Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Tam Hoa Tue (tuetam) 1.615,7 1.792,9 32:57 18 16-04-24 SKYWALK X-Alps 3 (D)
2 Le Do (dohuule) 773,8 1.285,1 62:48 23 20-04-24 DAVINCI Tango (C)
3 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 742,5 1.302,5 68:36 23 16-04-24 DAVINCI XChord (D)
4 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 617,8 921,6 41:12 13 16-04-24 NIVIUK Icepeak (Z)
5 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 606,1 2.080,8 115:21 50 16-04-24 OZONE Photon (C)
6 Huy Cu (duchuy225) 473,6 1.052,6 78:52 58 16-04-24 SKYWALK Chili 4 (B)
7 Tuan Anh Tran (attran) 446,9 841,1 56:38 24 21-04-24 NOVA MENTOR 7 (B)
8 Kim Tran (chukim) 439,8 1.121,7 56:23 30 23-03-24 OZONE Zeno 2 (D)
9 cuong hoang viet (hvc) 410,6 1.025,8 56:41 37 24-02-24 SKYWALK X-Alps 3 (D)
10 Duong Vdt (DuongVdt) 399,1 948,4 62:42 36 16-04-24 AIRDESIGN Volt 4 (C)
11 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 379,0 582,1 40:52 21 16-04-24 ADVANCE Iota DLS (B)
12 Duy Binh Nguyen (Binh) 375,8 430,7 24:40 10 16-04-24 GIN Explorer 2 (B)
13 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 363,2 725,5 45:35 27 16-04-24 AIRDESIGN Volt 4 (C)
14 Trinh Nguyen (Zero89) 357,8 1.098,2 75:04 42 16-04-24 SUPAIR Step Light (B)
15 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 342,1 506,5 38:05 27 04-02-24 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
16 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 338,7 680,5 57:01 37 21-04-24 GIN Avid (B)
17 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 336,5 686,8 49:15 30 16-04-24 ADVANCE Iota2 (B)
18 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 324,2 941,3 61:05 40 23-03-24 OZONE Zeno 2 (D)
19 Kao Thao (kaothao.90) 317,1 642,6 48:51 31 07-04-24 GIN Explorer (B)
20 Bach Le Hoang (backtofly) 285,0 407,7 25:14 10 23-03-24 FLOW Spectra 2 (Z)
21 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 280,0 971,0 76:56 62 21-04-24 NOVA Phantom (B)
22 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 575,6 36:11 37 20-04-24 SKYWALK Chili 4 (B)
23 Duy Pham (duyfam) 256,6 412,6 30:03 19 13-04-24 My vehicle (A)
24 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 235,2 235,2 12:20 6 16-04-24 777 Q light (C)
25 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 229,3 371,1 22:06 12 20-04-24 OZONE Enzo 3 (Z)
26 Lam Ta (xtbtvd12399) 211,5 382,7 40:23 25 18-04-24 SKYWALK Chili 4 (B)
27 Minh Võ (chieftain) 209,4 510,7 42:51 33 17-03-24 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
28 Quang Tran (johnny142017) 192,5 472,8 41:46 31 23-03-24 ADVANCE Iota DLS (B)
29 Sparta Quit (nxhung) 183,0 423,0 29:16 26 21-04-24 SKYWALK Cayenne 5 (C)
30 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 182,6 400,0 50:45 45 27-11-23 GRADIENT Nevada 2 (B)
31 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 181,9 234,7 16:21 14 23-03-24 GIN Leopard (D)
32 haianhvnaa (haianh) 176,8 310,4 24:58 40 20-04-24 SKYWALK Chili 5 (B)
33 Nguyen Diep (Dieptin) 174,7 448,1 32:12 77 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
34 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 173,4 344,8 29:19 24 16-04-24 SKYWALK Chili 4 (B)
35 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 173,1 313,8 26:05 21 16-04-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
36 Nguyen Vu (Blanket) 168,2 169,8 12:09 7 23-03-24 GIN Leopard (D)
37 Nguyen Viet Ha (Digicams) 166,5 229,5 19:45 12 21-04-24 AIRDESIGN Volt 3 (C)
38 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 162,1 244,0 21:54 22 20-04-24 PHI Maestro (B)
39 Tran Quoc Toan (ToanTran) 155,1 399,0 35:32 28 20-04-24 ADVANCE P3 (B)
