Phi công dù lượn

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Xếp hạng phi công dựa trên tổng điểm của toàn bộ mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Kim Tran (chukim) OZONE Zeno 2 (D) 74,8 74,8 04:33 2 02-10-22
2 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) TRIPLE SEVEN Q-light (C) 36,7 36,7 02:39 1 02-10-22
3 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 28,5 28,5 01:50 4 04-10-22
4 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 21,9 21,9 01:19 6 02-10-22
5 Thanh Trinh (thanhtrinh) ADVANCE Iota 2 (B) 17,0 17,0 01:38 2 04-10-22
6 Dinh TheAnh (NU3005) FLOW Spectra 2 (Z) 16,4 16,4 02:27 2 02-10-22
7 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) GIN Fuse 3 (T) 14,1 14,1 01:17 3 02-10-22
8 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 13,3 13,3 00:34 1 04-10-22
9 Le Do (dohuule) BGD Base 2 (B) 12,8 12,8 01:23 1 02-10-22
10 cuong hoang viet (maylangthang) ikuma2 (Z) 11,8 11,8 01:03 2 04-10-22
11 Jay Z (pdz) UP XC Summit4 (B) 11,7 11,7 00:35 3 04-10-22
12 Bach Le Hoang (backtofly) FLOW Spectra 2 (Z) 9,1 9,1 01:14 1 02-10-22
13 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) ADVANCE Alpha 6 (A) 9,1 9,1 00:31 3 04-10-22
14 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) DAVINCI (Z) 8,5 8,5 00:22 2 02-10-22
15 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) BGD BGD (B) 8,2 8,2 01:14 2 02-10-22
16 Do Hung (HungDO) AXIS Vega 5 (C) 7,1 7,1 00:25 2 02-10-22
17 Huy Le (Huyle) NIVIUK Kyot4 (A) 6,0 6,0 00:51 1 02-10-22
18 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) BGD Epic (B) 5,5 5,5 00:19 1 02-10-22
19 Huân Tưởng (Thuocdoc) ADVANCE XI (B) 4,9 4,9 00:19 1 02-10-22
20 Thanh Nguyen (tonynguyen) AIRDESIGN Vivo (B) 4,6 4,6 00:26 1 02-10-22
21 Loan Nguyễn (LonaNguyen) ADVANCE Alpha6 (A) 3,6 3,6 00:07 1 04-10-22
22 Vinh Pham Gia (Hacdieu) NOVA Prion 4 (A) 3,3 3,3 00:09 1 04-10-22
23 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) BGD Magic (A) 3,2 3,2 00:06 1 04-10-22
24 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) NIVIUK Koyot (B) 3,2 3,2 00:07 1 04-10-22
25 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 1,6 1,6 00:19 1 04-10-22
26 Do Hoang Huy (huydo) SKYWALK Mescal (A) 1,6 1,6 00:09 1 04-10-22
27 Nhat Lam hong (Nhatfu) DAVINCI Rythym (A) 1,2 1,2 00:06 1 04-10-22
28 Long Vuong (vuonglong) OZONE Mojo 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 13-09-20
29 A.Duong Le (Duonglad) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 20-03-22
30 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) UP Makalu 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
31 Truong Vu (xuantruong1911_hkpb) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-20
32 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 0,0 0,0 00:00 0 24-07-22
33 NGUYEN Le Chinh (lechinh_hkpb) SKYWALK Mescal 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-20
34 Phúc Hồ (Phucht) DUDEK Nemo4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 10-10-20
35 Cuong Do Cao (cuongdo186) SUPAIR Leaf 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 17-07-22
36 Dương Nguyễn (duongnguyen_hkpb) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-11-20
37 Le Duong (Lad_hkpb) BGD Epic-LowB (B) 0,0 0,0 00:00 0 01-09-20
38 Lam Ta (xtbtvd12399) ADVANCE Epsilon 8 (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
39 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) ICARO Pandion (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-08-22
40 thanh hieu (thanhhieu0305) NIVIUK Hook 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-06-22
41 Anh Hue Dang (KellyDang) NOVA Prion 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-02-21
42 LAM KASAI (LAMKASAI) NOVA Ion 6 (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-07-20
43 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) SKYWALK Tequila 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 25-09-22
44 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
45 Vũ Thị Huyền Trang (TrangK13_hkpb) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-20
46 Chương Nguyễn (chuong78_hkpb) Independence (A) 0,0 0,0 00:00 0 29-11-20
47 Hoai Nam Le (Tracyle) SUPAIR Eona 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-03-21
48 Tùng Phan Thanh (tungptxd) BGD WASP-M (B) 0,0 0,0 00:00 0 16-08-22
49 Phương Thảo (Thỏ) (Veronika89) TRIPLE SEVEN Knight 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-08-22
50 Pham Luc (Phamvanluc) SKYWALK Mescal 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 29-09-21
51 Huy Nguyễn (Huyphay179) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 09-01-21
52 Thuy Do (dtthuy.89) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 30-04-22
53 Nguyen Ngoc (ngocnm) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-07-22
54 Vũ Quang Hưng (vhung) ADVANCE Alpha 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
55 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21
56 Bích Thảo (Bichthaok13_hkpb) SKYWALK Mescal (A) 0,0 0,0 00:00 0 21-11-20
57 Hien Dang (HienDang) INDEPENDENCE Zippy 2018 (A) 0,0 0,0 00:00 0 21-11-20
58 Quang Hoang (hoangquang_hkpb) NOVA A (B) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-20
59 hoa to anh (thaihuy) GIN Bolero (T) 0,0 0,0 00:00 0 18-01-21
60 Jang Anh (Janganh) DUDEK Nemo 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-20
61 Skye HT (skycloud9) SKYWALK Mescal (A) 0,0 0,0 00:00 0 22-11-20
62 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
63 pham duc (pham1337_hkpb) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
64 Huy Son Le (lehuyson198) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20
65 Tran Tu (Tu2t) SKYWALK Mescal 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
66 Minh Võ (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22
67 TienToan Nguyenvan (NguyenvanTienToan) NIVIUK Ikuma (B) 0,0 0,0 00:00 0 01-10-20
