Vietnam Airsport Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 239,9 660,1 45:13 37 03-06-23
2 Phương Nguyễn (phuongnh) ADVANCE Epsilon 9 (B) 120,3 246,6 17:00 20 15-02-23
3 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 5 (B) 104,0 293,1 21:27 49 03-06-23
4 Minh Võ (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 82,3 161,9 20:41 30 07-05-23
5 Thuan Nguyen (HuuThuan0701) SKYWALK Mescal 6 (A) 44,2 107,8 09:32 29 04-06-23
6 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) AIR DESIGN Eazy 2 (A) 26,7 86,7 14:46 63 03-06-23
7 Huy Cu (duchuy225) SKYWALK Mescal 6 (A) 26,2 79,5 10:38 35 29-05-23
8 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) Skywalk Skytraxx (A) 19,7 30,8 03:56 17 21-05-23
9 Minh Thanh Bui (drminhthanh) SKYWALK Mescal 6 (A) 19,2 19,2 01:21 6 12-03-23
10 Nguyễn Mười (janenguyen) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 18,1 27,4 05:00 15 28-05-23
11 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) SKYWALK Mescal (A) 17,6 36,8 03:56 19 24-05-23
12 Kien Hoang (KienHoang) SKYWALK Tequila 5 (B) 14,2 14,2 06:48 5 22-04-23
13 Tho Bui (Bntpqldt) SKYWALK Mescal 6 (A) 13,0 19,0 05:04 18 16-04-23
14 Lam Nguyen (laamdaang) SKYWALK Mescal 6 (A) 11,1 19,8 01:34 12 29-05-23
15 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) SKYWALK Mescal 5 (A) 10,9 10,9 01:49 5 27-05-23
16 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 10,1 12,2 01:02 9 24-05-23
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022