Vietnam Airsport Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 552,9 34:14 34 03-03-24 SKYWALK Chili 4 (B)
2 Huy Cu (duchuy225) 216,4 565,6 49:54 48 25-02-24 SKYWALK Chili 4 (B)
3 Minh Võ (chieftain) 206,0 450,2 38:01 30 25-02-24 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
4 haianhvnaa (haianh) 176,8 290,2 21:13 32 03-03-24 SKYWALK Chili 5 (B)
5 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 161,1 09:56 15 25-01-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
6 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 129,7 383,7 37:28 59 25-02-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
7 nomad8888 (nomad8888) 55,0 218,2 22:37 55 04-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
8 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 53,9 96,4 13:32 23 02-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
9 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 50,9 187,3 27:15 75 03-03-24 SKYWALK Mescal (A)
10 Lam Nguyen (LamNDH) 46,0 76,5 08:12 18 13-02-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
11 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 45,8 63,5 07:50 14 24-02-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
12 Kien Hoang (KienHoang) 31,8 33,3 02:29 7 03-02-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
13 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) 26,9 26,9 05:19 4 05-11-23 Skywalk Skytraxx (A)
14 Nguyễn Mười (janenguyen) 26,7 74,6 08:59 30 31-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
15 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 19,3 21,7 04:18 8 21-01-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
16 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) 16,6 16,6 01:35 5 24-02-24 SKYWALK Mescal 5 (A)
17 Vu Chan (kimthanhvu) 1,9 1,9 00:10 1 24-02-24 SKYWALK Tequila (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023