68 Bui Huy Trung (BuiHuyTrung) NOVA En-a (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-10-21
69 NGHUYỄN THẾ THÀNH (Thanhnethd) advance 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-20
70 Nguyen Tuan Anh (Tuananh68c) SKYWALK Mescal 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-02-21
71 Manh-Tuan Ha (hmtuan_hkpb) NIVIUK Koyot2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-20
72 Lan Kieu (Lan_Kieu) SKYWALK 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-20
73 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
74 Anh Phạm (AnhPham) OZONE Element 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 08-10-21
75 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) UTURN Infinity (B) 0,0 0,0 00:00 0 16-04-22
76 Duong Thi Thuy (thuychu0i) ADVANCED Alpha 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-01-21
77 Hai Anh Ly (Haily) ADVANCE Epsilon 8 (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-21
78 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Summit XC4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
79 khang nguyen the (khangnt) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
80 Thinh Pham (meoloichoi) Bright 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 21-02-21
81 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
82 Trần Giang (TranGiang) NIVIUK Hook 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 25-10-15
83 Danny Pearce (pearcedanny) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
84 Thien Duc (thien.trinh) AXIS Vega 3 (C) 0,0 0,0 00:00 0 19-06-16
85 Quang Nguyen Minh (minhquang) UP Trango XC (D) 0,0 0,0 00:00 0 19-07-15
86 BF Việt Nam (bfvietnam) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
87 Phong Nguyen Hong (choilaton) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
88 Mylinh Huynh (Voicon) NIVIUK Hook 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-07-22
89 Trung Duc (DucK21) DUDEK New (A) 0,0 0,0 00:00 0 13-09-17
90 Son Truong Thanh (ThanhSon) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
91 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
92 Nhim Cha (Nhimcha) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
93 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
94 Nhung Trieu (nhungtrieu) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-06-17
95 Tuan Nguyen (titi8x) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
96 Long Titan (Longtitan) BASE (Z) 0,0 0,0 00:00 0 12-04-17
97 Manh Pham The (phammanh) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-11-15
98 Thang Phung (Thang_tay) UP Trango XC (D) 0,0 0,0 00:00 0 10-04-17
99 Bui Doi (Bui.doi) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
100 Cuong Nguyen Hung (Celeste) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
101 Huynh Hai (Hailep) OZONE Atom 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 12-02-17
102 Linh Vu (lincolnvu) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
103 conganh nguyen (conganh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
104 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
105 Khanh Ho (Khanhho) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
106 nguyen yen (Haiyen) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 08-10-16
107 Nguyen Thu (khoailang) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
108 Nguyễn Hòa (nguyenhoa) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
109 Hung Tran (hungtran) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
110 Huong Pham (HuongBun_hkpb) . AirDesign (A) 0,0 0,0 00:00 0 09-09-18
111 Pham Thinh (phamthinh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
112 Trần Ngọc Giang (Gjamade) NIVIUK Hook 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-15
113 bui tien cuong (tiencuong) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
114 Tam Do (Tamdodn) BGD Dual 2 (T) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-22
115 Vu Long (vuhoanglong) PRO-DESIGN Cuga (A) 0,0 0,0 00:00 0 06-09-15
116 Tam Huynh (BlueSignet) BGD Magic (A) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-22
117 Ho Le (Letanho) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
118 Mi An (Mian) airdesign easy (A) 0,0 0,0 00:00 0 15-05-20
119 Trương Vĩnh Phúc (phucloctai) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
120 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) PHI Allegro (C) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
121 Tuan Pham Quang (QuangTuan) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
122 Nguyen Tran Thi Anh (trananhanh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
123 Vu Anh (TusA) TREKKING Parawing (Z) 0,0 0,0 00:00 0 09-10-13
124 Long Hoang minh (Longhm) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
125 Mai Truong Ninh (maitruongninh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
126 thieu le (thieulepro) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 10-07-15
127 Minh Vo (kimkepg) OZONE Buzz Z (B) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-15
128 Le Vy (LeVy) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
129 Tony Thanh Long (TonyThanhLong) INDEPENDENCE Merlin (A) 0,0 0,0 00:00 0 31-05-15
130 Nguyen Ngoc Thanh (ngocthanh) OZONE Buzz Z4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-15
131 Long Hoang (Longhm1) PARATECH P28 (B) 0,0 0,0 00:00 0 05-01-16
132 Hung Can (Hungninja) OZONE Alpina (C) 0,0 0,0 00:00 0 08-03-15
133 William Vo (williamHungVo) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
134 Tuan Linh Vu (linhvt.bds) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
135 Nguyen Hai Anh (nguyenhaianh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
136 hieu bui trong (takashibui) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
137 Kieu Dang Trung (DrKieu) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
138 Anh Tony (Anh_Tony) NOVA Syntax (B) 0,0 0,0 00:00 0 11-07-15
139 Ly Duc Du (Duly) OZONE Alpina (C) 0,0 0,0 00:00 0 17-04-16
