10-22 NOVA Ion 5 (B)
264 Leaf Craft (Leaf) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-22 SKYWALK Tequila4 (B)
265 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0,0 0,0 00:00 0 02-02-20 BGD Base (B)
266 Andy Le (AndyLe) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-19 BGD Epic (B)
267 Duong Pham (Duongpham) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20 independence (Z)
268 Dinh Xuan Cuong (Cuong_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20 UTURN Emotion 2 (A)
269 Sweet Potato (SweetPotato) 0,0 0,0 00:00 0 10-11-19 FLOW Cosmo (B)
270 Vu Hai (Hai_Vu) 0,0 0,0 00:00 0 22-11-19 NIVIUK Artik 4 (C)
271 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) 0,0 0,0 00:00 0 13-10-20 NIVIUK Artik 4 (C)
272 Hung Nguyen Viet (Hungnv) 0,0 0,0 00:00 0 18-11-19 U-TURN Infinity 4 (B)
273 Trần Quốc Chiến (Lead8x) 0,0 0,0 00:00 0 05-09-20 BGD BGD (A)
274 Binh Le Huu (huubi93) 0,0 0,0 00:00 0 31-12-19 NOVA Prion 4 (A)
275 Chien Khuat Hai (chk61122) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
276 Chén Đốc Tờ (langbam248) 0,0 0,0 00:00 0 08-07-20 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
277 canh nguyen quang (canhnguyen) 0,0 0,0 00:00 0 12-08-23 ADVANCE BiBeta 6 (T)
278 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) 0,0 0,0 00:00 0 19-01-21 ADVANCE Iota 2 (B)
279 Hieu Duong Trong (wysduong) 0,0 0,0 00:00 0 16-04-23 BGD Base 2 (B)
280 Phat Quach (Andrew_212) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20 BGD Adam (A)
281 Vu Tran Quang (vutq_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-19 NOVA Prion 4 (A)
282 BACH DUONG (Duongb_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 09-03-21 DUREK Nemo4 (A)
283 Thanh Anh (Thanhlienxo) 0,0 0,0 00:00 0 31-03-20 GIN Atlas (B)
284 Pham Quochuy (Huypham) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-21 NOVA Mentor3 (B)
285 Pham ngoc Quynh (Quynh2019) 0,0 0,0 00:00 0 31-03-20 PHẠM NGỌC QUỲNH Davince (B)
286 Phuong Dang (luckykarin) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
287 Do Hung (timvoxuthanh) 0,0 0,0 00:00 0 16-01-20 BGD Base (B)
288 Ho Si chung (Chungvoi) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-22 NIVIUK Hook 2 (B)
289 NGUYEN VIET (kid2255) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20 PARATECH P28 (B)
290 Nghi Tong Duc (nghitongduc) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
291 Baohoang Van (Baohoangvan) 0,0 0,0 00:00 0 18-06-22 BGD Epic (B)
292 Michael Nguyen (michael13) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
293 Son Luu (Bocau) 0,0 0,0 00:00 0 02-02-20 NIVIUK Takoo 4 (T)
294 Ngo Hung Cuong (CuongBuxu) 0,0 0,0 00:00 0 27-12-20 GRADIENT Bright 5 (A)
295 Lân Phạm Hữu (phamhuulan) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-18 NIVUK Hook3 (B)
296 Viet Nguyen (vietnguyen5093) 0,0 0,0 00:00 0 09-09-23 DAVINCI Classic (B)
297 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0,0 0,0 00:00 0 06-09-18 SKYWALK Tequila 3 (B)
298 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 0,0 0,0 00:00 0 19-08-23 NIVIUK Koyot 3 (A)
299 Tuan Nguyen (jinz2412) 0,0 0,0 00:00 0 15-04-19 BGD Wasp (B)
300 Ly Duc Du (lyducdu) 0,0 0,0 00:00 0 14-04-23 TRIPLE SEVEN King 2 (D)
301 Nguyen Quoc Hoang (Hoangtaynguyen) 0,0 0,0 00:00 0 06-01-18 hoàng (Z)
302 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) 0,0 0,0 00:00 0 11-02-23 OZONE Rush 5 (B)
303 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0,0 0,0 00:00 0 07-06-20 PGD 2016 (B)
304 Hoang Anh Nguyen Thi (Rita-Nguyen) 0,0 0,0 00:00 0 11-06-22 NIVIUK Koyot 4 (A)
305 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-20 BGD Adam (A)
306 Trần Anh (Tran_Anh) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-18 SKYWALK Tequila 5 (B)
307 Pham The Ngoc (Nampham) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20 OZONE Element 2 (B)
308 Nghia Nguyen (Nghiadn) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
