Phi công dù lượn

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Xếp hạng phi công dựa trên tổng điểm của toàn bộ mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 921,3 2.705,4 135:07 55 21-06-24 OZONE Photon (C)
2 Tam Hoa Tue (tuetam) 1.644,6 1.899,4 39:35 21 30-04-24 SKYWALK X-Alps 3 (D)
3 Kim Tran (chukim) 666,1 1.875,8 83:41 40 13-06-24 OZONE Zeno 2 (D)
4 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 763,0 1.594,1 85:16 30 14-06-24 DAVINCI XChord (D)
5 Le Do (dohuule) 773,8 1.345,2 65:33 24 05-05-24 DAVINCI Tango (C)
6 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 39,5 1.272,0 67:22 345 17-06-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
7 Huy Cu (duchuy225) 476,1 1.244,3 93:22 71 22-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
8 Dinh TheAnh (NU3005) 139,1 1.234,8 68:33 288 21-06-24 GIN Fuse 3 (T)
9 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 300,7 1.225,9 97:42 81 02-06-24 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
10 Trinh Nguyen (Zero89) 357,8 1.207,3 83:17 47 22-06-24 SUPAIR Step Light (B)
11 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 345,5 1.130,0 72:05 47 22-06-24 OZONE Zeno 2 (D)
12 Tuan Anh Tran (attran) 496,4 1.112,6 74:16 33 22-06-24 NOVA MENTOR 7 (B)
13 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 617,8 1.054,8 48:29 16 22-06-24 NIVIUK Icepeak (Z)
14 cuong hoang viet (hvc) 410,6 1.047,0 58:07 39 11-06-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
15 Trong Do Quoc (quoctrong204) 131,1 998,0 86:07 162 21-06-24 GIN Yeti (A)
16 Duong Vdt (DuongVdt) 399,1 994,4 67:21 40 21-06-24 ADVANCE Iota DLS (B)
17 Dat Dinh (Imuzikz) 117,1 912,4 77:55 159 21-06-24 NIVIUK KoKayot 3 (T)
18 Bui Thai (MaxSalem) 36,5 867,1 38:16 227 21-06-24 GIN Fuse 2 (T)
19 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 65,1 856,4 56:17 212 17-06-24 WINDTECK Quarx 3 (B)
20 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 336,5 779,8 54:49 35 08-06-24 ADVANCE Iota2 (B)
21 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 363,2 774,9 49:19 30 22-06-24 AIRDESIGN Volt 4 (C)
22 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 339,4 769,3 62:55 45 22-06-24 GIN Avid (B)
23 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 127,3 764,4 62:36 125 18-06-24 GIN Fuse 3 (T)
24 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 76,2 705,5 65:24 176 22-06-24 BGD Epic (B)
25 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 402,0 704,0 49:17 25 21-06-24 ADVANCE Iota DLS (B)
26 Le Truong Nam (Letruongnam) 56,8 681,9 56:50 148 22-06-24 ADVANCE Epsilon DLS (B)
27 Do Hoang Huy (huydo) 176,8 676,7 79:23 102 22-06-24 BGD Base 2 (B)
28 Minh Võ (chieftain) 209,4 665,0 52:37 54 18-06-24 ADVANCE BiBeta 6 (T)
29 Kao Thao (kaothao.90) 317,1 642,6 48:51 31 07-04-24 GIN Explorer (B)
30 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 630,8 41:17 43 16-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
31 Vũ Trần (VuPopeye) 69,6 602,5 83:07 139 21-06-24 DANVINCI Classic 2 (B)
32 Bui Hoan (Hoanlsb) 64,7 579,9 45:00 146 22-06-24 TRIPLE SEVEN Rook 2 (B)
33 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 155,0 573,9 58:19 82 09-06-24 NOVA MENTOR 7 light (B)
34 Do Hung (HungDO) 40,4 562,4 30:18 124 22-06-24 ADVANCE BiBeta 6 (T)
35 Tuan Anh Pham (pta) 64,2 540,4 60:34 116 13-03-24 BGD Dual 2 (T)
36 Duy Binh Nguyen (Binh) 438,9 519,4 27:34 12 13-06-24 GIN Explorer 2 (B)
37 Nguyen Diep (Dieptin) 174,7 515,8 43:27 105 22-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
38 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 342,1 506,5 38:05 27 04-02-24 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
39 Lam Ta (xtbtvd12399) 212,4 502,7 51:08 41 22-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
40 Quang Tran (johnny142017) 192,5 472,8 41:46 31 23-03-24 ADVANCE Iota DLS (B)
41 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 232,7 467,0 26:54 15 12-06-24 OZONE Enzo 3 (Z)
42 Sparta Quit (nxhung) 183,0 465,8 31:51 32 22-06-24 SKYWALK Cayenne 5 (C)
43 Duy Pham (duyfam) 256,6 451,7 33:22 21 22-06-24 OZONE Zeno (D)
44 Tran Quoc Toan (ToanTran) 155,1 418,2 37:11 30 20-06-24 ADVANCE P3 (B)
45 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 177,6 415,0 35:12 29 01-05-24 SKYWALK Chili 4 (B)
46 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) 67,2 412,8 43:46 71 04-05-24 UP Edge (Z)
47 Bach Le Hoang (backtofly) 285,0 407,7 25:14 10 23-03-24 FLOW Spectra 2 (Z)
48 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 182,6 400,0 50:45 45 27-11-23 GRADIENT Nevada 2 (B)
49 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 220,7 390,1 35:28 30 22-06-24 PHI Maestro (B)
50 Long Pham Duc (onikunhp) 109,6 374,8 26:57 59 18-06-24 GIN Yeti (A)
51 haianhvnaa (haianh) 179,8 359,1 28:32 49 20-06-24 SKYWALK Chili 5 (B)
52 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 173,1 351,0 29:01 27 12-06-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
53 Pham Xuan Hung (phamxuanhung) 27,5 332,2 13:42 85 20-06-24 OZONE Macnum 3 (B)
54 Kim Thi Bo (KimThi) 136,5 330,1 30:20 31 15-04-24 ADVANCE Epsilon 10 (B)
55 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 108,2 328,3 34:52 42 21-06-24 SWING Nyos RS (B)
56 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) 33,0 318,8 13:17 81 20-06-24 NIVIUK Ikuma2 (B)
57 Ngô Văn phát (Ngophat) 80,9 310,6 27:57 44 19-06-24 GIN Explorer (B)
58 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 44,8 294,3 18:02 65 22-06-24 KINH BẮC Duet pro (B)
59 Nam Bu (BuratinoNam) 91,5 262,9 28:03 29 22-06-24 NIVIUK Artik 5 (C)
60 nomad8888 (nomad8888) 63,4 260,0 27:30 60 31-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
61 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 245,6 248,0 13:12 7 25-04-24 777 Q light (C)
62 Nguyen Viet Ha (Digicams) 166,5 244,6 22:50 15 26-05-24 AIRDESIGN Volt 3 (C)