140 Trang Tran (TrangTran) NIVIUK Hook 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-16
141 Vu Nguyen Hoang (VuNguyenHoang) OZONE Element 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20
142 Cuong Hong Manh (cuongdelta) OZONE Mojo 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 06-03-16
143 Frankie Ng (FrankieNg) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
144 Bien Dang (bientrangt610) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-02-16
145 Lê Hưng (hungln) NIVIUK Hook3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 17-12-15
146 Viet Hung Vu (viethungvu) PHI Maestro (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
147 Nguyễn Chính Đại (ksvdai) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
148 Minh Bạch (bachsyminh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
149 Thinh Cao Vinh (solafly) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
150 Bùi Duyên Bùi Duyên (BuiDuyen) 2 (Z) 0,0 0,0 00:00 0 02-08-22
151 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) BGD (Z) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
152 TRAN NGOC KIM (KimTran) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
153 DO KHAC MANH (manhdk93) ADVANCE Alpha 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 20-09-22
154 D Nguyễn (LTD) GIN Bonanza 2 (C) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
155 Tran Linh Chi (Linhchi.ha) BGD Magic (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22
156 Tho Mai (Maitho) EPIC epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22
157 Bui dinh Thượng (HaiThuong) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
158 Nguyễn Nguyễn (Bikku) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
159 Sang Phung (Sangfikay) OZONE Mojo 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
160 Phung Thi Vu (VuPhung) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
161 Tien Do (DoQuangTien) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
162 Nguyen Duc Manh (CR-VN) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
163 Binh Nguyen (bbiker) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
164 Thắng Mạnh (thangmanhdb) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
165 Hà Trần (hatran789) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
166 Hà Trần (hatran) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
167 Ngo Hong Nhung (ladango) ADVANCE Alpha 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 15-09-22
168 Thu Vu (Tamcuchuoi) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22
169 Thuy Trieu (thuytrieu) p light (Z) 0,0 0,0 00:00 0 28-06-22
170 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) FLOW Ace (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-08-22
171 Quang Tran (johnny142017) DAVINCI Rhythm 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 23-08-22
172 Ung Trinh Hai (Ungtrinh) NOVA ion6 (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-06-22
173 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) SKYWALK Mescal (A) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
174 Tho Bui (Bntpqldt) SKYWALK Mescal 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 31-07-22
175 Lam Nguyen (lam.nguyendang) SKYWALK Mescal 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
176 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-06-22
177 Vi Dang (Dangvi) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
178 Nguyen Vi (Nguyendangvi) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 09-09-22
179 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
180 Thang Nguyen Viet (nvthang8985_hkpb) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
181 Tuan Anh Pham (pta) koyot3 (Z) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22
182 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) NIVIUK Hook5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
183 Trinh Kien (TrinhVanKien) BGD Magic (A) 0,0 0,0 00:00 0 25-09-22
184 Hùng Phan Lê (PLHung) INDIPENDENT Team5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
185 Lê Kiên Trung (Trungfpv) GIN Bolero 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 15-09-22
186 Vinh Pham Ba (vinhpb) UP Kino2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-22
187 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) BGD Leo Magic (A) 0,0 0,0 00:00 0 08-09-22
188 Nguyên Sa Nguyễn (freestyle_89) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
189 Thanh Tu Tran (TranTu) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
190 Tam Ho Minh (CanhDieu) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
191 NGUYEN KHAC TRONG NHAN (TRONGNHAN) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
192 Cuong Nguyen Duc (cuongnd_hkpb) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
193 NGUYỄN THỊ THU TRANG (sickbeo) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
194 Lan Kieu (LanKieu) SKYWALK 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-22
195 Alex Nguyen (alex_hkpb) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
196 Thang Pham Quang (thangm2m) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
197 Game Bai Doi Thuong (gamebai) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
198 Nguyen Trung (TrungNguyen-70) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
199 Alexander McKerrow (Alleycat) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
200 Nga Chu (Chu_Nga) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
201 Tuấn Anh Hoàng (TuanAnhFIB) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
202 Thanh Vũ Trần Kim (ThanhVuTran) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
203 Mười Nguyễn (Muoinguyen) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
204 Dang Nguyen (dangbienhoa) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
205 Nguyễn Mười (janenguyen) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-22