40 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 155,0 496,9 49:47 71 19-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
41 Do Hoang Huy (huydo) 147,8 495,9 59:13 81 21-04-24 BGD Base 2 (B)
42 Cuong Do Cao (cuongdo186) 147,3 187,2 13:58 11 23-03-24 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
43 Tan Nguyen (TanNguyen) 144,9 174,8 11:07 9 20-04-24 SKYWALK Cayenne 6 (C)
44 Anh Nguyễn (anhh) 142,5 142,5 07:35 6 11-02-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
45 Kim Thi Bo (KimThi) 136,5 330,1 30:20 31 15-04-24 ADVANCE Epsilon 10 (B)
46 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 161,1 09:56 15 25-01-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
47 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
48 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 134,7 233,5 18:09 23 16-04-24 NOVA Ion 7 (B)
49 Trong Do Quoc (quoctrong204) 130,4 783,9 69:48 123 22-04-24 GIN Yeti (A)
50 Dinh TheAnh (NU3005) 130,2 833,5 49:39 189 21-04-24 GIN Fuse 3 (T)
51 Chu Anh Quan (Quanrau) 129,6 129,6 06:46 5 20-12-23 SKYWALK Chili 5 (B)
52 HOANG NAM TRAN (namtran) 127,7 218,2 16:35 15 16-04-24 ADVANCE Iota 2 (B)
53 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 124,4 407,8 38:29 50 23-04-24 SKY PARAGLIDING Kudo 2 (B)
54 Ben Ben (Benben) 121,2 162,0 14:44 10 26-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
55 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 120,1 186,5 10:37 17 15-04-24 GIN Calypso (B)
56 Linh Nguyen (linnie) 116,7 199,6 15:53 18 02-03-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
57 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) 113,4 210,8 20:56 26 13-04-24 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
58 Dat Dinh (Imuzikz) 112,0 609,2 55:38 102 23-04-24 NIVIUK Kayot 3 (A)
59 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
60 Tran Hung Thang (thangh253) 102,8 102,8 05:37 5 17-01-24 dudek hadron xx (Z)
61 Sang Phung (Sangfikay) 102,0 180,9 14:28 21 17-04-24 NIVIUK Hook 5 (B)
62 Nhat Lam hong (Nhatfu) 98,0 130,6 11:06 12 20-04-24 NOVA Mentor 6 (B)
63 KEn HO (Hoduykhanh) 93,8 115,0 08:13 10 16-04-24 UP Summit XC4 (B)
64 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 92,7 232,7 24:01 33 21-04-24 SWING Nyos RS (B)
65 Trang Moon (TrangMoon) 90,7 179,8 28:54 23 24-03-24 HOOK6 Niviuk (A)
66 Nam Bu (BuratinoNam) 89,6 219,2 21:48 23 20-04-24 NIVIUK Artik 5 (C)
67 Long Pham Duc (onikunhp) 88,9 119,8 09:40 13 21-04-24 GIN Yeti (A)
68 Nguyen Duc Hai (boof1403) 85,4 151,8 19:42 17 24-12-23 SKYWALK Cumeo (B)
69 DO KHAC MANH (manhdk93) 84,5 185,4 15:12 26 21-04-24 OZONE Rush 5 (B)
70 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 76,2 382,6 38:08 86 20-04-24 BGD Epic (B)
71 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 76,1 144,8 17:37 20 02-01-24 BGD Cure (C)
72 Lili Vuvu (milkyway) 74,2 80,8 07:35 7 14-04-24 ADVANCE Iota DLS (B)
73 Ngô Văn phát (Ngophat) 71,7 291,1 26:55 43 26-03-24 GIN Explorer (B)
74 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
75 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 67,3 159,9 18:56 22 21-03-24 SKYWALK Chilli4 (B)
76 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) 67,2 398,1 42:28 68 14-04-24 UP Edge (Z)
77 Tuan Nguyen (kido1410) 66,8 119,4 14:27 24 07-04-24 PHI Sonata (A)
78 Tuan Anh Pham (pta) 64,2 540,4 60:34 116 13-03-24 BGD Dual 2 (T)
79 nomad8888 (nomad8888) 63,4 260,0 27:30 60 31-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
80 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 63,3 158,3 19:24 21 19-02-24 2021 Hook 5 (B)