63 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) 121,4 240,7 24:18 31 15-06-24 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
64 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 134,7 238,5 18:50 24 09-05-24 NOVA Ion 7 (B)
65 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 181,9 234,7 16:21 14 23-03-24 GIN Leopard (D)
66 Tan Nguyen (TanNguyen) 159,0 228,0 14:39 12 22-06-24 SKYWALK Cayenne 6 (C)
67 HOANG NAM TRAN (namtran) 127,7 223,7 17:00 16 22-06-24 ADVANCE Iota 2 (B)
68 2 Long (2long) 48,9 223,5 13:17 45 18-06-24 NIVIUK Hook 5 (B)
69 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 124,6 219,3 12:07 19 29-04-24 GIN Calypso (B)
70 Ngo Hong Nhung (ladango) 59,1 214,6 21:39 40 20-06-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
71 Mercury Ha (MERCURYHA) 39,0 210,5 17:34 48 22-06-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
72 Nguyen Vu (Blanket) 188,9 209,6 14:17 9 19-06-24 GIN Leopard (D)
73 Sang Phung (Sangfikay) 102,0 205,4 16:17 25 21-06-24 NIVIUK Hook 5 (B)
74 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 50,9 203,3 29:57 80 02-06-24 SKYWALK Mescal (A)
75 KIEN NGUYEN (Hakuruno) 68,1 202,0 18:38 45 27-05-24 NIVIUK Koyot 5 (A)
76 DO KHAC MANH (manhdk93) 84,5 200,5 16:19 29 13-06-24 OZONE Rush 5 (B)
77 Linh Nguyen (linnie) 116,7 199,6 15:53 18 02-03-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
78 Dũng Nguyễn (Tandung1996) 40,2 197,0 13:09 58 21-05-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
79 Nguyen Duc Hai (boof1403) 94,6 190,3 23:51 20 01-06-24 SKYWALK Cumeo (B)
80 Cuong Do Cao (cuongdo186) 147,3 187,2 13:58 11 23-03-24 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
81 Nhat Lam hong (Nhatfu) 117,3 181,2 14:47 15 22-06-24 GIN Avid (B)
82 Trang Moon (TrangMoon) 90,7 179,8 28:54 23 24-03-24 HOOK6 Niviuk (A)
83 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 67,3 168,5 19:28 24 17-06-24 SKYWALK Chilli4 (B)
84 VO VAN THUONG (thuongvv4) 31,2 166,4 17:31 41 11-05-24 BGD Dual 2 (T)
85 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 53,5 166,0 18:35 33 19-06-24 NIVIUK Kougar (T)
86 Dang Van My (Dangvm) 45,5 164,2 09:15 43 21-06-24 UP K2 4 (T)
87 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 163,8 10:05 17 15-06-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
88 Ben Ben (Benben) 121,2 162,0 14:44 10 26-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
89 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 63,3 158,3 19:24 21 19-02-24 2021 Hook 5 (B)
90 Hùng Phan Lê (PLHung) 62,2 157,1 16:57 35 22-06-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
91 Đức Trịnh (TrinhDuc) 52,4 146,9 15:03 32 04-05-24 ADVANCE Iota 2 (B)
92 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 76,1 144,8 17:37 20 02-01-24 BGD Cure (C)
93 Lâm Trần Thanh (LAMDAUBAC) 30,3 143,8 07:09 36 16-05-24 OZONE 3 (B)
94 hung cong (Hungfly) 54,7 142,6 15:17 36 21-06-24 SUPAIR Leaf 2 (B)
95 Anh Nguyễn (anhh) 142,5 142,5 07:35 6 11-02-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
96 Tuan Nguyen (kido1410) 77,8 137,3 16:30 25 27-04-24 PHI Sonata (A)
97 Chu Anh Quan (Quanrau) 137,0 137,0 07:40 6 02-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
98 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
99 Bui Tai (TaiLSB) 27,2 133,0 11:50 38 12-05-24 susi (Z)
100 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 54,0 128,0 18:11 38 18-05-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
101 Thành Đông Võ (Vothanhdong) 43,5 125,3 16:02 36 08-06-24 BGD Magic (A)
102 Luon Nguyen (nlu1hc) 26,5 123,7 05:38 35 22-06-24 Koyot5 (Z)
103 Nguyen Kien (Hungkien1986) 33,6 122,8 12:17 38 22-06-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
104 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 51,5 122,1 15:33 30 22-06-24 GIN Bolero 7 (A)
105 Lý Quân (AQprlee) 38,5 119,0 09:43 26 28-03-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
106 KEn HO (Hoduykhanh) 93,8 115,0 08:13 10 16-04-24 UP Summit XC4 (B)
107 Hong Ho (honghovn) 29,9 114,2 11:48 39 31-03-24 ADVANCE Alpha7 (A)
108 Phuong Nguyen (phuongnh88) 41,0 111,7 11:52 37 16-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
109 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
110 Quốc Hậu Nguyễn (nguyenhau2111) 22,1 107,7 10:57 46 16-06-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
111 Tran Hung Thang (thangh253) 106,9 106,9 06:17 6 20-06-24 DUDEK Hadron 3 (Z)
112 Hồ Đăng Hậu (heoc3t) 28,5 106,2 11:46 26 29-03-24 DAVINCI (Z)
113 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 44,9 105,1 07:55 22 20-01-24 777 Deck (A)
114 Lam Nguyen (LamNDH) 57,0 101,1 10:51 21 17-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
115 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 30,0 99,8 11:43 36 13-04-24 PGD A (A)
116 Thanh Nhã Trần (ThanhNhaTran) 35,2 95,8 09:06 27 16-06-24 DAVINCI Classic 2 (A)
117 Phạm Xuân Hùng (hungpham) 26,1 93,3 04:21 24 10-04-24 NOVA Mentor 5 (B)
118 tra vu (vuminhtra) 42,0 93,0 12:21 18 12-06-24 NOVA prion5 (A)
119 Giang Nguyen (Nguyengiang82) 65,8 92,1 07:08 12 08-06-24 GIN Fuse4 (T)
120 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 39,9 90,2 04:50 20 21-06-24 ADVANCE Alpha7 (A)
121 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 80,6 89,1 07:30 9 22-06-24 UTUNR Infinity-4 (B)
122 Tam Chung (TamchungVN) 51,3 86,7 08:17 23 26-05-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
123 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) 46,3 85,2 08:22 14 20-04-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
124 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 35,1 82,9 04:59 22 19-05-24 DAVINCI Classic (B)
125 Lili Vuvu (milkyway) 74,2 80,8 07:35 7 14-04-24 ADVANCE Iota DLS (B)
126 Thuy Do (dtthuy.89) 33,6 79,2 09:37 18 18-05-24 GIN Calypso 2 (B)
127 Trung Nguyên Võ (chetmoihieu) 24,8 77,8 04:42 21 21-06-24 OZONE Rush 2 (B)