206 Pham Manh Cuong (Phammanhcuong) ADVANCE Alpha 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-22
207 Lư A Sầu (LUASAU) SUPAIR Eona 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22
208 LOI PHAM QUOC (LOIBENTRE) ADVANCE Alpha 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 05-06-22
209 Bách Trần Tôn Xuân (bachttx) U-TURN Infinity 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
210 Dzung Tran (anhdung88) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
211 Kim Thi Bo (KimThi) ADVANCE Alpha 7 (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
212 Tiep Do Van (Kendo88) SKYWALK Arak (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
213 Thi Muoi Nguyen (janenguyen109) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
214 NGUYEN MY (arabica) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
215 BUI MY (MYBUI103) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
216 hoa to (toanhhoa) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
217 Vu Chan (Kimvu1993) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
218 nguyen hoang giang (smarthome82) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
219 Tam Ho (TamHo) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
220 Hằng Lê (HangLe) NOVA PRION 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
221 Hong Ho (honghovn) ADVANCE Alpha 7 (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
222 Tuan Anh Tran (attran) ADVANCE Alpha 7 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
223 Phong Hoang (Phonghoang) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
224 TRANG NGUYEN (KIMTRANG) ADVANCE Alpha 7 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
225 Lê Hùng (LeHung) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-04-22
226 Thanh Nguyen (Thanhlx) NOVA Ion 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 23-03-21
227 Nguyễn chính Đại (dainc) A BGH (A) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-21
228 Vu Tam (TamVu) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
229 Thai Duy Nguyen (thaiduy) U-TURN Emotion (A) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-18
230 dung Trinh (dungtrinh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
231 Hung Bui (Hungbui) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
232 Huy Nguyen (Huynguyen1976) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
233 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) SKYWALK Mescal 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
234 Cong Minh Vu Nguyen (Vumonizer) SKYWALK Mescal 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-22
235 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) SKYWALK Mescal 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
236 Vu Tran (Kimthanhvu2012) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
237 Diệu Thảo Phan (Chao_chong_dinh_1991) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
238 Vũ Quang Hưng (_qH_) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
239 Hiep Bobo (Bobo79) PHI Beat (B) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-22
240 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) SUPAIR Step (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
241 Minh Pham Nhat (minhuit911) NIVIUK Koyot 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22
242 Phạm Đức Tùng (TungSG) DAVINCI Rhythm2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
243 Tuấn 2k (Tuan2k) BGD Dual2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-22
244 TRANG NGUYEN (TRANG) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
245 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 777 Deck (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
246 Toan Lee (BinhphuocRc) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
247 Dong Ho Nguyen (dongho) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
248 Thanh Nguyen Cong (Congthanh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
249 Do Hoang Huy (Huydo81191) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
250 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) ADVANCE Pi3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-03-22
251 Nguyen Hoang Giang (Tonngokhong) SKYWALK Mescal 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 29-07-22
252 Doan Quang (QuangDoan) NOVA A (A) 0,0 0,0 00:00 0 16-09-22
253 le Xuân thanh (Conbao) BGR Waps (B) 0,0 0,0 00:00 0 10-04-22
254 Thanh Phạm Văn (Thanh) BGD Waps (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22
255 Phong Hoang (philhoang) ADVANCE Alpha 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
256 Elena Pham (ElenaPham) ADVANCE Alpha6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-04-22
257 Luu Quang Dat (quangdat) DAVINCI Classic (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-08-22
258 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) ADVANCE Anpha5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
259 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) DAVINCI Rhythm2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
260 Pham Hong Chuong (PhamChuong) ADVANCE Alpha 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
261 Le Minh Tran (MinhTran) DAVINCI Rhythm2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22
262 Giang Hà Huỳnh (redy) 1 1 (A) 0,0 0,0 00:00 0 02-01-22
263 Ta Viet Giang (ZangAnh) ADVANCE Alpha 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 05-06-22
264 . Nothing. (Pan) ADVANCE Iota2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21
265 Nam Vũ (vuhanam) BGD Echo (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
266 Vinh Cao (vinh-cao) NOVA AONIC (A) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22
267 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) U-TURN Infinity 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
268 Nguyen Ho Manh (mauiconso) NIVIUK Koyot (B) 0,0 0,0 00:00 0 09-04-22
269 Vu Sy Hien (SyHien) INDEPENDENCE 9999 (C) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22