81 Ly Duc Du (lyducdu) 63,2 63,2 02:41 1 08-04-24 TRIPLE SEVEN King 2 (D)
82 Long Hoang (longhoang) 62,0 62,0 04:45 3 23-11-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
83 Vu Thanh Cong (congrau) 60,8 72,9 07:30 9 07-12-23 SKYWALK Spice (C)
84 KIEN NGUYEN (Hakuruno) 60,0 173,4 15:34 40 14-04-24 NIVIUK Koyot 5 (A)
85 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 59,5 59,5 05:18 6 26-12-23 OZONE Rush 4 (B)
86 Bui Hoan (Hoanlsb) 57,6 483,3 37:57 124 16-04-24 TEAM 5 Red (Z)
87 Lam Nguyen (LamNDH) 57,0 101,1 10:51 21 17-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
88 Ngo Hong Nhung (ladango) 55,4 183,5 19:24 35 19-04-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
89 Long Pham Hoang (longruoi) 54,0 57,6 05:47 7 20-04-24 SUPAIR Step (B)
90 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 53,9 111,7 16:08 33 06-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
91 HUYNH CONG NGUYEN (CongNguyen) 53,6 76,2 06:44 19 31-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
92 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 53,5 160,1 18:09 32 30-01-24 NIVIUK Takoo 4 (T)
93 hung cong (Hungfly) 52,8 116,2 11:43 29 21-04-24 SUPAIR Leaf 2 (B)
94 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 52,6 52,6 02:28 5 12-03-24 DAVINCI Duet Pro (T)
95 Đức Trịnh (TrinhDuc) 52,0 140,3 13:54 31 04-04-24 ADVANCE Iota 2 (B)
96 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 50,9 190,2 28:26 76 07-04-24 SKYWALK Mescal (A)
97 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 50,8 72,5 07:09 12 01-01-24 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
98 Tam Chung (TamchungVN) 50,7 79,9 07:53 21 20-04-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
99 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 50,5 50,5 04:23 6 22-03-24 UTUNR Infinity-4 (B)
100 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 48,9 580,2 38:22 145 20-04-24 WINDTECK Quarx 3 (B)
101 Le Truong Nam (Letruongnam) 48,1 379,4 27:42 82 23-04-24 ADVANCE Epsilon DLS (B)
102 Tiep Do Van (Kendo88) 47,3 74,6 05:35 14 14-04-24 SKYWALK Arak (B)
103 Vũ Trần (VuPopeye) 46,4 455,4 47:28 108 19-04-24 DANVINCI Classic 2 (B)
104 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) 46,3 85,2 08:22 14 20-04-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
105 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 45,9 77,0 11:19 19 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
106 Nguyen Phan (Ngoen_Ngoen) 45,9 59,9 07:08 10 28-02-24 GIN Bolero (A)
107 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 44,9 105,1 07:55 22 20-01-24 777 Deck (A)
108 le xuan thanh (lexuanthanh) 44,8 44,8 01:35 5 14-12-23 BGD 2022 (B)
109 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 44,4 71,3 06:08 14 14-12-23 UP K2 4 (T)
110 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) 44,2 58,4 04:13 10 08-12-23 UTURN Infinity (B)
111 Nghiên Phạm văn (Phamvannghien) 43,6 58,5 02:40 11 15-04-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
112 Thành Đông Võ (Vothanhdong) 43,5 95,7 09:57 26 20-04-24 BGD Magic (A)
113 Vũ Quang Hưng (vhung) 43,1 47,3 05:26 7 19-11-23 BGD Epic (B)
114 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 42,5 207,6 13:55 46 19-04-24 KINH BẮC Duet pro (B)
115 tra vu (vuminhtra) 42,0 84,8 11:51 16 02-04-24 NOVA prion5 (A)
116 Jay Z (pdz) 41,4 41,4 03:15 6 16-03-24 UP XC Summit4 (B)
117 Hùng Phan Lê (PLHung) 41,3 100,1 10:38 24 18-04-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
118 Phuong Nguyen (phuongnh88) 41,0 89,4 10:14 24 21-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