309 Nguyễn Thơm (ThomK3_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-05-20 ADVANCE Alpha A4 (A)
310 Ngoc Anh Ta (Tangocanh) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20 SKYWALK Mescal 4 (A)
311 Trinh Ngo (Trinh) 0,0 0,0 00:00 0 26-11-20 NIVIUK Koyot 4 (A)
312 Trinh Nguyen (Windy92) 0,0 0,0 00:00 0 19-05-21 ADVANCE Alpha5 (A)
313 Duong Thanh (Thanhbui) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
314 Thành Lê (Conbaonhatrang) 0,0 0,0 00:00 0 23-03-20 MITSAL Abc (A)
315 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-20 NIVIUK Ikuma (B)
316 Hai DT (haidt_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-19 INDEPENDENCE Zippy (A)
317 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0,0 0,0 00:00 0 07-07-19 SKYWALK Mescal 3 (A)
318 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
319 Long Nguyễn Bá (LongBa_CLBHKPB) 0,0 0,0 00:00 0 28-09-19 777 Rook (B)
320 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18 UP Trango X-race (C)
321 TRAN MINH DAN (tiger93) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18 ADVANCE Sigma10 (C)
322 Duong Chu (ThuyDuong) 0,0 0,0 00:00 0 16-12-18 . Gin Paraglider (A)
323 Thuy Phan Thu (tqn_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 24-11-18 BGD Adam (A)
324 Bao Chau Trinh (Dory_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 24-04-19 U-TURN Bodyguard (A)
325 Hai Minh (haiminh_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18 U-TURN Emotion (A)
326 Hung Tran (Hung) 0,0 0,0 00:00 0 04-10-20 OZONE Buzz Z6 (B)
327 Hieu Nguyen (hieuobi) 0,0 0,0 00:00 0 01-09-23 FIREBIRD Albatros (D)
328 Hói Phệ (takeishi) 0,0 0,0 00:00 0 26-08-18 AIRDESIGN Eazy (A)
329 Triu Nguyen (Triunguyen_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 03-12-18 OZONE Mojo 4 (A)
330 ti to (Cloudy) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
331 Hien Vu Thanh (vuthanhien) 0,0 0,0 00:00 0 12-03-19 DAVINCI Classic (B)
332 Nguyen Manh Tung (NguyenManhTung) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
333 Nguyen Nhu Toan (Nguyenhutoan) 0,0 0,0 00:00 0 18-08-19 BGD Epic (B)
334 Tùng Lê (ThanhTung92) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
335 Tuấn Phạm (Tuantala) 0,0 0,0 00:00 0 13-10-22 DAVINCI Classic (B)
336 Phan Nguyen (Phanbichphuong_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 16-11-18 koyot (A)
337 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) 0,0 0,0 00:00 0 16-05-21 OZONE Mojo 5 (A)
338 Dat Nguyen (tiendatno9) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
339 Ngoc Ninh (Ngocstl) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
340 My linh Huynh (Mylinhhuynh) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-18 NIVIUK Hook 4 (B)
341 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0,0 0,0 00:00 0 04-08-19 BGD Wasp (B)
342 Pham Quang Tuan (tuanppg) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
343 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-23 PHI Maestro (B)
344 Vu Nguyen Hoang (VuHoang) 0,0 0,0 00:00 0 08-02-19 OZONE Element 2 (B)
345 Thanh Nguyen Quang (NguyenQuangThanh) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-19 BGD Wasp (B)
346 Minh Vo (Kimke) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
347 Dinh Nguyen (Thelovebank) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
348 Tran Phuong (Tranphuong) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
349 Linh Huynh (Linhhuynh) 0,0 0,0 00:00 0 30-04-19 NIVIUK Hook 4 (B)
350 Hoang Tri (hoanghuutri307) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
351 Minh Hoang (MinhHoang) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20 ICARO Cyber 4 (A)
352 Vis Bui (Visarch) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19 BGD Epic (B)
353 NGUYEN DOAN MANH (Kevin6688) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
354 Tran Trung Toan Thien (tthien12894) 0,0 0,0 00:00 0 23-06-19 SKYWALK Tequila 4 (B)
355 Trung Hoang (HoangTrung) 0,0 0,0 00:00 0 07-05-22 SKYWALK Chili 4 (B)