270 Thu Nguyen (khoailang2911) FLOW Cosmos (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-07-22
271 Oanh Kieu (Oanhkieu0209) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
272 van chung nguyen (nguyenvanchung) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
273 Pham Thanh Le (tunglpt) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
274 Manh Ha Pham (ThuanAdam) SKYWALK Cayenne 5 (C) 0,0 0,0 00:00 0 02-01-22
275 Anh Tuyet Vu (anhtuyet96) TRIPLESEVEN Knight 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 05-06-22
276 Hoa Ha (hahoa) ADVANCE Epsilon 9 (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-04-22
277 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-22
278 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 0,0 0,0 00:00 0 04-07-22
279 Dao Duc Quan (daoducquan) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
280 Sparta Quit (nxhung) SKYWALK Cayenne 5 (C) 0,0 0,0 00:00 0 04-08-22
281 Jennifer Le (JenniferLe_HKPB) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
282 Le Manh Phu (phutopas) FLOW Freedom (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
283 Dung Nguyen Viet (BushNguyen_HKPB) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
284 Trung Dung PHAM (vampire_hkpb) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-02-22
285 Dũng Bùi (DungBui) NIVIUK Artik 5 (C) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
286 Trung Kien Nguyen (kienchit) Gin Bolero (B) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20
287 Minh Vuong Vu (Ryu) DUDEK Optic 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 08-11-20
288 Quang Vo (helios) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 04-10-19
289 Ken Võ (rongxanhla) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 25-04-20
290 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) SKYWALK Arak (B) 0,0 0,0 00:00 0 20-02-21
291 Quoc Hoang (hnquocbkdn) BGD LowB (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-03-20
292 Tang Mike (Tangmike) NIVIUK Hook 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 22-03-20
293 Thao Tong thi (Thaotongthi) NOVA Ion5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-22
294 Nguyen Manh Tuan (ximbat) BGD Cure (C) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22
295 thang vu (Thangthor) spoter (C) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-22
296 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) Fusion (C) 0,0 0,0 00:00 0 24-07-22
297 Huyen Meo (huyennguyen) GIN Explorer (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-22
298 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
299 Duy Pham (duyfam) OZONE Zeno (D) 0,0 0,0 00:00 0 05-03-22
300 Nguyen Vu (Blanket) SUPAIR (T) 0,0 0,0 00:00 0 30-08-22
301 Dao Duc Dat (ducdattv) SUPAIR Step (B) 0,0 0,0 00:00 0 12-01-21
302 Hung Archi (hungarchi) DUDEK Nemo 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 31-05-20
303 Chuyen Nguyen Xuan (Chuyen_NuiNua) PARATECH P28 (B) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-19
304 Tuan Cuong Huynh (namthinh15) GRADIENT Denali (A) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22
305 Damon Nguyen (Damon_HKPB) GRADIENT Nevada24 (B) 0,0 0,0 00:00 0 14-09-19
306 BUI THANH TUNG (BuiTung) ADVANCE Sigma10 (C) 0,0 0,0 00:00 0 18-03-21
307 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) NIVIUK Artik 4 (C) 0,0 0,0 00:00 0 13-10-20
308 Vu Hai (Hai_Vu) NIVIUK Artik 4 (C) 0,0 0,0 00:00 0 22-11-19
309 Sweet Potato (SweetPotato) FLOW Cosmo (B) 0,0 0,0 00:00 0 10-11-19
310 Dinh Xuan Cuong (Cuong_HKPB) UTURN Emotion 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20
311 Duong Pham (Duongpham) independence (Z) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20
312 Andy Le (AndyLe) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-19
313 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) BGD Base (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-02-20
314 Leaf Craft (Leaf) SKYWALK Tequila4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21
315 Ngoc Anh Pham (ptna0320) NOVA Ion 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22
316 Anh NT (Chimkhunglong) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20
317 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) U-TURN Blacklight2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-12-21
318 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) DAVINCI Duet (T) 0,0 0,0 00:00 0 21-05-20
319 THANH NGUYEN NGOC (erongru) GIN Bolero 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-05-20
320 Anh Dao (daomaiann) SUPAIR Leaf (B) 0,0 0,0 00:00 0 08-02-22
321 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-12-21
322 Hoai Lien Lê (Charlene) OZONE Rush 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 21-08-22
323 Hoai Lien Le (HoaiLien) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
324 Quang Nguyen The (QuangNT) SUPAIR Leaf 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
325 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) AIRDESIGN Rise 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-22
326 Thuy My Nguyen (Thihen) Skywalk masala3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-10-21
327 Sơn OK (son_ok) SKYWALL 2017 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-20
328 Vo Cao Thang (thangvc) SWING Arcus 6 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-08-19
329 Su Su Su (SuSuSu) ADVANCE 15061993 (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-07-22
330 NSky bird (TuanNguyen) 777 (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-10-19
331 Tan Nguyen (TanNguyen) SKYWALK Cumeo (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
332 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-22
333 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) SKYWALK Tequila 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20