119 Do Hung (HungDO) 40,2 366,4 21:06 83 21-04-24 NIVIUK Takoo 5 (T)
120 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 39,9 81,3 04:09 17 17-04-24 ADVANCE Alpha7 (A)
121 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 39,4 803,0 47:29 218 23-04-24 NIVIUK Peak 2 (D)
122 Mercury Ha (MERCURYHA) 39,0 181,4 15:36 40 21-04-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
123 Lý Quân (AQprlee) 38,5 119,0 09:43 26 28-03-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
124 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 38,2 83,0 09:54 23 21-04-24 GIN Bolero 7 (A)
125 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 38,2 68,9 07:09 14 21-03-24 NVIUK Koyot 5 (A)
126 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 38,1 38,1 04:06 3 23-03-24 SKYWALK Chili 4 (B)
127 Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) 38,0 38,0 04:57 6 23-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
128 Căng Đét (soncaonguyen) 37,5 37,5 01:51 1 04-03-24 UP Trango 3 (D)
129 Kien Hoang (KienHoang) 37,4 42,7 06:26 9 21-04-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
130 2 Long (2long) 36,9 164,5 10:17 35 20-04-24 ADVANCE Alpha6 (A)
131 Dũng Nguyễn (Tandung1996) 36,5 128,5 08:44 39 21-04-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
132 Bui Thai (MaxSalem) 36,5 646,2 28:31 168 22-04-24 GIN Fuse 2 (T)
133 Thanh Nhã Trần (ThanhNhaTran) 35,2 63,7 06:54 16 10-03-24 DAVINCI Classic 2 (A)
134 Cong Thanh Nguyen (Nthanh16) 35,1 35,1 02:19 6 31-03-24 NOVA Mentor 6 (B)
135 Minh An Ngo (MinhAn) 35,0 52,2 07:08 17 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
136 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 34,6 42,9 06:01 11 29-03-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
137 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 34,1 66,2 04:14 17 20-04-24 DAVINCI Classic (B)
138 Huyen Meo (huyennguyen) 34,0 34,0 03:33 2 19-11-23 GIN Explorer (B)
139 Bao Le Thai (lethaibao) 34,0 63,9 06:40 13 05-01-24 BGD Epic 2 (B)
140 Thuy Do (dtthuy.89) 33,6 75,6 09:22 17 18-01-24 NOVA Prion 4 (A)
141 Nguyen Kien (Hungkien1986) 33,3 98,8 09:03 31 21-04-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
142 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) 33,0 236,1 10:00 60 20-04-24 NIVIUK Ikuma2 (B)
143 Dang Van My (Dangvm) 32,5 78,8 04:45 21 22-04-24 UP K2 4 (T)
144 Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) 31,7 39,7 03:20 10 25-02-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
145 VO VAN THUONG (thuongvv4) 31,2 134,4 13:38 34 20-04-24 BGD Dual 2 (T)
146 Trâm Thụy Viên (KatrinaVien) 30,5 64,8 05:35 18 02-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
147 Binh Ly que (Pinpin) 30,4 72,5 04:50 24 03-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
148 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 30,0 99,8 11:43 36 13-04-24 PGD A (A)
149 Hong Ho (honghovn) 29,9 114,2 11:48 39 31-03-24 ADVANCE Alpha7 (A)
150 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) 28,9 42,8 03:06 13 17-11-23 Sandy Trang Nguyen (A)
151 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 28,8 28,8 02:04 1 17-10-23 FLOW Fusion (C)
152 Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) 28,6 38,4 04:14 11 26-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
153 Hồ Đăng Hậu (heoc3t) 28,5 106,2 11:46 26 29-03-24 DAVINCI (Z)
154 Phạm Đức Tùng (TungSG) 28,1 46,8 06:35 15 23-03-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
155 son do (jajayce1) 28,0 32,6 04:21 8 21-03-24 DAVINCI Rythm2 (A)
156 DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) 27,8 62,8 05:49 18 10-03-24 NIIVIUK Niviuk (B)
