Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Tam Hoa Tue (tuetam) 1.644,6 1.899,4 39:35 21 30-04-24 SKYWALK X-Alps 3 (D)
2 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 921,3 2.844,6 142:36 59 26-06-24 OZONE Photon (C)
3 Le Do (dohuule) 773,8 1.345,2 65:33 24 05-05-24 DAVINCI Tango (C)
4 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 763,0 1.594,1 85:16 30 14-06-24 DAVINCI XChord (D)
5 Kim Tran (chukim) 666,1 1.875,8 83:41 40 13-06-24 OZONE Zeno 2 (D)
6 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 617,8 1.054,8 48:29 16 22-06-24 NIVIUK Icepeak (Z)
7 Tuan Anh Tran (attran) 496,4 1.112,6 74:16 33 22-06-24 NOVA MENTOR 7 (B)
8 Huy Cu (duchuy225) 476,1 1.244,3 93:22 71 22-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
9 Duy Binh Nguyen (Binh) 438,9 519,4 27:34 12 13-06-24 GIN Explorer 2 (B)
10 cuong hoang viet (hvc) 410,6 1.047,0 58:07 39 11-06-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
11 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 402,0 761,8 54:11 28 25-06-24 ADVANCE Iota DLS (B)
12 Duong Vdt (DuongVdt) 399,1 1.000,7 67:35 41 11-07-24 ADVANCE Iota DLS (B)
13 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 363,2 774,9 49:19 30 22-06-24 AIRDESIGN Volt 4 (C)
14 Trinh Nguyen (Zero89) 357,8 1.223,1 84:46 48 06-07-24 SUPAIR Step Light (B)
15 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 345,5 1.130,0 72:05 47 22-06-24 OZONE Zeno 2 (D)
16 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 342,1 506,5 38:05 27 04-02-24 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
17 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 339,4 769,3 62:55 45 22-06-24 GIN Avid (B)
18 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 336,5 787,0 55:25 36 08-07-24 ADVANCE Iota2 (B)
19 Kao Thao (kaothao.90) 317,1 642,6 48:51 31 07-04-24 GIN Explorer (B)
20 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 300,7 1.259,0 100:56 86 07-07-24 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
21 Bach Le Hoang (backtofly) 285,0 407,7 25:14 10 23-03-24 FLOW Spectra 2 (Z)
22 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 633,3 41:33 44 10-07-24 SKYWALK Chili 4 (B)
23 Duy Pham (duyfam) 256,6 451,7 33:22 21 22-06-24 OZONE Zeno (D)
24 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) 245,6 248,0 13:12 7 25-04-24 777 Q light (C)
25 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 232,7 467,0 26:54 15 12-06-24 OZONE Enzo 3 (Z)
26 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 220,7 437,8 38:14 33 13-07-24 PHI Maestro (B)
27 Lam Ta (xtbtvd12399) 219,8 547,5 55:12 44 12-07-24 SKYWALK Chili 4 (B)
28 Minh Võ (chieftain) 209,4 682,8 53:16 59 11-07-24 ADVANCE BiBeta 6 (T)
29 Do Hoang Huy (huydo) 203,5 766,1 86:19 107 13-07-24 BGD Base 2 (B)
30 Quang Tran (johnny142017) 192,5 472,8 41:46 31 23-03-24 ADVANCE Iota DLS (B)
31 Nguyen Vu (Blanket) 188,9 209,6 14:17 9 19-06-24 GIN Leopard (D)
32 Sparta Quit (nxhung) 183,0 490,6 33:58 36 07-07-24 SKYWALK Cayenne 5 (C)
33 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 182,6 400,0 50:45 45 27-11-23 GRADIENT Nevada 2 (B)
34 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 181,9 234,7 16:21 14 23-03-24 GIN Leopard (D)