334 HOANG PHAM (NAPOLI) ADVANCE Epsilon 8 (B) 0,0 0,0 00:00 0 17-06-20
335 Long Hoang (longhoang) ADVANCE Sigma 10 (C) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
336 Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-05-21
337 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-22
338 Trần Quốc Chiến (Lead8x) BGD BGD (A) 0,0 0,0 00:00 0 05-09-20
339 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) SWING Nyos RS (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-20
340 The Anh Nguyen (Anh.VN) ADVANCE Alpha 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20
341 Lili Vuvu (milkyway) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
342 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-22
343 Le Nguyen (NguyenLe) GIN Bonanza 2 (C) 0,0 0,0 00:00 0 27-11-21
344 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) NOVA Mentor 4 light (B) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19
345 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) OZONE Zeno (D) 0,0 0,0 00:00 0 30-08-22
346 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 0,0 0,0 00:00 0 21-12-21
347 Kao Thao (kaothao.90) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-07-22
348 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-21
349 Hà Hoàng (halink0803) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19
350 Ben Ben (Benben) ADVANCE Iota2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-22
351 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-06-22
352 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) ADVANCE Sigma 10 (C) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21
353 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-22
354 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 0,0 0,0 00:00 0 12-06-22
355 Trung Nguyen (TrungNguyen) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-20
356 Hiep Nguyen (Hiepkit) ADVANCE BiBeta 6 (T) 0,0 0,0 00:00 0 22-12-21
357 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) PHI Maestro (B) 0,0 0,0 00:00 0 30-08-22
358 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 23-09-22
359 Tuan Nguyen (Gaconlonton) sportster (C) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
360 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-08-22
361 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) ADVANCE Iota 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
362 Vu Thanh Cong (congrau) TRIPLE SEVEN Knight (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
363 Đinh Trọng Hải (Haidt13) MAC PARA Illusion (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-22
364 Nguyet Binh Tran (Ninajakun) BGD Magic (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-04-21
365 Long Pham (longpham_25) UP Summit XC3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 17-07-22
366 Le Binh (Binhlienxo) UP Lhotse 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22
367 Bui Thai (MaxSalem) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 29-08-22
368 Lukas Ng (tuanhai2210) OZONE Buzz 6 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-11-21
369 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 23-09-22
370 Hoang Anh Nguyen (AndrewNguyen) 777 Deck (A) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-19
371 Le Thi To Uyen (Uyenltt) ADVANCE Epsilon 9 (B) 0,0 0,0 00:00 0 23-07-22
372 Quân Pinku (Quan_pinku) GIN- SPRINT 3 2020 (B) 0,0 0,0 00:00 0 25-08-20
373 Binh Do (congbinh) TRIPLE SEVEN GLIDERS Deck (A) 0,0 0,0 00:00 0 08-12-19
374 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-07-22
375 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) SKYWALK Cayenne 6 (C) 0,0 0,0 00:00 0 11-06-22
376 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
377 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-03-22
378 Lucy Nguyen (LucyNguyen) OZONE Rush 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
379 Vu Dinh Huy (HuyDen) SKYWALK Mescal 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20
380 Sam Nguyen (haison80) SKYWALK Chili 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-10-20
381 Cuong Ngo (mrcuongnd) UP (T) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
382 Huan Nguyen (Huan_Nguyen) GIN Bolero 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 09-04-22
383 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
384 Binh Nguyen (TrongBinh) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
385 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 30-08-22
386 Anh Nguyễn (anhh) UP Summit XC3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-09-22
387 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) UP X Race (D) 0,0 0,0 00:00 0 18-12-19
388 Nguyen Viet Ha (Digicams) AIR DESIGN Volt (C) 0,0 0,0 00:00 0 11-09-22
389 Trang Vu (trangvu) GRADIENT Bright5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-04-22
390 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Pi 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
391 minh soan nguyen (minhsoan) NOVA Phantom (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-10-21
392 Oanh Kieu (kieuoanh_hkpb) SKYWALK Mescal (A) 0,0 0,0 00:00 0 15-09-19
393 Tran ba Thien (Thientran) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 17-07-22
394 Phan TuanHung (HungPhan) FLOW Panorama (T) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-20
395 Tam Hoa Tue (tuetam) NIVIUK Peak 2 (D) 0,0 0,0 00:00 0 04-07-22
396 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) ADVANCE Alpha 6 (A) 0,0 0,0 00:00 0 10-10-20
397 Duong Vdt (DuongVdt) ADVANCE Iota (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
398 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) Blacklight (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-02-20
399 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) FLOW Xcrace (D) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
400 son pham (sonpham) NIVIUK Artik 4 (C) 0,0 0,0 00:00 0 29-06-19
