Avatar

Huy Cu

Member of Team: VNAA
Vietnam [duchuy225]
Member since: 2023-02-12
Tổng Quãng Đường: 300,5km
Tổng Thời Gian: 41:04 h
Số Chuyến Bay: 90
Khoảng Cách Trung Bình: 3,3km
Thời Gian Trung Bình: 00:27h
Tốc Độ Trung Bình: 7,32km/h
VN Chua Chan Free Flight 8.32 00:48 2023-06-10 11:02
VN Nha Trang Free Triangle 7.4 00:32 2023-06-16 11:56
VN Nha Trang FAI Triangle 7.27 01:54 2023-06-18 11:38
XC 0/131
Vietnam Best 6 flights: 58.68 197/493
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info