35 haianhvnaa (haianh) 179,8 362,1 28:55 50 10-07-24 SKYWALK Chili 5 (B)
36 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 177,6 415,0 35:12 29 01-05-24 SKYWALK Chili 4 (B)
37 Nguyen Diep (Dieptin) 174,7 523,2 44:03 107 30-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
38 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 173,1 378,2 30:20 32 11-07-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
39 Nguyen Viet Ha (Digicams) 166,5 256,9 24:15 17 07-07-24 AIRDESIGN Volt 3 (C)
40 Tan Nguyen (TanNguyen) 159,0 228,0 14:39 12 22-06-24 SKYWALK Cayenne 6 (C)
41 Tran Quoc Toan (ToanTran) 155,1 418,2 37:11 30 20-06-24 ADVANCE P3 (B)
42 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 155,0 573,9 58:19 82 09-06-24 NOVA MENTOR 7 light (B)
43 Cuong Do Cao (cuongdo186) 147,3 187,2 13:58 11 23-03-24 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
44 Nhat Lam hong (Nhatfu) 144,2 235,6 18:16 17 13-07-24 GIN Avid (B)
45 Anh Nguyễn (anhh) 142,5 142,5 07:35 6 11-02-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
46 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 140,7 418,7 40:57 47 13-07-24 SWING Nyos RS (B)
47 Dinh TheAnh (NU3005) 139,1 1.365,2 74:13 326 09-07-24 GIN Fuse 3 (T)
48 Chu Anh Quan (Quanrau) 137,0 137,0 07:40 6 02-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
49 Kim Thi Bo (KimThi) 136,5 334,4 30:38 32 07-07-24 ADVANCE Epsilon 10 (B)
50 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 166,8 10:16 19 09-07-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
51 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
52 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 134,7 256,4 20:27 31 07-07-24 NOVA Ion 7 (B)
53 Trong Do Quoc (quoctrong204) 131,1 1.105,9 92:03 194 14-07-24 GIN yeti (A)
54 HOANG NAM TRAN (namtran) 127,7 228,6 17:18 17 23-06-24 ADVANCE Iota 2 (B)
55 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 127,3 881,7 68:28 160 14-07-24 GIN Fuse 4 (T)
56 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 124,6 219,3 12:07 19 29-04-24 GIN Calypso (B)
57 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) 121,4 254,9 26:15 33 13-07-24 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
58 Ben Ben (Benben) 121,2 162,0 14:44 10 26-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
59 Dat Dinh (Imuzikz) 117,1 1.001,6 83:45 183 14-07-24 NIVIUK KoKayot 3 (T)
60 Linh Nguyen (linnie) 116,7 199,6 15:53 18 02-03-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
61 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
62 Long Pham Duc (onikunhp) 109,6 455,9 31:13 80 12-07-24 GIN Fuse 4 (B)
63 Tran Hung Thang (thangh253) 106,9 106,9 06:17 6 20-06-24 DUDEK Hadron 3 (Z)
64 Sang Phung (Sangfikay) 102,0 211,3 16:36 26 05-07-24 NIVIUK Hook 5 (B)
65 Nguyen Duc Hai (boof1403) 94,6 211,2 25:49 23 07-07-24 SKYWALK Cumeo (B)
66 KEn HO (Hoduykhanh) 93,8 115,0 08:13 10 16-04-24 UP Summit XC4 (B)
67 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 93,8 114,8 09:13 11 13-07-24 UTUNR Infinity-4 (B)
68 Nam Bu (BuratinoNam) 91,5 262,9 28:03 29 22-06-24 NIVIUK Artik 5 (C)
69 Trang Moon (TrangMoon) 90,7 179,8 28:54 23 24-03-24 HOOK6 Niviuk (A)