128 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 45,9 77,0 11:19 19 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
129 HUYNH CONG NGUYEN (CongNguyen) 53,6 76,2 06:44 19 31-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
130 Minh Pham Nhat (minhuit911) 29,4 75,2 07:27 21 24-05-24 BGD Epic 2 (B)
131 Nguyễn Mười (janenguyen) 26,7 74,6 08:59 30 31-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
132 Tiep Do Van (Kendo88) 47,3 74,6 05:35 14 14-04-24 SKYWALK Arak (B)
133 Vu Thanh Cong (congrau) 60,8 72,9 07:30 9 07-12-23 SKYWALK Spice (C)
134 Thien Binh Nguyen (binhnt) 26,1 72,9 06:09 25 13-04-24 SKY WALK Mescal 6 (A)
135 Binh Ly que (Pinpin) 30,4 72,5 04:50 24 03-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
136 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 50,8 72,5 07:09 12 01-01-24 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
137 Phạm Đức Tùng (TungSG) 35,7 72,2 09:18 20 01-06-24 NIVIUK Hook3 (B)
138 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 44,4 71,3 06:08 14 14-12-23 UP K2 4 (T)
139 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
140 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 38,2 68,9 07:09 14 21-03-24 NVIUK Koyot 5 (A)
141 Nguyen Phan (Ngoen_Ngoen) 45,9 67,6 08:20 12 13-05-24 GIN Bolero (A)
142 Emeric Frerejean (Emeric) 23,0 67,4 03:30 21 22-06-24 DAVINCI Classic 2 (A)
143 Bee Can Fly (beevu7686) 20,2 65,4 07:34 24 16-06-24 OZONE Mojo 5 (A)
144 Trâm Thụy Viên (KatrinaVien) 30,5 64,8 05:35 18 02-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
145 Nghiên Phạm văn (Phamvannghien) 45,4 64,4 03:16 12 11-05-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
146 Bao Le Thai (lethaibao) 34,0 63,9 06:40 13 05-01-24 BGD Epic 2 (B)
147 Ly Duc Du (lyducdu) 63,2 63,2 02:41 1 08-04-24 TRIPLE SEVEN King 2 (D)
148 DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) 27,8 62,8 05:49 18 10-03-24 NIIVIUK Niviuk (B)
149 son do (jajayce1) 33,6 62,7 06:31 16 15-06-24 DAVINCI Rythm2 (A)
150 Long Hoang (longhoang) 62,0 62,0 04:45 3 23-11-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
151 Minh An Ngo (MinhAn) 37,6 59,5 08:20 19 05-05-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
152 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 59,5 59,5 05:18 6 26-12-23 OZONE Rush 4 (B)
153 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) 44,2 58,4 04:13 10 08-12-23 UTURN Infinity (B)
154 Long Pham Hoang (longruoi) 54,0 57,6 05:47 7 20-04-24 SUPAIR Step (B)
155 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 36,5 57,1 10:27 17 15-06-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
156 Ket Vu (Vuket1987) 52,0 57,0 02:09 8 11-05-24 NIVIUK Koyot 4 (A)
157 Vũ Quang Hưng (vhung) 47,2 56,3 06:21 8 11-05-24 BGD Epic (B)
158 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 52,6 52,6 02:28 5 12-03-24 DAVINCI Duet Pro (T)
159 Jay Z (pdz) 48,8 52,1 04:08 7 26-05-24 UP XC Summit4 (B)
160 Cong Thanh Nguyen (Nthanh16) 41,9 51,4 03:44 9 11-05-24 NOVA Mentor 6 (B)
161 Kien Hoang (KienHoang) 41,1 49,3 08:18 10 18-05-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
162 le xuan thanh (lexuanthanh) 44,8 44,8 01:35 5 14-12-23 BGD 2022 (B)
163 babana babana (babana) 27,2 44,3 02:27 11 15-06-24 BGD Epic 2 (B)
164 Hung Doan (Hungdoan) 19,9 43,2 03:26 21 02-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
165 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) 28,9 42,8 03:06 13 17-11-23 Sandy Trang Nguyen (A)
166 Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) 31,7 39,7 03:20 10 25-02-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
167 Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) 28,6 38,4 04:14 11 26-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
168 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 38,1 38,1 04:06 3 23-03-24 SKYWALK Chili 4 (B)
169 Bùi Quang Hưng (TRAVELWITHHUG) 26,2 38,1 02:24 11 25-02-24 OZONE Mojo6 (A)
170 Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) 38,0 38,0 04:57 6 23-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
171 Binh Nguyen (TrongBinh) 26,4 37,6 02:02 10 02-06-24 NOVA Prion 4 (A)
172 Căng Đét (soncaonguyen) 37,5 37,5 01:51 1 04-03-24 UP Trango 3 (D)
173 Ngô Phi (Drphi) 25,7 36,6 05:42 13 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
174 Lê Văn Nghĩa (nghialv) 22,8 36,4 02:12 10 28-03-24 SKYWALK Tequila 4 (B)
175 Thu Vu (Tamcuchuoi) 24,2 35,0 03:14 11 18-04-24 BGD Adam (A)
176 Huyen Meo (huyennguyen) 34,0 34,0 03:33 2 19-11-23 GIN Explorer (B)
177 Tuan Ha (tuanhna) 21,7 33,3 09:08 14 18-05-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
178 Tran Quoc An (sake) 30,9 30,9 02:48 6 26-04-24 DAVINCI DUET PRO TANDEM (B)
179 Miu Miu (miumiu21) 26,1 29,3 02:02 7 12-04-24 SKYWALK Masala 3 (A)
180 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 28,8 28,8 02:04 1 17-10-23 FLOW Fusion (C)
181 Do Quang Tien (DQT) 27,4 27,4 03:52 6 26-11-23 PARATECH 12 (A)
182 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) 26,9 26,9 05:19 4 05-11-23 Skywalk Skytraxx (A)
183 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 26,8 26,8 05:34 3 15-10-23 PARATECH P81 (C)
184 Vinh Cao (vinh-cao) 21,3 25,9 05:31 9 05-05-24 NOVA AONIC (A)
185 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) 22,1 25,1 01:01 8 05-01-24 BGD Epic 2 (B)
186 Mai Anh (maiann2410) 24,8 24,8 02:55 1 04-01-24 DAVINCI Funky (B)
187 Hiep Nguyen (Hiepkit) 24,8 24,8 01:52 5 06-04-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
188 Điệp Mun (MunSG) 24,6 24,6 02:15 5 08-12-23 BGD Epic Summer (B)
189 Phuong Huynh (Truc_Phuong_Pilot68) 17,8 23,8 01:33 9 03-12-23 NIVUK KOYOT 4 (A)
190 Kiet Nguyen Cao (Nguyencaokiet) 23,7 23,7 01:33 5 28-05-24 NOVA Prion 4 (A)
191 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) 21,6 23,6 03:01 7 21-04-24 SKYWALK Mescal 5 (A)