356 Anh Thanh Nguyen (Anhthanh195) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
357 Duong Hien Hoang (Hoangseagull) 0,0 0,0 00:00 0 05-07-20 ADVANCE Sigma 10 (C)
358 Doan mạnh Cuong (Cuongdoan) 0,0 0,0 00:00 0 24-08-19 mescal5 (A)
359 Quân Hồng (Hongquan.fri) 0,0 0,0 00:00 0 24-08-19 GIN 2016 (A)
360 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0,0 0,0 00:00 0 08-09-19 SKYWALK Chili 4 (B)
361 Duy Quang Tran (Quangtd) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
362 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
363 Danny Pearce (HanoiDan) 0,0 0,0 00:00 0 23-10-17 OZONE Buzz Z5 (B)
364 Long Nguyen (iHEO) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-18 BGD Echo (B)
365 Toan Nguyen (Tientoan) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-18 NOVA Factor (C)
366 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0,0 0,0 00:00 0 10-06-23 TRIPLE SEVEN Knight (B)
367 Hoang Anh Thu (pikathon) 0,0 0,0 00:00 0 22-07-17 GIN Bolero (A)
368 Doanh Pham (DoanhPham) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-17 BGD Wasp (B)
369 Tran Manh (mnn) 0,0 0,0 00:00 0 18-05-18 BGD Wasp (B)
370 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0,0 0,0 00:00 0 30-11-17 AXIS Vega 3 (C)
371 Duy An Dao (daoduyan) 0,0 0,0 00:00 0 31-12-17 SKYWALK Chili 3 (B)
372 Duong Vu (Duongvu) 0,0 0,0 00:00 0 19-08-18 BGD Wasp (B)
373 Phuong Thai Ha (phuongmilu) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-17 P-light (Z)
374 Nguyen Thi Hoang Anh (anhnth) 0,0 0,0 00:00 0 29-10-17 BGD Adam (A)
375 Tung Tran (Congtunghi) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-17 NIVIUK Ikuma (B)
376 HUY LÊ (MrHuy) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
377 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-17 NIVIUK hook e (B)
378 Hien Hoang Duong (Hseagull) 0,0 0,0 00:00 0 24-11-17 BGD Adam (A)
379 Anh Do The (dotheanh) 0,0 0,0 00:00 0 14-06-15 PARATECH P28 (B)
380 Hoa Nguyen (hoa.bkspirit) 0,0 0,0 00:00 0 07-02-18 NIVIUK Hook 3 (B)
381 Phong Nguyen Hong (phongloa) 0,0 0,0 00:00 0 29-03-18 AXIS Vega 3 (C)
382 Vu Thanh Hien (hienvogol) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
383 Hai Son Le (CheGuevara) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
384 Robin Reecht (robinreecht) 0,0 0,0 00:00 0 04-02-18 BGD Adam (A)
385 Dũng Phan Ngọc (Dungphan77) 0,0 0,0 00:00 0 01-04-18 PARATECH P28 (B)
386 Thang Nguyen (ThangManh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
387 van chung nguyen (nguyenvanchung) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
388 Lam Trung Dung (Lamtrungdung) 0,0 0,0 00:00 0 12-04-18 BGD Adam (A)
389 Phuong Tran (Tranphuong1212) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
390 Thanh Vinh Nguyen (dinaty) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
391 Nguyen The Anh (nta85hnvn) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
392 Pham Tuyen (Tuyenpham) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
393 Pham Thanh Le (tunglpt) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
394 Thai Duy Nguyen (thaiduy) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-18 U-TURN Emotion (A)
395 Oanh Kieu (Oanhkieu0209) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
396 Pham Thinh (phamthinh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
397 Huong Pham (HuongBun_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 09-09-18 . AirDesign (A)
398 Hung Tran (hungtran) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
399 Nguyễn Hòa (nguyenhoa) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
400 Nguyen Thu (khoailang) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
401 nguyen yen (Haiyen) 0,0 0,0 00:00 0 08-10-16 BGD Wasp (B)
402 Khanh Ho (Khanhho) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
403 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
404 conganh nguyen (conganh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