70 DO KHAC MANH (manhdk93) 87,8 220,9 17:36 31 12-07-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
71 Vũ Trần (VuPopeye) 85,1 675,4 92:51 148 13-07-24 NOVA Mentor 5 (B)
72 Ngô Văn phát (Ngophat) 80,9 316,1 28:27 45 05-07-24 GIN Explorer (B)
73 Tuan Nguyen (kido1410) 77,8 137,3 16:30 25 27-04-24 PHI Sonata (A)
74 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 76,2 873,1 79:34 223 13-07-24 BGD Epic (B)
75 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 76,1 150,4 18:01 21 07-07-24 BGD Cure (C)
76 Lili Vuvu (milkyway) 74,2 86,4 07:50 8 07-07-24 ADVANCE Iota DLS (B)
77 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
78 KIEN NGUYEN (Hakuruno) 68,1 205,1 18:48 46 08-07-24 NIVIUK Koyot 5 (A)
79 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 67,3 168,5 19:28 24 17-06-24 SKYWALK Chilli4 (B)
80 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) 67,2 412,8 43:46 71 04-05-24 UP Edge (Z)
81 Giang Nguyen (Nguyengiang82) 66,2 115,7 08:19 18 14-07-24 GIN Fuse4 Flamingo (T)
82 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 65,1 876,1 57:23 217 07-07-24 WINDTECK Quarx 3 (B)
83 Bui Hoan (Hoanlsb) 64,7 584,9 45:49 147 11-07-24 TRIPLE SEVEN Rook 2 (B)
84 Tuan Anh Pham (pta) 64,2 540,4 60:34 116 13-03-24 BGD Dual 2 (T)
85 Hùng Phan Lê (PLHung) 64,1 168,7 17:41 38 13-07-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
86 nomad8888 (nomad8888) 63,4 260,0 27:30 60 31-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
87 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 63,3 158,3 19:24 21 19-02-24 2021 Hook 5 (B)
88 Ly Duc Du (lyducdu) 63,2 63,2 02:41 1 08-04-24 TRIPLE SEVEN King 2 (D)
89 Long Hoang (longhoang) 62,0 62,0 04:45 3 23-11-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
90 Vu Thanh Cong (congrau) 60,8 72,9 07:30 9 07-12-23 SKYWALK Spice (C)
91 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 59,5 59,5 05:18 6 26-12-23 OZONE Rush 4 (B)
92 Ngo Hong Nhung (ladango) 59,1 217,9 21:48 41 27-06-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
93 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 58,3 134,9 16:56 32 06-07-24 GIN Bolero 7 (A)
94 Lam Nguyen (LamNDH) 57,0 101,1 10:51 21 17-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
95 Le Truong Nam (Letruongnam) 56,8 816,9 69:22 180 11-07-24 ADVANCE Epsilon DLS (B)
96 hung cong (Hungfly) 54,7 142,6 15:17 36 21-06-24 SUPAIR Leaf 2 (B)
97 Ket Vu (Vuket1987) 54,6 87,2 04:47 18 13-07-24 OZONE Mojo 4 (A)
98 Long Pham Hoang (longruoi) 54,0 57,6 05:47 7 20-04-24 SUPAIR Step (B)
99 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 54,0 128,0 18:11 38 18-05-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
100 HUYNH CONG NGUYEN (CongNguyen) 53,6 76,2 06:44 19 31-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
101 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 53,5 179,4 19:18 36 05-07-24 NIVIUK Kougar (T)
102 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 52,6 52,6 02:28 5 12-03-24 DAVINCI Duet Pro (T)
103 Đức Trịnh (TrinhDuc) 52,4 146,9 15:03 32 04-05-24 ADVANCE Iota 2 (B)
104 Tam Chung (TamchungVN) 51,3 86,7 08:17 23 26-05-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