192 Dang Pham Ha (HaDang) 23,6 23,6 01:45 5 05-01-24 GIN Bolerro (A)
193 trần văn đạt (datdenfpv) 23,2 23,2 01:18 5 03-03-24 DAVINCI anphal5 (A)
194 Tran Tien (Tien.Doreamon) 21,9 22,1 01:49 7 23-12-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
195 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 19,3 21,7 04:18 8 21-01-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
196 Tien Han (Nhatienhan) 19,1 21,3 01:09 7 10-01-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
197 Châu Bay Lắc (Aichau2901) 20,9 20,9 01:56 6 06-04-24 NOVA Piron 4 (A)
198 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) 20,5 20,5 00:25 2 18-10-23 TRKIE Trike (A)
199 Lê Kiên Trung (Trungfpv) 20,5 20,5 01:08 5 01-04-24 GIN Bolero 5 (A)
200 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
201 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 20,2 20,2 01:13 3 04-02-24 BGD Magic (A)
202 Huân Tưởng (Thuocdoc) 19,7 19,7 02:03 5 19-04-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
203 Vinh Pham Ba (vinhpb) 19,0 19,0 01:19 5 14-03-24 UP Kino2 (B)
204 Pham Hong Chuong (PhamChuong) 17,4 17,4 03:17 2 08-10-23 SKYWALK Chili 4 (B)
205 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
206 Bui Dung (Hoamy79vn) 16,4 16,4 01:24 4 17-12-23 NOVA Prion 4 (A)
207 Vu Sy Hien (SyHien) 16,3 16,3 01:21 3 31-12-23 GIN Migare (B)
208 Dụng Nguyễn (dungzun007) 15,1 15,7 01:03 7 22-06-24 NOVA NOVA Pirion 5 (A)
209 Nguyen Cong Dat (datnguyen) 15,2 15,2 00:58 6 31-12-23 BGD Adam (A)
210 Tuấn 2k (Tuan2k) 14,5 14,5 01:14 2 18-02-24 DAVINCI Tango (C)
211 Su Su Su (SuSuSu) 14,3 14,3 01:07 2 20-04-24 ADVANCE 15061993 (B)
212 Christina Hang (ChristinaHang) 14,2 14,2 00:45 3 22-06-24 NIVIUK Koyot5 (A)
213 Anh Dung Nguyen (Nguandu) 12,6 12,6 00:50 6 06-04-24 SKYWALK (A)
214 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 11,9 11,9 01:57 2 18-04-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
215 Minh Khang (TrungUcar) 11,7 11,7 00:31 4 21-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
216 Thanh Tho Hoang (ThanhTho) 11,5 11,5 01:02 2 21-02-24 Fantasia (A)
217 Thanh Trinh (thanhtrinh) 11,0 11,0 01:13 1 26-12-23 ADVANCE Iota 2 (B)
218 Trương Tony (0909555570) 11,0 11,0 00:53 5 02-03-24 BGD Magic (A)
219 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 10,9 10,9 02:32 2 24-03-24 NIVIUK Hook 4 (B)
220 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
221 Tô Duy (ToDichChuyen) 10,5 10,5 01:02 2 10-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
222 Ngoc Hai Hoang (NgHaiHoang) 10,4 10,4 01:28 1 24-12-23 ADVANCE Iota (B)
223 sơn phạm (Sorenpham) 9,4 9,4 01:19 1 19-10-23 NIVIUK Artik 4 (C)
224 Nghi Doan Nguyen (Nghiiedoan) 8,3 8,9 01:04 7 30-12-23 OZONE 5 (A)
225 NGUYEN BA MINH (baminh95) 8,8 8,8 01:13 1 12-04-24 NOVA Ion2 (A)
226 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 8,2 8,2 01:18 2 28-01-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
227 Sơn Ninh (SonNinh) 8,2 8,2 00:54 1 25-11-23 SKYWALK Cumeo 2 (B)
228 Mop Raver (mopzing) 8,2 8,2 00:45 3 07-01-24 DAVINCI Rhythm (A)
229 Hanh Bui (Hanh_Bui) 8,0 8,0 00:22 2 18-11-23 SKYWALK Mescal 4 (A)
230 Thuy Trieu (thuytrieu) 7,8 7,8 00:59 1 03-10-23 NIVIUK Hook 6 (B)
231 Hieu Nguyen (hieuobi) 7,4 7,4 00:51 1 17-12-23 FIREBIRD Albatros (D)
232 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 7,1 7,1 00:33 2 16-05-24 ADVANCE Apha6 (A)
233 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) 7,1 7,1 00:21 2 17-12-23 FLOW Ace (A)
234 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
235 Mira Phan (Miraxinh) 6,3 6,3 00:22 2 23-03-24 SKYWALK Tequila4 (B)
236 Thịnh Phan (Phancongthinh) 5,1 5,1 00:34 2 02-06-24 BGD Epic 2 (B)
237 Thao Nguyen (theotheo) 4,4 4,4 00:39 1 26-05-24 OZONE (A)
238 Hang Bui (HangBui) 4,4 4,4 00:13 1 24-11-23 DUDEK Nemo4 (A)
239 Thien Duc Nguyen (NguyenThienDuc) 4,3 4,3 01:00 2 02-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
240 canh nguyen quang (canhnguyen) 4,2 4,2 00:24 1 10-04-24 ADVANCE Epsolion (B)
241 Hoa Ha (hahoa) 4,2 4,2 00:11 1 11-11-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
242 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3,7 3,7 00:40 1 18-11-23 U-TURN Blacklight2 (B)
243 Tony Nguyen (Tonyoi) 3,2 3,2 00:12 1 27-05-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
244 Lan Kieu (LanKieu) 3,1 3,1 00:14 1 27-11-23 U-TURN Evolution (A)
245 THI PHUONG THAO NGO (darango) 2,6 2,6 00:08 2 30-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
246 thang vu (Thangthor) 2,3 2,3 00:05 1 28-10-23 spoter (C)
247 Nguyễn Ân (Nguyenan) 2,2 2,2 00:30 1 23-03-24 SKYWALK Mecal 6 (A)
248 Nguyễn Nguyên (NguyenNguyen) 2,2 2,2 00:17 1 07-04-24 ADVANCE Epsilon DLS 22 (B)
249 Vinicius Ferreira (Vininiqueiroz) 2,1 2,1 00:09 1 15-06-24 AIRDESIGN Eazy 3 (A)
250 Vu Chan (kimthanhvu) 1,9 1,9 00:10 1 24-02-24 SKYWALK Tequila (B)
251 Hiep Nguyen (HiepNguyen) 1,7 1,7 00:05 1 07-01-24 SKYWALK Skywalk mescal 6 (B)
252 Pham Manh Cuong (Phammanhcuong) 0,6 0,6 00:03 1 06-04-24 SKYWALK Mescal 4 (A)
253 Le Binh (Binhlienxo) 0,0 0,0 00:00 0 26-03-23 GIN Explorer (B)
254 Long Pham (longpham_25) 0,0 0,0 00:00 0 23-09-23 ADVANCE Iota DLS (B)
255 Nguyet Binh Tran (Ninajakun) 0,0 0,0 00:00 0 18-04-21 BGD Magic (A)
256 Do Duc Vuong (Dovuong) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-23 ADVANCE Iota 2 (B)
257 Trung Nguyen (TrungNguyen) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-20 NOVA Prion 4 (A)
258 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-20 SWING Nyos RS (B)
259 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) 0,0 0,0 00:00 0 28-11-21 ADVANCE Sigma 10 (C)
260 Steve Pham (StevePham0205) 0,0 0,0 00:00 0 24-06-22 BGD Base (B)
261 Hà Hoàng (halink0803) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19 BGD Adam (A)
262 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19 NOVA Mentor 4 light (B)