405 Linh Vu (lincolnvu) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
406 Huynh Hai (Hailep) 0,0 0,0 00:00 0 12-02-17 OZONE Atom 3 (A)
407 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
408 Bui Doi (Bui.doi) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
409 Thang Phung (Thang_tay) 0,0 0,0 00:00 0 10-04-17 UP Trango XC (D)
410 Long Titan (Longtitan) 0,0 0,0 00:00 0 12-04-17 BASE (Z)
411 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
412 Tuan Nguyen (titi8x) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
413 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0,0 0,0 00:00 0 03-06-17 BGD Adam (A)
414 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
415 Nhim Cha (Nhimcha) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
416 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
417 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
418 Trung Duc (DucK21) 0,0 0,0 00:00 0 13-09-17 DUDEK New (A)
419 Mylinh Huynh (Voicon) 0,0 0,0 00:00 0 19-07-22 NIVIUK Hook 4 (B)
420 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
421 BF Việt Nam (bfvietnam) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
422 Quang Nguyen Minh (minhquang) 0,0 0,0 00:00 0 19-07-15 UP Trango XC (D)
423 Thien Duc (thien.trinh) 0,0 0,0 00:00 0 19-06-16 AXIS Vega 3 (C)
424 Danny Pearce (pearcedanny) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
425 Trần Giang (TranGiang) 0,0 0,0 00:00 0 25-10-15 NIVIUK Hook 2 (B)
426 Trần Ngọc Giang (Gjamade) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-15 NIVIUK Hook 2 (B)
427 Manh Pham The (phammanh) 0,0 0,0 00:00 0 26-11-15 BGD Wasp (B)
428 bui tien cuong (tiencuong) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
429 Long Hoang (Longhm1) 0,0 0,0 00:00 0 05-01-16 PARATECH P28 (B)
430 Lê Hưng (hungln) 0,0 0,0 00:00 0 17-12-15 NIVIUK Hook3 (B)
431 Bien Dang (bientrangt610) 0,0 0,0 00:00 0 28-02-16 BGD Wasp (B)
432 Frankie Ng (FrankieNg) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
433 Cuong Hong Manh (cuongdelta) 0,0 0,0 00:00 0 06-03-16 OZONE Mojo 3 (B)
434 Vu Nguyen Hoang (VuNguyenHoang) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20 OZONE Element 2 (B)
435 Trang Tran (TrangTran) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-16 NIVIUK Hook 3 (B)
436 Ly Duc Du (Duly) 0,0 0,0 00:00 0 17-04-16 OZONE Alpina (C)
437 Anh Tony (Anh_Tony) 0,0 0,0 00:00 0 11-07-15 NOVA Syntax (B)
438 Kieu Dang Trung (DrKieu) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
439 hieu bui trong (takashibui) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
440 Nguyen Hai Anh (nguyenhaianh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
441 Tuan Linh Vu (linhvt.bds) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
442 William Vo (williamHungVo) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
443 Hung Can (Hungninja) 0,0 0,0 00:00 0 08-03-15 OZONE Alpina (C)
444 Nguyen Ngoc Thanh (ngocthanh) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-15 OZONE Buzz Z4 (B)
445 Vu Long (vuhoanglong) 0,0 0,0 00:00 0 06-09-15 PRO-DESIGN Cuga (A)
446 Tony Thanh Long (TonyThanhLong) 0,0 0,0 00:00 0 31-05-15 INDEPENDENCE Merlin (A)
447 Le Vy (LeVy) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
448 Minh Vo (kimkepg) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-15 OZONE Buzz Z (B)
449 thieu le (thieulepro) 0,0 0,0 00:00 0 10-07-15 BGD Adam (A)
450 Mai Truong Ninh (maitruongninh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
451 Long Hoang minh (Longhm) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
452 Vu Anh (TusA) 0,0 0,0 00:00 0 09-10-13 TREKKING Parawing (Z)
453 Nguyen Tran Thi Anh (trananhanh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
454 Tuan Pham Quang (QuangTuan) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
455 khang nguyen the (khangnt) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
456 Trương Vĩnh Phúc (phucloctai) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