105 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 50,9 203,3 29:57 80 02-06-24 SKYWALK Mescal (A)
106 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 50,8 72,5 07:09 12 01-01-24 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
107 2 Long (2long) 48,9 223,5 13:17 45 18-06-24 NIVIUK Hook 5 (B)
108 Jay Z (pdz) 48,8 52,1 04:08 7 26-05-24 UP XC Summit4 (B)
109 Tiep Do Van (Kendo88) 47,3 74,6 05:35 14 14-04-24 SKYWALK Arak (B)
110 Vũ Quang Hưng (vhung) 47,2 61,4 06:33 9 06-07-24 BGD Epic (B)
111 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) 46,3 85,2 08:22 14 20-04-24 ADVANCE Alpha 7 (A)
112 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 45,9 77,0 11:19 19 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
113 Nguyen Phan (Ngoen_Ngoen) 45,9 67,6 08:20 12 13-05-24 GIN Bolero (A)
114 Dang Van My (Dangvm) 45,5 164,2 09:15 43 21-06-24 UP K2 4 (T)
115 Nghiên Phạm văn (Phamvannghien) 45,4 64,4 03:16 12 11-05-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
116 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 44,9 105,1 07:55 22 20-01-24 777 Deck (A)
117 le xuan thanh (lexuanthanh) 44,8 44,8 01:35 5 14-12-23 BGD 2022 (B)
118 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 44,8 301,7 18:28 67 06-07-24 KINH BẮC Duet pro (B)
119 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 44,4 71,3 06:08 14 14-12-23 UP K2 4 (T)
120 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) 44,2 58,4 04:13 10 08-12-23 UTURN Infinity (B)
121 Thành Đông Võ (Vothanhdong) 43,5 125,3 16:02 36 08-06-24 BGD Magic (A)
122 Do Hung (HungDO) 42,4 685,8 36:35 149 13-07-24 ADVANCE BiBeta 6 (T)
123 tra vu (vuminhtra) 42,0 102,6 13:11 20 07-07-24 NOVA prion5 (A)
124 Cong Thanh Nguyen (Nthanh16) 41,9 77,0 05:08 14 07-07-24 NOVA Mentor 6 (B)
125 Thanh Tú Trần (Thanhtu94) 41,6 110,7 07:12 27 06-07-24 DAVINCI Classic (B)
126 Kien Hoang (KienHoang) 41,1 49,3 08:18 10 18-05-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
127 Phuong Nguyen (phuongnh88) 41,0 111,7 11:52 37 16-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
128 Dũng Nguyễn (Tandung1996) 40,2 197,0 13:09 58 21-05-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
129 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 39,9 99,4 05:15 22 11-07-24 ADVANCE Alpha7 (A)
130 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 39,5 1.501,1 77:41 408 13-07-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
131 Mercury Ha (MERCURYHA) 39,0 232,6 18:45 53 13-07-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
132 Lý Quân (AQprlee) 38,5 119,0 09:43 26 28-03-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
133 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 38,2 68,9 07:09 14 21-03-24 NVIUK Koyot 5 (A)
134 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 38,1 38,1 04:06 3 23-03-24 SKYWALK Chili 4 (B)
135 Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) 38,0 38,0 04:57 6 23-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
136 Minh An Ngo (MinhAn) 37,6 59,5 08:20 19 05-05-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
137 Căng Đét (soncaonguyen) 37,5 37,5 01:51 1 04-03-24 UP Trango 3 (D)
138 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 37,2 67,0 11:08 20 13-07-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