263 Le Nguyen (NguyenLe) 0,0 0,0 00:00 0 27-11-21 GIN Bonanza 2 (C)
264 The Anh Nguyen (NguyenTheAnh) 0,0 0,0 00:00 0 23-07-23 ADVANCE Alpha5 (A)
265 Lukas Ng (tuanhai2210) 0,0 0,0 00:00 0 16-10-22 OZONE Buzz 6 (B)
266 Huy Dinh Gia (Huydinh) 0,0 0,0 00:00 0 12-06-22 ADVANCE Epsilon 8 (B)
267 son pham (sonpham) 0,0 0,0 00:00 0 29-06-19 NIVIUK Artik 4 (C)
268 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) 0,0 0,0 00:00 0 03-02-20 Blacklight (B)
269 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) 0,0 0,0 00:00 0 19-12-22 ADVANCE Alpha 6 (A)
270 Phan TuanHung (HungPhan) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-20 FLOW Panorama (T)
271 Tran ba Thien (Thientran) 0,0 0,0 00:00 0 29-01-23 SKYWALK Chili 4 (B)
272 Oanh Kieu (kieuoanh_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 15-09-19 SKYWALK Mescal (A)
273 minh soan nguyen (minhsoan) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-22 NOVA Phantom (B)
274 Trang Vu (trangvu) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-23 GRADIENT Bright5 (A)
275 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 0,0 0,0 00:00 0 18-12-19 UP X Race (D)
276 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) 0,0 0,0 00:00 0 30-08-22 BGD Epic (B)
277 Le Thi To Uyen (Uyenltt) 0,0 0,0 00:00 0 03-11-22 ADVANCE Epsilon 9 (B)
278 Huan Nguyen (Huan_Nguyen) 0,0 0,0 00:00 0 09-04-22 GIN Bolero 6 (A)
279 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0,0 0,0 00:00 0 07-09-23 NIVIUK Peak 4 (D)
280 Sam Nguyen (haison80) 0,0 0,0 00:00 0 03-10-20 SKYWALK Chili 3 (B)
281 Vu Dinh Huy (HuyDen) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20 SKYWALK Mescal 5 (A)
282 Thien Trinh Duc (thientd87) 0,0 0,0 00:00 0 04-02-23 DUDEK Optic 2 (B)
283 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0,0 0,0 00:00 0 05-02-23 GIN Bonanza 2 (C)
284 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) 0,0 0,0 00:00 0 23-08-23 OZONE Mojo 5 (A)
285 Binh Do (congbinh) 0,0 0,0 00:00 0 08-12-19 TRIPLE SEVEN GLIDERS Deck (A)
286 Quân Pinku (Quan_pinku) 0,0 0,0 00:00 0 25-08-20 GIN- SPRINT 3 2020 (B)
287 Hoang Anh Nguyen (AndrewNguyen) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-19 777 Deck (A)
288 Damon Nguyen (Damon_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 14-09-19 GRADIENT Nevada24 (B)
289 Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) 0,0 0,0 00:00 0 02-05-21 BGD Wasp (B)
290 Hung Archi (hungarchi) 0,0 0,0 00:00 0 31-05-20 DUDEK Nemo 4 (A)
291 Dao Duc Dat (ducdattv) 0,0 0,0 00:00 0 12-01-21 SUPAIR Step (B)
292 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 02-11-22 NOVA Mentor 4 (B)
293 Thao Tong thi (Thaotongthi) 0,0 0,0 00:00 0 21-09-22 NOVA Ion5 (B)
294 Tang Mike (Tangmike) 0,0 0,0 00:00 0 22-03-20 NIVIUK Hook 3 (B)
295 Quoc Hoang (hnquocbkdn) 0,0 0,0 00:00 0 21-03-20 BGD LowB (B)
296 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) 0,0 0,0 00:00 0 20-02-21 SKYWALK Arak (B)
297 Quang Vo (helios) 0,0 0,0 00:00 0 04-10-19 BGD Epic (B)
298 Manh Ha Pham (ThuanAdam) 0,0 0,0 00:00 0 10-09-23 UP K2 3 (T)
299 Minh Vuong Vu (Ryu) 0,0 0,0 00:00 0 08-11-20 DUDEK Optic 2 (B)
300 Trung Kien Nguyen (kienchit) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20 Gin Bolero (B)
301 Dũng Bùi (DungBui) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-22 NIVIUK Artik 5 (C)
302 Trung Dung PHAM (vampire_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 07-02-22 BGD Wasp (B)
303 Dung Nguyen Viet (BushNguyen_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
304 Le Manh Phu (phutopas) 0,0 0,0 00:00 0 01-02-23 FLOW Freedom (B)
305 Jennifer Le (JenniferLe_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
306 Dao Duc Quan (daoducquan) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
307 Anh Tuyet Vu (anhtuyet96) 0,0 0,0 00:00 0 20-11-22 TRIPLESEVEN Knight 2 (B)
308 Chuyen Nguyen Xuan (Chuyen_NuiNua) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-19 PARATECH P28 (B)
309 Ken Võ (rongxanhla) 0,0 0,0 00:00 0 25-04-20 BGD Adam (A)
310 Tuan Cuong Huynh (namthinh15) 0,0 0,0 00:00 0 14-08-22 GRADIENT Denali (A)
311 HOANG PHAM (NAPOLI) 0,0 0,0 00:00 0 17-06-20 ADVANCE Epsilon 8 (B)
312 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20 SKYWALK Tequila 3 (B)
313 NSky bird (TuanNguyen) 0,0 0,0 00:00 0 19-10-19 777 (A)
314 Vo Cao Thang (thangvc) 0,0 0,0 00:00 0 18-08-19 SWING Arcus 6 (B)
315 Sơn OK (son_ok) 0,0 0,0 00:00 0 27-10-20 SKYWALL 2017 (B)
316 Thuy My Nguyen (Thihen) 0,0 0,0 00:00 0 26-05-23 SKYWALK Masala (A)
317 Quang Nguyen The (QuangNT) 0,0 0,0 00:00 0 05-03-23 SUPAIR Leaf 2 (B)
318 Hoai Lien Le (HoaiLien) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
319 Hoai Lien Lê (Charlene) 0,0 0,0 00:00 0 21-08-22 OZONE Rush 5 (B)
320 Anh Dao (daomaiann) 0,0 0,0 00:00 0 08-02-22 SUPAIR Leaf (B)
321 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0,0 0,0 00:00 0 18-03-21 ADVANCE Sigma10 (C)
322 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0,0 0,0 00:00 0 24-05-20 GIN Bolero 6 (A)
323 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0,0 0,0 00:00 0 21-05-20 DAVINCI Duet (T)
324 Anh NT (Chimkhunglong) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20 NOVA Prion 4 (A)
325 Ngoc Anh Pham (ptna0320) 0,0 0,0 00:00 0 23-10-22 NOVA Ion 5 (B)
326 Leaf Craft (Leaf) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-22 SKYWALK Tequila4 (B)
327 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0,0 0,0 00:00 0 02-02-20 BGD Base (B)
328 Andy Le (AndyLe) 0,0 0,0 00:00 0 09-11-19 BGD Epic (B)
329 Duong Pham (Duongpham) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20 independence (Z)
330 Dinh Xuan Cuong (Cuong_HKPB) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20 UTURN Emotion 2 (A)
331 Sweet Potato (SweetPotato) 0,0 0,0 00:00 0 10-11-19 FLOW Cosmo (B)