401 Hung Nguyen Viet (Hungnv) U-TURN Infinity 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-11-19
402 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) HNAA BGD E Pic (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
403 Pham Tuyen (Tuyenpham) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
404 Minh Vo (Kimke) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
405 Doan mạnh Cuong (Cuongdoan) mescal5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-08-19
406 Duong Hien Hoang (Hoangseagull) ADVANCE Sigma 10 (C) 0,0 0,0 00:00 0 05-07-20
407 Anh Thanh Nguyen (Anhthanh195) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
408 Trung Hoang (HoangTrung) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-05-22
409 Tran Trung Toan Thien (tthien12894) SKYWALK Tequila 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 23-06-19
410 NGUYEN DOAN MANH (Kevin6688) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
411 Vis Bui (Visarch) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19
412 Minh Hoang (MinhHoang) ICARO Cyber 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20
413 Hoang Tri (hoanghuutri307) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
414 Linh Huynh (Linhhuynh) NIVIUK Hook 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 30-04-19
415 Tran Phuong (Tranphuong) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
416 Tran Quoc An (sake) T Queen (C) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-19
417 Dinh Nguyen (Thelovebank) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
418 Thanh Nguyen Quang (NguyenQuangThanh) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-19
419 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 08-09-19
420 Vu Nguyen Hoang (VuHoang) OZONE Element 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 08-02-19
421 Tung Nguyen (NICK_SMD) PHI Maestro (B) 0,0 0,0 00:00 0 09-04-22
422 Pham Quang Tuan (tuanppg) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
423 Thieu Anh Dung (Dungthieu) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 04-08-19
424 My linh Huynh (Mylinhhuynh) NIVIUK Hook 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-18
425 Ngoc Ninh (Ngocstl) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
426 Dat Nguyen (tiendatno9) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
427 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) OZONE Mojo 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 16-05-21
428 Phan Nguyen (Phanbichphuong_hkpb) koyot (A) 0,0 0,0 00:00 0 16-11-18
429 Tuấn Phạm (Tuantala) DAVINCI Classic (B) 0,0 0,0 00:00 0 15-02-21
430 Tùng Lê (ThanhTung92) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
431 Nguyen Nhu Toan (Nguyenhutoan) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-08-19
432 Nguyen Manh Tung (NguyenManhTung) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
433 Quân Hồng (Hongquan.fri) GIN 2016 (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-08-19
434 Duy Quang Tran (Quangtd) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
435 ti to (Cloudy) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
436 Hien Hoang Duong (Hseagull) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-11-17
437 Nguyen The Anh (nta85hnvn) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
438 Thanh Vinh Nguyen (dinaty) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
439 Phuong Tran (Tranphuong1212) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
440 Lam Trung Dung (Lamtrungdung) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 12-04-18
441 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 0,0 0,0 00:00 0 01-10-21
442 Thang Nguyen (ThangManh) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
443 Dũng Phan Ngọc (Dungphan77) PARATECH P28 (B) 0,0 0,0 00:00 0 01-04-18
444 Robin Reecht (robinreecht) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 04-02-18
445 Hai Son Le (CheGuevara) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
446 Vu Thanh Hien (hienvogol) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
447 Phong Nguyen Hong (phongloa) AXIS Vega 3 (C) 0,0 0,0 00:00 0 29-03-18
448 Hoa Nguyen (hoa.bkspirit) NIVIUK Hook 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-02-18
449 Anh Do The (dotheanh) PARATECH P28 (B) 0,0 0,0 00:00 0 14-06-15
450 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) NIVIUK hook e (B) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-17
451 Nga Tran Thi To (NgaTran) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
452 HUY LÊ (MrHuy) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
453 Tung Tran (Congtunghi) NIVIUK Ikuma (B) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-17
454 Nguyen Thi Hoang Anh (anhnth) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 29-10-17
455 Phuong Thai Ha (phuongmilu) P-light (Z) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-17
456 Duong Vu (Duongvu) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-08-18
457 Duy An Dao (daoduyan) SKYWALK Chili 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 31-12-17
458 Son Luu minh hoang (Hoangson) AXIS Vega 3 (C) 0,0 0,0 00:00 0 30-11-17
459 Tran Manh (mnn) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-05-18
460 Doanh Pham (DoanhPham) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-17
461 Hoang Anh Thu (pikathon) GIN Bolero (A) 0,0 0,0 00:00 0 22-07-17
462 Vu Tuan Anh (tusa1705) TRIPLE SEVEN Knight (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-06-22
463 Toan Nguyen (Tientoan) NOVA Factor (C) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-18
464 Long Nguyen (iHEO) BGD Echo (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-18
465 Danny Pearce (HanoiDan) OZONE Buzz Z5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 23-10-17
466 Hien Vu Thanh (vuthanhien) DAVINCI Classic (B) 0,0 0,0 00:00 0 12-03-19
467 Triu Nguyen (Triunguyen_hkpb) OZONE Mojo 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-12-18