139 Nguyen Kien (Hungkien1986) 37,2 134,2 14:37 40 06-07-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
140 Bui Thai (MaxSalem) 36,5 1.064,2 46:41 281 13-07-24 GIN Fuse 2 (T)
141 Phạm Đức Tùng (TungSG) 35,7 72,2 09:18 20 01-06-24 NIVIUK Hook3 (B)
142 Thanh Nhã Trần (ThanhNhaTran) 35,2 95,8 09:06 27 16-06-24 DAVINCI Classic 2 (A)
143 Tran Quoc An (sake) 34,1 41,4 03:41 8 07-07-24 DAVINCI DUET PRO TANDEM (B)
144 Huyen Meo (huyennguyen) 34,0 34,0 03:33 2 19-11-23 GIN Explorer (B)
145 Bao Le Thai (lethaibao) 34,0 63,9 06:40 13 05-01-24 BGD Epic 2 (B)
146 son do (jajayce1) 33,6 62,7 06:31 16 15-06-24 DAVINCI Rythm2 (A)
147 Thuy Do (dtthuy.89) 33,6 79,2 09:37 18 18-05-24 GIN Calypso 2 (B)
148 Hong Ho (honghovn) 33,3 121,3 12:16 40 07-07-24 ADVANCE Alpha7 (A)
149 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) 33,0 414,7 17:17 105 13-07-24 NIVIUK Ikuma2 (B)
150 Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) 31,7 39,7 03:20 10 25-02-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
151 Luon Nguyen (nlu1hc) 31,4 219,3 11:18 59 13-07-24 Koyot5 (Z)
152 VO VAN THUONG (thuongvv4) 31,2 166,4 17:31 41 11-05-24 BGD Dual 2 (T)
153 Trâm Thụy Viên (KatrinaVien) 30,5 64,8 05:35 18 02-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
154 Binh Ly que (Pinpin) 30,4 72,5 04:50 24 03-03-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
155 Pham Xuan Hung (phamxuanhung) 30,3 440,4 17:52 112 12-07-24 OZONE Macnum 3 (B)
156 Lâm Trần Thanh (LAMDAUBAC) 30,3 143,8 07:09 36 16-05-24 OZONE 3 (B)
157 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 30,0 99,8 11:43 36 13-04-24 PGD A (A)
158 babana babana (babana) 29,5 54,7 03:09 13 07-07-24 BGD Epic 2 (B)
159 Minh Pham Nhat (minhuit911) 29,4 75,2 07:27 21 24-05-24 BGD Epic 2 (B)
160 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) 28,9 42,8 03:06 13 17-11-23 Sandy Trang Nguyen (A)
161 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 28,8 28,8 02:04 1 17-10-23 FLOW Fusion (C)
162 Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) 28,6 38,4 04:14 11 26-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
163 Hồ Đăng Hậu (heoc3t) 28,5 106,2 11:46 26 29-03-24 DAVINCI (Z)
164 DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) 27,8 62,8 05:49 18 10-03-24 NIIVIUK Niviuk (B)
165 Do Quang Tien (DQT) 27,4 27,4 03:52 6 26-11-23 PARATECH 12 (A)
166 Bui Tai (TaiLSB) 27,2 136,8 12:13 39 11-07-24 susi (Z)
167 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) 26,9 26,9 05:19 4 05-11-23 Skywalk Skytraxx (A)
168 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 26,8 26,8 05:34 3 15-10-23 PARATECH P81 (C)
169 Kiet Nguyen Cao (Nguyencaokiet) 26,7 36,9 02:08 10 08-07-24 NOVA Prion 4 (A)
170 Nguyễn Mười (janenguyen) 26,7 74,6 08:59 30 31-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
171 Trung Nguyên Võ (chetmoihieu) 26,4 94,6 05:58 25 06-07-24 OZONE Rush 6 (B)
172 Binh Nguyen (TrongBinh) 26,4 37,6 02:02 10 02-06-24 NOVA Prion 4 (A)
173 Bùi Quang Hưng (TRAVELWITHHUG) 26,2 38,1 02:24 11 25-02-24 OZONE Mojo6 (A)
174 Phạm Xuân Hùng (hungpham) 26,1 93,3 04:21 24 10-04-24 NOVA Mentor 5 (B)