157 Do Quang Tien (DQT) 27,4 27,4 03:52 6 26-11-23 PARATECH 12 (A)
158 Lâm Trần Thanh (LAMDAUBAC) 27,4 79,7 04:32 20 22-04-24 OZONE Madum (B)
159 Bui Tai (TaiLSB) 27,2 116,9 10:59 33 16-04-24 susi (Z)
160 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) 26,9 26,9 05:19 4 05-11-23 Skywalk Skytraxx (A)
161 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 26,8 26,8 05:34 3 15-10-23 PARATECH P81 (C)
162 Nguyễn Mười (janenguyen) 26,7 74,6 08:59 30 31-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
163 Luon Nguyen (nlu1hc) 26,5 113,3 05:08 32 20-04-24 Koyot5 (Z)
164 Bùi Quang Hưng (TRAVELWITHHUG) 26,2 38,1 02:24 11 25-02-24 OZONE Mojo6 (A)
165 Phạm Xuân Hùng (hungpham) 26,1 93,3 04:21 24 10-04-24 NOVA Mentor 5 (B)
166 Minh Pham Nhat (minhuit911) 26,1 53,3 03:08 14 19-04-24 BGD Epic 2 (B)
167 Thien Binh Nguyen (binhnt) 26,1 72,9 06:09 25 13-04-24 SKY WALK Mescal 6 (A)
168 Miu Miu (miumiu21) 26,1 29,3 02:02 7 12-04-24 SKYWALK Masala 3 (A)
169 babana babana (babana) 26,0 35,6 02:02 9 13-04-24 GIN Bolero 7 (A)
170 Ngô Phi (Drphi) 25,7 36,6 05:42 13 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
171 Tran Quoc An (sake) 25,7 25,7 02:29 5 22-04-24 DAVINCI DUET PRO TANDEM (B)
172 Mai Anh (maiann2410) 24,8 24,8 02:55 1 04-01-24 DAVINCI Funky (B)
173 Hiep Nguyen (Hiepkit) 24,8 24,8 01:52 5 06-04-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
174 Điệp Mun (MunSG) 24,6 24,6 02:15 5 08-12-23 BGD Epic Summer (B)
175 Trung Nguyên Võ (chetmoihieu) 24,3 62,4 04:03 17 03-04-24 SKYWALK Tequila 4 (B)
176 Thu Vu (Tamcuchuoi) 24,2 35,0 03:14 11 18-04-24 BGD Adam (A)
177 Dang Pham Ha (HaDang) 23,6 23,6 01:45 5 05-01-24 GIN Bolerro (A)
178 Pham Xuan Hung (phamxuanhung) 23,5 49,3 01:53 13 23-04-24 OZONE Macnum 3 (B)
179 trần văn đạt (datdenfpv) 23,2 23,2 01:18 5 03-03-24 DAVINCI anphal5 (A)
180 Lê Văn Nghĩa (nghialv) 22,8 36,4 02:12 10 28-03-24 SKYWALK Tequila 4 (B)
181 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) 22,1 25,1 01:01 8 05-01-24 BGD Epic 2 (B)
182 Quốc Hậu Nguyễn (nguyenhau2111) 22,1 94,9 09:45 39 23-03-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
183 Tran Tien (Tien.Doreamon) 21,9 22,1 01:49 7 23-12-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
184 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) 21,6 23,6 03:01 7 21-04-24 SKYWALK Mescal 5 (A)
185 Vinh Cao (vinh-cao) 21,3 24,2 05:18 8 02-03-24 NOVA AONIC (A)
186 Châu Bay Lắc (Aichau2901) 20,9 20,9 01:56 6 06-04-24 NOVA Piron 4 (A)
187 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) 20,5 20,5 00:25 2 18-10-23 TRKIE Trike (A)
188 Lê Kiên Trung (Trungfpv) 20,5 20,5 01:08 5 01-04-24 GIN Bolero 5 (A)
189 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 20,2 20,2 01:13 3 04-02-24 BGD Magic (A)
190 Bee Can Fly (beevu7686) 20,2 32,8 02:58 11 21-03-24 OZONE Mojo 5 (A)
191 Binh Nguyen (TrongBinh) 19,8 19,8 01:19 5 26-11-23 NOVA Prion 4 (A)
192 Huân Tưởng (Thuocdoc) 19,7 19,7 02:03 5 19-04-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
193 Hung Doan (Hungdoan) 19,6 25,2 01:26 9 24-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
194 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 19,3 21,7 04:18 8 21-01-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
195 Tien Han (Nhatienhan) 19,1 21,3 01:09 7 10-01-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
196 Vinh Pham Ba (vinhpb) 19,0 19,0 01:19 5 14-03-24 UP Kino2 (B)
197 Tuan Ha (tuanhna) 18,5 28,1 07:26 13 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
198 Phuong Huynh (Truc_Phuong_Pilot68) 17,8 23,8 01:33 9 03-12-23 NIVUK KOYOT 4 (A)