332 Vu Hai (Hai_Vu) 0,0 0,0 00:00 0 22-11-19 NIVIUK Artik 4 (C)
333 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) 0,0 0,0 00:00 0 13-10-20 NIVIUK Artik 4 (C)
334 Hung Nguyen Viet (Hungnv) 0,0 0,0 00:00 0 18-11-19 U-TURN Infinity 4 (B)
335 Trần Quốc Chiến (Lead8x) 0,0 0,0 00:00 0 05-09-20 BGD BGD (A)
336 Binh Le Huu (huubi93) 0,0 0,0 00:00 0 31-12-19 NOVA Prion 4 (A)
337 Chien Khuat Hai (chk61122) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
338 Chén Đốc Tờ (langbam248) 0,0 0,0 00:00 0 08-07-20 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
339 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) 0,0 0,0 00:00 0 19-01-21 ADVANCE Iota 2 (B)
340 Hieu Duong Trong (wysduong) 0,0 0,0 00:00 0 16-04-23 BGD Base 2 (B)
341 Phat Quach (Andrew_212) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20 BGD Adam (A)
342 Vu Tran Quang (vutq_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-19 NOVA Prion 4 (A)
343 BACH DUONG (Duongb_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 09-03-21 DUREK Nemo4 (A)
344 Thanh Anh (Thanhlienxo) 0,0 0,0 00:00 0 31-03-20 GIN Atlas (B)
345 Pham Quochuy (Huypham) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-21 NOVA Mentor3 (B)
346 Pham ngoc Quynh (Quynh2019) 0,0 0,0 00:00 0 31-03-20 PHẠM NGỌC QUỲNH Davince (B)
347 Phuong Dang (luckykarin) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
348 Do Hung (timvoxuthanh) 0,0 0,0 00:00 0 16-01-20 BGD Base (B)
349 Ho Si chung (Chungvoi) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-22 NIVIUK Hook 2 (B)
350 NGUYEN VIET (kid2255) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20 PARATECH P28 (B)
351 Nghi Tong Duc (nghitongduc) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
352 Baohoang Van (Baohoangvan) 0,0 0,0 00:00 0 18-06-22 BGD Epic (B)
353 Michael Nguyen (michael13) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
354 Son Luu (Bocau) 0,0 0,0 00:00 0 02-02-20 NIVIUK Takoo 4 (T)
355 Ngo Hung Cuong (CuongBuxu) 0,0 0,0 00:00 0 27-12-20 GRADIENT Bright 5 (A)
356 Lân Phạm Hữu (phamhuulan) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-18 NIVUK Hook3 (B)
357 Viet Nguyen (vietnguyen5093) 0,0 0,0 00:00 0 09-09-23 DAVINCI Classic (B)
358 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0,0 0,0 00:00 0 06-09-18 SKYWALK Tequila 3 (B)
359 Tuan Nguyen (jinz2412) 0,0 0,0 00:00 0 15-04-19 BGD Wasp (B)
360 Nguyen Quoc Hoang (Hoangtaynguyen) 0,0 0,0 00:00 0 06-01-18 hoàng (Z)
361 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) 0,0 0,0 00:00 0 11-02-23 OZONE Rush 5 (B)
362 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0,0 0,0 00:00 0 07-06-20 PGD 2016 (B)
363 Hoang Anh Nguyen Thi (Rita-Nguyen) 0,0 0,0 00:00 0 11-06-22 NIVIUK Koyot 4 (A)
364 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-20 BGD Adam (A)
365 Trần Anh (Tran_Anh) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-18 SKYWALK Tequila 5 (B)
366 Pham The Ngoc (Nampham) 0,0 0,0 00:00 0 29-02-20 OZONE Element 2 (B)
367 Nghia Nguyen (Nghiadn) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
368 Nguyễn Thơm (ThomK3_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-05-20 ADVANCE Alpha A4 (A)
369 Ngoc Anh Ta (Tangocanh) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-20 SKYWALK Mescal 4 (A)
370 Trinh Ngo (Trinh) 0,0 0,0 00:00 0 26-11-20 NIVIUK Koyot 4 (A)
371 Trinh Nguyen (Windy92) 0,0 0,0 00:00 0 19-05-21 ADVANCE Alpha5 (A)
372 Duong Thanh (Thanhbui) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
373 Thành Lê (Conbaonhatrang) 0,0 0,0 00:00 0 23-03-20 MITSAL Abc (A)
374 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-20 NIVIUK Ikuma (B)
375 Hai DT (haidt_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-19 INDEPENDENCE Zippy (A)
376 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0,0 0,0 00:00 0 07-07-19 SKYWALK Mescal 3 (A)
377 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
378 Long Nguyễn Bá (LongBa_CLBHKPB) 0,0 0,0 00:00 0 28-09-19 777 Rook (B)
379 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18 UP Trango X-race (C)
380 TRAN MINH DAN (tiger93) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18 ADVANCE Sigma10 (C)
381 Duong Chu (ThuyDuong) 0,0 0,0 00:00 0 16-12-18 . Gin Paraglider (A)
382 Thuy Phan Thu (tqn_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 24-11-18 BGD Adam (A)
383 Bao Chau Trinh (Dory_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 24-04-19 U-TURN Bodyguard (A)
384 Hai Minh (haiminh_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-10-18 U-TURN Emotion (A)
385 Hung Tran (Hung) 0,0 0,0 00:00 0 04-10-20 OZONE Buzz Z6 (B)
386 Hói Phệ (takeishi) 0,0 0,0 00:00 0 26-08-18 AIRDESIGN Eazy (A)
387 Triu Nguyen (Triunguyen_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 03-12-18 OZONE Mojo 4 (A)
388 ti to (Cloudy) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
389 Hien Vu Thanh (vuthanhien) 0,0 0,0 00:00 0 12-03-19 DAVINCI Classic (B)
390 Nguyen Manh Tung (NguyenManhTung) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
391 Nguyen Nhu Toan (Nguyenhutoan) 0,0 0,0 00:00 0 18-08-19 BGD Epic (B)
392 Tùng Lê (ThanhTung92) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
393 Tuấn Phạm (Tuantala) 0,0 0,0 00:00 0 13-10-22 DAVINCI Classic (B)
394 Phan Nguyen (Phanbichphuong_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 16-11-18 koyot (A)
395 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) 0,0 0,0 00:00 0 16-05-21 OZONE Mojo 5 (A)
396 Dat Nguyen (tiendatno9) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
397 Ngoc Ninh (Ngocstl) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
398 My linh Huynh (Mylinhhuynh) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-18 NIVIUK Hook 4 (B)
399 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0,0 0,0 00:00 0 04-08-19 BGD Wasp (B)
400 Pham Quang Tuan (tuanppg) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