175 Thien Binh Nguyen (binhnt) 26,1 72,9 06:09 25 13-04-24 SKY WALK Mescal 6 (A)
176 Miu Miu (miumiu21) 26,1 29,3 02:02 7 12-04-24 SKYWALK Masala 3 (A)
177 Ngô Phi (Drphi) 25,7 36,6 05:42 13 20-04-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
178 Mai Anh (maiann2410) 24,8 24,8 02:55 1 04-01-24 DAVINCI Funky (B)
179 Hiep Nguyen (Hiepkit) 24,8 24,8 01:52 5 06-04-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
180 Điệp Mun (MunSG) 24,6 24,6 02:15 5 08-12-23 BGD Epic Summer (B)
181 Thu Vu (Tamcuchuoi) 24,2 35,0 03:14 11 18-04-24 BGD Adam (A)
182 Dang Pham Ha (HaDang) 23,6 23,6 01:45 5 05-01-24 GIN Bolerro (A)
183 Emeric Frerejean (Emeric) 23,2 81,2 04:02 25 04-07-24 DAVINCI Classic 2 (A)
184 trần văn đạt (datdenfpv) 23,2 23,2 01:18 5 03-03-24 DAVINCI anphal5 (A)
185 Lê Văn Nghĩa (nghialv) 22,8 36,4 02:12 10 28-03-24 SKYWALK Tequila 4 (B)
186 Pham Hong Chuong (PhamChuong) 22,3 22,3 03:29 3 13-07-24 ADVANCE Alpha 5 (A)
187 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) 22,1 25,1 01:01 8 05-01-24 BGD Epic 2 (B)
188 Quốc Hậu Nguyễn (nguyenhau2111) 22,1 107,7 10:57 46 16-06-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
189 Tran Tien (Tien.Doreamon) 21,9 22,1 01:49 7 23-12-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
190 Tuan Ha (tuanhna) 21,7 33,3 09:08 14 18-05-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
191 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) 21,6 23,6 03:01 7 21-04-24 SKYWALK Mescal 5 (A)
192 Vinh Cao (vinh-cao) 21,3 25,9 05:31 9 05-05-24 NOVA AONIC (A)
193 Châu Bay Lắc (Aichau2901) 20,9 20,9 01:56 6 06-04-24 NOVA Piron 4 (A)
194 Bee Can Fly (beevu7686) 20,6 68,9 08:00 25 13-07-24 OZONE Mojo 5 (A)
195 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) 20,5 20,5 00:25 2 18-10-23 TRKIE Trike (A)
196 Lê Kiên Trung (Trungfpv) 20,5 20,5 01:08 5 01-04-24 GIN Bolero 5 (A)
197 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 20,2 20,2 01:13 3 04-02-24 BGD Magic (A)
198 Hung Doan (Hungdoan) 19,9 43,2 03:26 21 02-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
199 Huân Tưởng (Thuocdoc) 19,7 19,7 02:03 5 19-04-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
200 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 19,3 21,7 04:18 8 21-01-24 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
201 Tien Han (Nhatienhan) 19,1 21,3 01:09 7 10-01-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
202 Vinh Pham Ba (vinhpb) 19,0 19,0 01:19 5 14-03-24 UP Kino2 (B)
203 Dụng Nguyễn (dungzun007) 18,4 23,2 02:22 9 12-07-24 NOVA NOVA Pirion 5 (A)
204 Phuong Huynh (Truc_Phuong_Pilot68) 17,8 23,8 01:33 9 03-12-23 NIVUK KOYOT 4 (A)
205 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
206 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
207 Bui Dung (Hoamy79vn) 16,4 16,4 01:24 4 17-12-23 NOVA Prion 4 (A)
208 Vu Sy Hien (SyHien) 16,3 16,3 01:21 3 31-12-23 GIN Migare (B)
209 Nguyen Cong Dat (datnguyen) 15,2 15,2 00:58 6 31-12-23 BGD Adam (A)
210 Tuấn 2k (Tuan2k) 14,5 14,5 01:14 2 18-02-24 DAVINCI Tango (C)
211 Su Su Su (SuSuSu) 14,3 14,3 01:07 2 20-04-24 ADVANCE 15061993 (B)
212 Christina Hang (ChristinaHang) 14,2 14,2 00:45 3 22-06-24 NIVIUK Koyot5 (A)
213 Anh Dung Nguyen (Nguandu) 12,6 12,6 00:50 6 06-04-24 SKYWALK (A)