457 Mi An (Mian) 0,0 0,0 00:00 0 15-05-20 airdesign easy (A)
458 Ho Le (Letanho) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
459 Tam Huynh (BlueSignet) 0,0 0,0 00:00 0 17-12-22 BGD Magic (A)
460 Tam Do (Tamdodn) 0,0 0,0 00:00 0 07-07-23 BGD Dual 2 (T)
461 Thinh Pham (meoloichoi) 0,0 0,0 00:00 0 21-02-21 Bright 3 (A)
462 Hai Anh Ly (Haily) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-21 ADVANCE Epsilon 8 (B)
463 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-22 UP Summit XC4 (B)
464 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) 0,0 0,0 00:00 0 16-05-23 SKYWALK Tequila 4 (B)
465 LAM KASAI (LAMKASAI) 0,0 0,0 00:00 0 17-04-23 OZONE Alpina (C)
466 Anh Hue Dang (KellyDang) 0,0 0,0 00:00 0 27-02-21 NOVA Prion 3 (A)
467 thanh hieu (thanhhieu0305) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-23 NIVIUK Hook 3 (B)
468 Le Duong (Lad_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-09-20 BGD Epic-LowB (B)
469 Dương Nguyễn (duongnguyen_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 03-11-20 BGD Epic (B)
470 Phúc Hồ (Phucht) 0,0 0,0 00:00 0 10-10-20 DUDEK Nemo4 (A)
471 NGUYEN Le Chinh (lechinh_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-20 SKYWALK Mescal 3 (A)
472 Truong Vu (xuantruong1911_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-20 BGD Adam (A)
473 Long Vuong (vuonglong) 0,0 0,0 00:00 0 13-09-20 OZONE Mojo 4 (A)
474 A.Duong Le (LAD) 0,0 0,0 00:00 0 27-11-22 BGD Epic-Summer (B)
475 Chương Nguyễn (chuong78_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 29-11-20 Independence (A)
476 pham duc (pham1337_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
477 Vũ Thị Huyền Trang (TrangK13_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-20 BGD Adam (A)
478 Duong Thi Thuy (thuychu0i) 0,0 0,0 00:00 0 24-01-21 ADVANCED Alpha 5 (A)
479 Anh Phạm (AnhPham) 0,0 0,0 00:00 0 08-10-21 OZONE Element 2 (B)
480 Lan Kieu (Lan_Kieu) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-20 SKYWALK 5 (A)
481 Manh-Tuan Ha (hmtuan_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-20 NIVIUK Koyot2 (A)
482 Nguyen Tuan Anh (Tuananh68c) 0,0 0,0 00:00 0 24-02-21 SKYWALK Mescal 5 (A)
483 NGHUYỄN THẾ THÀNH (Thanhnethd) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-20 advance 6 (A)
484 Bui Huy Trung (BuiHuyTrung) 0,0 0,0 00:00 0 24-10-21 NOVA En-a (A)
485 TienToan Nguyenvan (NguyenvanTienToan) 0,0 0,0 00:00 0 01-10-20 NIVIUK Ikuma (B)
486 Thanh Nguyen (tonynguyen) 0,0 0,0 00:00 0 02-10-22 AIRDESIGN Vivo (B)
487 Huy Son Le (lehuyson198) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20 NOVA Prion 4 (A)
488 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) 0,0 0,0 00:00 0 29-01-23 GIN Calypso (B)
489 Hoai Nam Le (Tracyle) 0,0 0,0 00:00 0 18-03-21 SUPAIR Eona 2 (A)
490 Skye HT (skycloud9) 0,0 0,0 00:00 0 22-11-20 SKYWALK Mescal (A)
491 Jang Anh (Janganh) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-20 DUDEK Nemo 4 (A)
492 hoa to anh (thaihuy) 0,0 0,0 00:00 0 18-01-21 GIN Bolero (T)
493 Quang Hoang (hoangquang_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-20 NOVA A (B)
494 Hien Dang (HienDang) 0,0 0,0 00:00 0 21-11-20 INDEPENDENCE Zippy 2018 (A)
495 Bích Thảo (Bichthaok13_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 21-11-20 SKYWALK Mescal (A)
496 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21 NOVA Prion 4 (A)
497 Nguyen Ngoc (ngocnm) 0,0 0,0 00:00 0 24-07-22 BGD Epic (B)
498 Huy Nguyễn (Huyphay179) 0,0 0,0 00:00 0 09-01-21 BGD Adam (A)
499 Pham Luc (Phamvanluc) 0,0 0,0 00:00 0 29-09-21 SKYWALK Mescal 6 (A)
500 Phương Thảo (Thỏ) (Veronika89) 0,0 0,0 00:00 0 29-01-23 TRIPLE SEVEN Knight 2 (B)
501 Tùng Phan Thanh (tungptxd) 0,0 0,0 00:00 0 06-05-23 BGD WASP-M (B)
502 Viet Hung Vu (viethungvu) 0,0 0,0 00:00 0 20-02-23 PHI Maestro (B)
503 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 0,0 0,0 00:00 0 20-11-22 PHI Allegro (C)