468 Binh Le Huu (huubi93) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 31-12-19
469 Ho Si chung (Chungvoi) NIVIUK Hook 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-22
470 Linh Nguyen (linnie) NOVA Phantom (B) 0,0 0,0 00:00 0 29-05-21
471 Tuan Nguyen (jinz2412) BGD Wasp (B) 0,0 0,0 00:00 0 15-04-19
472 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) NIVIUK Koyot 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 18-09-22
473 Tuan Bo Doi (Tuannt10) SKYWALK Tequila 3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 06-09-18
474 Viet Nguyen (vietnguyen5093) DAVANCI Classic (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20
475 Lân Phạm Hữu (phamhuulan) NIVUK Hook3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-18
476 Kien Hoang (KienHoang) SKYWALK Tequila 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
477 Ngo Hung Cuong (CuongBuxu) GRADIENT Bright 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 27-12-20
478 Son Luu (Bocau) NIVIUK Takoo 4 (T) 0,0 0,0 00:00 0 02-02-20
479 Michael Nguyen (michael13) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
480 Baohoang Van (Baohoangvan) BGD Epic (B) 0,0 0,0 00:00 0 18-06-22
481 Nghi Tong Duc (nghitongduc) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
482 NGUYEN VIET (kid2255) PARATECH P28 (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20
483 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 0,0 0,0 00:00 0 13-06-22
484 Nguyen Quoc Hoang (Hoangtaynguyen) hoàng (Z) 0,0 0,0 00:00 0 06-01-18
485 Do Hung (timvoxuthanh) BGD Base (B) 0,0 0,0 00:00 0 16-01-20
486 Phuong Dang (luckykarin) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
487 Pham ngoc Quynh (Quynh2019) PHẠM NGỌC QUỲNH Davince (B) 0,0 0,0 00:00 0 31-03-20
488 Pham Quochuy (Huypham) NOVA Mentor3 (B) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-21
489 Thanh Anh (Thanhlienxo) GIN Atlas (B) 0,0 0,0 00:00 0 31-03-20
490 BACH DUONG (Duongb_hkpb) DUREK Nemo4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 09-03-21
491 Vu Tran Quang (vutq_hkpb) NOVA Prion 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-19
492 Phat Quach (Andrew_212) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20
493 Hieu Duong Trong (wysduong) BGD Base 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-22
494 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) ADVANCE Iota 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 19-01-21
495 canh nguyen quang (canhnguyen) NOVA Mentor 6 (B) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-22
496 Chén Đốc Tờ (langbam248) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 08-07-20
497 Chien Khuat Hai (chk61122) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
498 Ly Duc Du (lyducdu) King 2 (D) 0,0 0,0 00:00 0 24-12-21
499 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) OZONE Rush 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 27-09-22
500 Kien Nguyen Trung (Kienvn) PARATECH P81 (C) 0,0 0,0 00:00 0 10-04-22
501 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) NIVIUK Ikuma (B) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-20
502 Hói Phệ (takeishi) AIRDESIGN Eazy (A) 0,0 0,0 00:00 0 26-08-18
503 Hieu Nguyen (hieuobi) NIVIUK Takoo 4 (T) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20
504 Hung Tran (Hung) OZONE Buzz Z6 (B) 0,0 0,0 00:00 0 04-10-20
505 Hai Minh (haiminh_hkpb) U-TURN Emotion (A) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18
506 Bao Chau Trinh (Dory_hkpb) U-TURN Bodyguard (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-04-19
507 Thuy Phan Thu (tqn_hkpb) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 24-11-18
508 Duong Chu (ThuyDuong) . Gin Paraglider (A) 0,0 0,0 00:00 0 16-12-18
509 TRAN MINH DAN (tiger93) ADVANCE Sigma10 (C) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18
510 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) UP Trango X-race (C) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18
511 Long Nguyễn Bá (LongBa_CLBHKPB) 777 Rook (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-09-19
512 Hoang Ha Luong (luongha2000) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
513 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) SKYWALK Mescal 3 (A) 0,0 0,0 00:00 0 07-07-19
514 Hai DT (haidt_hkpb) INDEPENDENCE Zippy (A) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-19
515 Thành Lê (Conbaonhatrang) MITSAL Abc (A) 0,0 0,0 00:00 0 23-03-20
516 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) PGD 2016 (B) 0,0 0,0 00:00 0 07-06-20
517 Duong Thanh (Thanhbui) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
518 Trinh Nguyen (Windy92) ADVANCE Alpha5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 19-05-21
519 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 0,0 0,0 00:00 0 03-08-22
520 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 0,0 0,0 00:00 0 03-07-22
521 Trinh Ngo (Trinh) NIVIUK Koyot 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 26-11-20
522 Ngoc Anh Ta (Tangocanh) SKYWALK Mescal 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20
523 Nguyễn Thơm (ThomK3_hkpb) ADVANCE Alpha A4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 01-05-20
524 Nghia Nguyen (Nghiadn) () 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70
525 Pham The Ngoc (Nampham) OZONE Element 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20
526 Trần Anh (Tran_Anh) SKYWALK Tequila 5 (B) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-18
527 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22
528 HOANG NAM TRAN (namtran) ADVANCE Iota 2 (B) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-22
529 Cuong Huynh (cuonghuynh) BGD Adam (A) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-20
530 Hoang Anh Nguyen Thi (Rita-Nguyen) NIVIUK Koyot 4 (A) 0,0 0,0 00:00 0 11-06-22
531 Quang Cuong Le (quangcuong89) SUPAIR Eona 2 (A) 0,0 0,0 00:00 0 25-09-22