214 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 11,9 11,9 01:57 2 18-04-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
215 Minh Khang (TrungUcar) 11,7 11,7 00:31 4 21-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
216 Thanh Tho Hoang (ThanhTho) 11,5 11,5 01:02 2 21-02-24 Fantasia (A)
217 Thanh Trinh (thanhtrinh) 11,0 11,0 01:13 1 26-12-23 ADVANCE Iota 2 (B)
218 Trương Tony (0909555570) 11,0 11,0 00:53 5 02-03-24 BGD Magic (A)
219 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 10,9 10,9 02:32 2 24-03-24 NIVIUK Hook 4 (B)
220 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
221 canh nguyen quang (canhnguyen) 10,7 10,7 00:42 3 27-06-24 ADVANCE Epsolion (B)
222 Tô Duy (ToDichChuyen) 10,5 10,5 01:02 2 10-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
223 Ngoc Hai Hoang (NgHaiHoang) 10,4 10,4 01:28 1 24-12-23 ADVANCE Iota (B)
224 sơn phạm (Sorenpham) 9,4 9,4 01:19 1 19-10-23 NIVIUK Artik 4 (C)
225 NGUYEN BA MINH (baminh95) 8,8 8,8 01:13 1 12-04-24 NOVA Ion2 (A)
226 Thao Nguyen (theotheo) 8,6 8,6 01:02 2 30-06-24 ADVANCE Alpha 6 (A)
227 Nghi Doan Nguyen (Nghiiedoan) 8,3 8,9 01:04 7 30-12-23 OZONE 5 (A)
228 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 8,2 8,2 01:18 2 28-01-24 DAVINCI Rhythm2 (A)
229 Sơn Ninh (SonNinh) 8,2 8,2 00:54 1 25-11-23 SKYWALK Cumeo 2 (B)
230 Mop Raver (mopzing) 8,2 8,2 00:45 3 07-01-24 DAVINCI Rhythm (A)
231 Hanh Bui (Hanh_Bui) 8,0 8,0 00:22 2 18-11-23 SKYWALK Mescal 4 (A)
232 Thuy Trieu (thuytrieu) 7,8 7,8 00:59 1 03-10-23 NIVIUK Hook 6 (B)
233 Hieu Nguyen (hieuobi) 7,4 7,4 00:51 1 17-12-23 FIREBIRD Albatros (D)
234 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 7,1 7,1 00:33 2 16-05-24 ADVANCE Apha6 (A)
235 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) 7,1 7,1 00:21 2 17-12-23 FLOW Ace (A)
236 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
237 Mira Phan (Miraxinh) 6,3 6,3 00:22 2 23-03-24 SKYWALK Tequila4 (B)
238 Thịnh Phan (Phancongthinh) 5,1 5,1 00:34 2 02-06-24 BGD Epic 2 (B)
239 Hang Bui (HangBui) 4,4 4,4 00:13 1 24-11-23 DUDEK Nemo4 (A)
240 Thien Duc Nguyen (NguyenThienDuc) 4,3 4,3 01:00 2 02-06-24 SKYWALK Mescal 6 (A)
241 Hoa Ha (hahoa) 4,2 4,2 00:11 1 11-11-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
242 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3,7 3,7 00:40 1 18-11-23 U-TURN Blacklight2 (B)
243 Tony Nguyen (Tonyoi) 3,2 3,2 00:12 1 27-05-24 NIVIUK Koyot 3 (A)
244 Lan Kieu (LanKieu) 3,1 3,1 00:14 1 27-11-23 U-TURN Evolution (A)
245 THI PHUONG THAO NGO (darango) 2,6 2,6 00:08 2 30-12-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
246 thang vu (Thangthor) 2,3 2,3 00:05 1 28-10-23 spoter (C)
247 Nguyễn Ân (Nguyenan) 2,2 2,2 00:30 1 23-03-24 SKYWALK Mecal 6 (A)
248 Nguyễn Nguyên (NguyenNguyen) 2,2 2,2 00:17 1 07-04-24 ADVANCE Epsilon DLS 22 (B)
249 Vinicius Ferreira (Vininiqueiroz) 2,1 2,1 00:09 1 15-06-24 AIRDESIGN Eazy 3 (A)
250 Vu Chan (kimthanhvu) 1,9 1,9 00:10 1 24-02-24 SKYWALK Tequila (B)
251 Hiep Nguyen (HiepNguyen) 1,7 1,7 00:05 1 07-01-24 SKYWALK Skywalk mescal 6 (B)
252 Pham Manh Cuong (Phammanhcuong) 0,6 0,6 00:03 1 06-04-24 SKYWALK Mescal 4 (A)
Bảng tổng tất cả mùa bay