401 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0,0 0,0 00:00 0 24-09-23 PHI Maestro (B)
402 Vu Nguyen Hoang (VuHoang) 0,0 0,0 00:00 0 08-02-19 OZONE Element 2 (B)
403 Thanh Nguyen Quang (NguyenQuangThanh) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-19 BGD Wasp (B)
404 Minh Vo (Kimke) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
405 Dinh Nguyen (Thelovebank) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
406 Tran Phuong (Tranphuong) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
407 Linh Huynh (Linhhuynh) 0,0 0,0 00:00 0 30-04-19 NIVIUK Hook 4 (B)
408 Hoang Tri (hoanghuutri307) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
409 Minh Hoang (MinhHoang) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-20 ICARO Cyber 4 (A)
410 Vis Bui (Visarch) 0,0 0,0 00:00 0 22-09-19 BGD Epic (B)
411 NGUYEN DOAN MANH (Kevin6688) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
412 Tran Trung Toan Thien (tthien12894) 0,0 0,0 00:00 0 23-06-19 SKYWALK Tequila 4 (B)
413 Trung Hoang (HoangTrung) 0,0 0,0 00:00 0 07-05-22 SKYWALK Chili 4 (B)
414 Anh Thanh Nguyen (Anhthanh195) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
415 Duong Hien Hoang (Hoangseagull) 0,0 0,0 00:00 0 05-07-20 ADVANCE Sigma 10 (C)
416 Doan mạnh Cuong (Cuongdoan) 0,0 0,0 00:00 0 24-08-19 mescal5 (A)
417 Quân Hồng (Hongquan.fri) 0,0 0,0 00:00 0 24-08-19 GIN 2016 (A)
418 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0,0 0,0 00:00 0 08-09-19 SKYWALK Chili 4 (B)
419 Duy Quang Tran (Quangtd) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
420 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
421 Danny Pearce (HanoiDan) 0,0 0,0 00:00 0 23-10-17 OZONE Buzz Z5 (B)
422 Long Nguyen (iHEO) 0,0 0,0 00:00 0 03-09-18 BGD Echo (B)
423 Toan Nguyen (Tientoan) 0,0 0,0 00:00 0 16-02-18 NOVA Factor (C)
424 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0,0 0,0 00:00 0 10-06-23 TRIPLE SEVEN Knight (B)
425 Hoang Anh Thu (pikathon) 0,0 0,0 00:00 0 22-07-17 GIN Bolero (A)
426 Doanh Pham (DoanhPham) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-17 BGD Wasp (B)
427 Tran Manh (mnn) 0,0 0,0 00:00 0 18-05-18 BGD Wasp (B)
428 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0,0 0,0 00:00 0 30-11-17 AXIS Vega 3 (C)
429 Duy An Dao (daoduyan) 0,0 0,0 00:00 0 31-12-17 SKYWALK Chili 3 (B)
430 Duong Vu (Duongvu) 0,0 0,0 00:00 0 19-08-18 BGD Wasp (B)
431 Phuong Thai Ha (phuongmilu) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-17 P-light (Z)
432 Nguyen Thi Hoang Anh (anhnth) 0,0 0,0 00:00 0 29-10-17 BGD Adam (A)
433 Tung Tran (Congtunghi) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-17 NIVIUK Ikuma (B)
434 HUY LÊ (MrHuy) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
435 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-17 NIVIUK hook e (B)
436 Hien Hoang Duong (Hseagull) 0,0 0,0 00:00 0 24-11-17 BGD Adam (A)
437 Anh Do The (dotheanh) 0,0 0,0 00:00 0 14-06-15 PARATECH P28 (B)
438 Hoa Nguyen (hoa.bkspirit) 0,0 0,0 00:00 0 07-02-18 NIVIUK Hook 3 (B)
439 Phong Nguyen Hong (phongloa) 0,0 0,0 00:00 0 29-03-18 AXIS Vega 3 (C)
440 Vu Thanh Hien (hienvogol) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
441 Hai Son Le (CheGuevara) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
442 Robin Reecht (robinreecht) 0,0 0,0 00:00 0 04-02-18 BGD Adam (A)
443 Dũng Phan Ngọc (Dungphan77) 0,0 0,0 00:00 0 01-04-18 PARATECH P28 (B)
444 Thang Nguyen (ThangManh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
445 van chung nguyen (nguyenvanchung) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
446 Lam Trung Dung (Lamtrungdung) 0,0 0,0 00:00 0 12-04-18 BGD Adam (A)
447 Phuong Tran (Tranphuong1212) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
448 Thanh Vinh Nguyen (dinaty) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
449 Nguyen The Anh (nta85hnvn) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
450 Pham Tuyen (Tuyenpham) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
451 Pham Thanh Le (tunglpt) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
452 Thai Duy Nguyen (thaiduy) 0,0 0,0 00:00 0 02-09-18 U-TURN Emotion (A)
453 Oanh Kieu (Oanhkieu0209) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
454 Pham Thinh (phamthinh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
455 Huong Pham (HuongBun_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 09-09-18 . AirDesign (A)
456 Hung Tran (hungtran) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
457 Nguyễn Hòa (nguyenhoa) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
458 Nguyen Thu (khoailang) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
459 nguyen yen (Haiyen) 0,0 0,0 00:00 0 08-10-16 BGD Wasp (B)
460 Khanh Ho (Khanhho) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
461 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
462 conganh nguyen (conganh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
463 Linh Vu (lincolnvu) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
464 Huynh Hai (Hailep) 0,0 0,0 00:00 0 12-02-17 OZONE Atom 3 (A)
465 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
466 Bui Doi (Bui.doi) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
467 Thang Phung (Thang_tay) 0,0 0,0 00:00 0 10-04-17 UP Trango XC (D)
468 Long Titan (Longtitan) 0,0 0,0 00:00 0 12-04-17 BASE (Z)
469 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
470 Tuan Nguyen (titi8x) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
471 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0,0 0,0 00:00 0 03-06-17 BGD Adam (A)
472 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
473 Nhim Cha (Nhimcha) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
474 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
475 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