504 Minh Bạch (bachsyminh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
505 Dzung Tran (anhdung88) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
506 Vũ Quang Hưng (_qH_) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
507 Diệu Thảo Phan (Chao_chong_dinh_1991) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
508 Vu Tran (Kimthanhvu2012) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
509 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) 0,0 0,0 00:00 0 16-09-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
510 Cong Minh Vu Nguyen (Vumonizer) 0,0 0,0 00:00 0 23-09-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
511 Huy Nguyen (Huynguyen1976) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
512 Hung Bui (Hungbui) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
513 dung Trinh (dungtrinh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
514 Nguyễn Chính Đại (ksvdai) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
515 Vu Tam (TamVu) 0,0 0,0 00:00 0 28-04-23 NIVIUK Hook 4 (B)
516 Nguyễn chính Đại (dainc) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-21 A BGH (A)
517 Thanh Nguyen (Thanhlx) 0,0 0,0 00:00 0 23-03-21 NOVA Ion 3 (B)
518 TRANG NGUYEN (KIMTRANG) 0,0 0,0 00:00 0 14-05-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
519 Phong Hoang (Phonghoang) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
520 Hằng Lê (HangLe) 0,0 0,0 00:00 0 04-02-23 NOVA PRION 5 (A)
521 Tam Ho (TamHo) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
522 nguyen hoang giang (smarthome82) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
523 Vu Chan (kimthanhvu) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-23 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
524 hoa to (toanhhoa) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
525 BUI MY (MYBUI103) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
526 NGUYEN MY (arabica) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
527 Thi Muoi Nguyen (janenguyen109) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
528 Tiep Do Van (Kendo88) 0,0 0,0 00:00 0 02-05-23 SKYWALK Arak (B)
529 Hiep Bobo (FlyBobo) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-23 OZONE SwiftSix (B)
530 Lê Hùng (LeHung) 0,0 0,0 00:00 0 24-04-22 NOVA Prion 4 (A)
531 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-23 TRIPLE SEVEN Q-light (C)
532 Luu Quang Dat (quangdat) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-23 DAVINCI Classic (B)
533 Thu Nguyen (khoailang2911) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-22 FLOW Cosmos (B)
534 Nguyen Ho Manh (mauiconso) 0,0 0,0 00:00 0 16-10-22 NIVIUK Koyot (B)
535 Nam Vũ (vuhanam) 0,0 0,0 00:00 0 15-12-22 BGD Echo (B)
536 . Nothing. (Nothing) 0,0 0,0 00:00 0 01-09-23 ADVANCE Iota 2 (B)
537 Ta Viet Giang (ZangAnh) 0,0 0,0 00:00 0 12-10-22 ADVANCE Alpha 5 (A)
538 Giang Hà Huỳnh (redy) 0,0 0,0 00:00 0 02-01-22 1 1 (A)
539 Le Minh Tran (MinhTran) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22 DAVINCI Rhythm2 (A)
540 Elena Pham (ElenaPham) 0,0 0,0 00:00 0 11-04-22 ADVANCE Alpha6 (A)
541 Phong Hoang (philhoang) 0,0 0,0 00:00 0 19-02-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
542 Văn Khoa Lê (levankhoa) 0,0 0,0 00:00 0 28-02-23 NIVIUK Ikuma 2 (B)
543 Jay Z (pdz) 0,0 0,0 00:00 0 23-08-23 UP XC Summit4 (B)
544 Thanh Phạm Văn (Thanh) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22 BGD Waps (B)
545 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) 0,0 0,0 00:00 0 15-08-23 BGD Epic 2 (B)
546 le Xuân thanh (Conbao) 0,0 0,0 00:00 0 10-04-22 BGR Waps (B)
547 Doan Quang (QuangDoan) 0,0 0,0 00:00 0 30-03-23 NOVA A (A)
548 Nguyen Hoang Giang (Tonngokhong) 0,0 0,0 00:00 0 08-04-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
549 Do Hoang Huy (Huydo81191) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
550 Thanh Nguyen Cong (Congthanh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
551 Dong Ho Nguyen (dongho) 0,0 0,0