199 Pham Hong Chuong (PhamChuong) 17,4 17,4 03:17 2 08-10-23 SKYWALK Chili 4 (B)
200 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
201 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
202 Bui Dung (Hoamy79vn) 16,4 16,4 01:24 4 17-12-23 NOVA Prion 4 (A)
203 Vu Sy Hien (SyHien) 16,3 16,3 01:21 3 31-12-23 GIN Migare (B)
204 Nguyen Cong Dat (datnguyen) 15,2 15,2 00:58 6 31-12-23 BGD Adam (A)
205 Tuấn 2k (Tuan2k) 14,5 14,5 01:14 2 18-02-24 DAVINCI Tango (C)
206 Su Su Su (SuSuSu) 14,3 14,3 01:07 2 20-04-24 ADVANCE 15061993 (B)
207 Anh Dung Nguyen (Nguandu) 12,6 12,6 00:50 6 06-04-24 SKYWALK (A)
208 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 11,9 11,9 01:57 2 18-04-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
209 Minh Khang (TrungUcar) 11,7 11,7 00:31 4 21-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
210 Thanh Tho Hoang (ThanhTho) 11,5 11,5 01:02 2 21-02-24 Fantasia (A)
211 Thanh Trinh (thanhtrinh) 11,0 11,0 01:13 1 26-12-23 ADVANCE Iota 2 (B)
212 Trương Tony (0909555570) 11,0 11,0 00:53 5 02-03-24 BGD Magic (A)
213 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 10,9 10,9 02:32 2 24-03-24 NIVIUK Hook 4 (B)
214 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
215 Tô Duy (ToDichChuyen) 10,5 10,5 01:02 2 10-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
216 Ngoc Hai Hoang (NgHaiHoang) 10,4 10,4 01:28 1 24-12-23 ADVANCE Iota (B)
217 sơn phạm (Sorenpham) 9,4 9,4 01:19 1 19-10-23 NIVIUK Artik 4 (C)
218 NGUYEN BA MINH (baminh95) 8,8 8,8 01:13 1 12-04-24 NOVA Ion2 (A)
219 Nghi Doan Nguyen (Nghiiedoan) 8,3 8,9 01:04 7 30-12-23 OZONE 5 (A)
220 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 8,2 8,2 01:18 2 28-01-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
221 Sơn Ninh (SonNinh) 8,2 8,2 00:54 1 25-11-23 SKYWALK Cumeo 2 (B)
222 Mop Raver (mopzing) 8,2 8,2 00:45 3 07-01-24 DAVINCI Rhythm (A)
223 Hanh Bui (Hanh_Bui) 8,0 8,0 00:22 2 18-11-23 SKYWALK Mescal 4 (A)
224 Thuy Trieu (thuytrieu) 7,8 7,8 00:59 1 03-10-23 NIVIUK Hook 6 (B)
225 Hieu Nguyen (hieuobi) 7,4 7,4 00:51 1 17-12-23 FIREBIRD Albatros (D)
226 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) 7,1 7,1 00:21 2 17-12-23 FLOW Ace (A)
227 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
228 Mira Phan (Miraxinh) 6,3 6,3 00:22 2 23-03-24 SKYWALK Tequila4 (B)
229 Dụng Nguyễn (dungzun007) 5,5 5,5 00:14 2 14-04-24 NOVA Piron 5 (A)
230 Hang Bui (HangBui) 4,4 4,4 00:13 1 24-11-23 DUDEK Nemo4 (A)
231 canh nguyen quang (canhnguyen) 4,2 4,2 00:24 1 10-04-24 ADVANCE Epsolion (B)
232 Hoa Ha (hahoa) 4,2 4,2 00:11 1 11-11-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
233 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3,7 3,7 00:40 1 18-11-23 U-TURN Blacklight2 (B)
234 Christina Hang (ChristinaHang) 3,6 3,6 00:15 1 17-12-23 NIVIUK Kyo (A)
235 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 3,5 3,5 00:20 1 19-11-23 ADVANCE Apha6 (A)
236 Lan Kieu (LanKieu) 3,1 3,1 00:14 1 27-11-23 U-TURN Evolution (A)
237 THI PHUONG THAO NGO (darango) 2,6 2,6 00:08 2 30-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
238 thang vu (Thangthor) 2,3 2,3 00:05 1 28-10-23 spoter (C)
239 Nguyễn Ân (Nguyenan) 2,2 2,2 00:30 1 23-03-24 SKYWALK Mecal 6 (A)
240 Nguyễn Nguyên (NguyenNguyen) 2,2 2,2 00:17 1 07-04-24 ADVANCE Epsilon DLS 22 (B)
241 Vu Chan (kimthanhvu) 1,9 1,9 00:10 1 24-02-24 SKYWALK Tequila (B)
242 Hiep Nguyen (HiepNguyen) 1,7 1,7 00:05 1 07-01-24 SKYWALK Skywalk mescal 6 (B)
243 Pham Manh Cuong (Phammanhcuong) 0,6 0,6 00:03 1 06-04-24 SKYWALK Mescal 4 (A)
Bảng tổng tất cả mùa bay