476 Trung Duc (DucK21) 0,0 0,0 00:00 0 13-09-17 DUDEK New (A)
477 Mylinh Huynh (Voicon) 0,0 0,0 00:00 0 19-07-22 NIVIUK Hook 4 (B)
478 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
479 BF Việt Nam (bfvietnam) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
480 Quang Nguyen Minh (minhquang) 0,0 0,0 00:00 0 19-07-15 UP Trango XC (D)
481 Thien Duc (thien.trinh) 0,0 0,0 00:00 0 19-06-16 AXIS Vega 3 (C)
482 Danny Pearce (pearcedanny) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
483 Trần Giang (TranGiang) 0,0 0,0 00:00 0 25-10-15 NIVIUK Hook 2 (B)
484 Trần Ngọc Giang (Gjamade) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-15 NIVIUK Hook 2 (B)
485 Manh Pham The (phammanh) 0,0 0,0 00:00 0 26-11-15 BGD Wasp (B)
486 bui tien cuong (tiencuong) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
487 Long Hoang (Longhm1) 0,0 0,0 00:00 0 05-01-16 PARATECH P28 (B)
488 Lê Hưng (hungln) 0,0 0,0 00:00 0 17-12-15 NIVIUK Hook3 (B)
489 Bien Dang (bientrangt610) 0,0 0,0 00:00 0 28-02-16 BGD Wasp (B)
490 Frankie Ng (FrankieNg) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
491 Cuong Hong Manh (cuongdelta) 0,0 0,0 00:00 0 06-03-16 OZONE Mojo 3 (B)
492 Vu Nguyen Hoang (VuNguyenHoang) 0,0 0,0 00:00 0 14-11-20 OZONE Element 2 (B)
493 Trang Tran (TrangTran) 0,0 0,0 00:00 0 07-03-16 NIVIUK Hook 3 (B)
494 Ly Duc Du (Duly) 0,0 0,0 00:00 0 17-04-16 OZONE Alpina (C)
495 Anh Tony (Anh_Tony) 0,0 0,0 00:00 0 11-07-15 NOVA Syntax (B)
496 Kieu Dang Trung (DrKieu) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
497 hieu bui trong (takashibui) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
498 Nguyen Hai Anh (nguyenhaianh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
499 Tuan Linh Vu (linhvt.bds) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
500 William Vo (williamHungVo) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
501 Hung Can (Hungninja) 0,0 0,0 00:00 0 08-03-15 OZONE Alpina (C)
502 Nguyen Ngoc Thanh (ngocthanh) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-15 OZONE Buzz Z4 (B)
503 Vu Long (vuhoanglong) 0,0 0,0 00:00 0 06-09-15 PRO-DESIGN Cuga (A)
504 Tony Thanh Long (TonyThanhLong) 0,0 0,0 00:00 0 31-05-15 INDEPENDENCE Merlin (A)
505 Le Vy (LeVy) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
506 Minh Vo (kimkepg) 0,0 0,0 00:00 0 29-04-15 OZONE Buzz Z (B)
507 thieu le (thieulepro) 0,0 0,0 00:00 0 10-07-15 BGD Adam (A)
508 Mai Truong Ninh (maitruongninh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
509 Long Hoang minh (Longhm) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
510 Vu Anh (TusA) 0,0 0,0 00:00 0 09-10-13 TREKKING Parawing (Z)
511 Nguyen Tran Thi Anh (trananhanh) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
512 Tuan Pham Quang (QuangTuan) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
513 khang nguyen the (khangnt) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
514 Trương Vĩnh Phúc (phucloctai) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
515 Mi An (Mian) 0,0 0,0 00:00 0 15-05-20 airdesign easy (A)
516 Ho Le (Letanho) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
517 Tam Huynh (BlueSignet) 0,0 0,0 00:00 0 17-12-22 BGD Magic (A)
518 Tam Do (Tamdodn) 0,0 0,0 00:00 0 07-07-23 BGD Dual 2 (T)
519 Thinh Pham (meoloichoi) 0,0 0,0 00:00 0 21-02-21 Bright 3 (A)
520 Hai Anh Ly (Haily) 0,0 0,0 00:00 0 02-12-21 ADVANCE Epsilon 8 (B)
521 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) 0,0 0,0 00:00 0 30-10-22 UP Summit XC4 (B)
522 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) 0,0 0,0 00:00 0 16-05-23 SKYWALK Tequila 4 (B)
523 LAM KASAI (LAMKASAI) 0,0 0,0 00:00 0 17-04-23 OZONE Alpina (C)
524 thanh hieu (thanhhieu0305) 0,0 0,0 00:00 0 28-08-23 NIVIUK Hook 3 (B)
525 Le Duong (Lad_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-09-20 BGD Epic-LowB (B)
526 Dương Nguyễn (duongnguyen_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 03-11-20 BGD Epic (B)
527 Phúc Hồ (Phucht) 0,0 0,0 00:00 0 10-10-20 DUDEK Nemo4 (A)
528 NGUYEN Le Chinh (lechinh_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-20 SKYWALK Mescal 3 (A)
529 Truong Vu (xuantruong1911_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 11-10-20 BGD Adam (A)
530 Long Vuong (vuonglong) 0,0 0,0 00:00 0 13-09-20 OZONE Mojo 4 (A)
531 A.Duong Le (LAD) 0,0 0,0 00:00 0 27-11-22 BGD Epic-Summer (B)
532 Chương Nguyễn (chuong78_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 29-11-20 Independence (A)
533 pham duc (pham1337_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 01-01-70 ()
534 Vũ Thị Huyền Trang (TrangK13_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 06-12-20 BGD Adam (A)
535 Duong Thi Thuy (thuychu0i) 0,0 0,0 00:00 0 24-01-21 ADVANCED Alpha 5 (A)
536 Anh Phạm (AnhPham) 0,0 0,0 00:00 0 08-10-21 OZONE Element 2 (B)
537 Lan Kieu (Lan_Kieu) 0,0 0,0 00:00 0 05-12-20 SKYWALK 5 (A)
538 Manh-Tuan Ha (hmtuan_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-20 NIVIUK Koyot2 (A)
539 Nguyen Tuan Anh (Tuananh68c) 0,0 0,0 00:00 0 24-02-21 SKYWALK Mescal 5 (A)
540 NGHUYỄN THẾ THÀNH (Thanhnethd) 0,0 0,0 00:00 0 26-09-20 advance 6 (A)
541 Bui Huy Trung (BuiHuyTrung) 0,0 0,0 00:00 0 24-10-21 NOVA En-a (A)
542 TienToan Nguyenvan (NguyenvanTienToan) 0,0 0,0 00:00 0 01-10-20 NIVIUK Ikuma (B)
543 Thanh Nguyen (tonynguyen) 0,0 0,0 00:00 0 02-10-22 AIRDESIGN Vivo (B)
544 Huy Son Le (lehuyson198) 0,0 0,0 00:00 0 07-11-20 NOVA Prion 4 (A)
545 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) 0,0 0,0 00:00 0 29-01-23 GIN Calypso (B)
546 Hoai Nam Le (Tracyle) 0,0 0,0 00:00 0 18-03-21 SUPAIR Eona 2 (A)
547 Skye HT (skycloud9) 0,0 0,0 00:00 0 22-11-20 SKYWALK Mescal (A)
548 Jang Anh (Janganh) 0,0 0,0 00:00 0 05-11-20 DUDEK Nemo 4 (A)
549 hoa to anh (thaihuy) 0,0 0,0 00:00 0 18-01-21 GIN Bolero (T)
550 Quang Hoang (hoangquang_hkpb) 0,0 0,0 00:00 0 12-11-20 NOVA A (B)
551