Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Kim Tran (chukim) 427,3 749,2 36:22 17 26-11-23 OZONE Zeno 2 (D)
2 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 425,9 478,1 21:34 8 23-11-23 OZONE Zeno (D)
3 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 357,6 602,2 35:43 15 26-11-23 DAVINCI XChord (D)
4 Le Do (dohuule) 328,6 499,7 32:50 14 26-11-23 DAVINCI Tango (C)
5 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 276,5 475,2 31:29 21 26-11-23 OZONE Zeno 2 (D)
6 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) 271,6 341,6 24:48 17 27-11-23 TRIPLESEVEN Rook 3 (B)
7 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 255,4 578,9 38:40 23 26-11-23 OZONE Photon (C)
8 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) 226,5 378,0 24:05 15 26-11-23 AIRDESIGN Volt 4 (C)
9 Duy Pham (duyfam) 204,2 227,7 14:40 10 26-11-23 OZONE Zeno (D)
10 Tam Hoa Tue (tuetam) 198,7 198,7 12:14 6 26-11-23 UP Trango X-race (C)
11 Bach Le Hoang (backtofly) 186,2 186,2 10:14 4 26-11-23 FLOW Spectra 2 (Z)
12 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 182,6 400,0 50:45 45 27-11-23 GRADIENT Nevada 2 (B)
13 Lam Ta (xtbtvd12399) 170,3 199,6 19:29 10 26-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
14 Kao Thao (kaothao.90) 166,4 260,9 19:28 19 26-11-23 GIN Explorer (B)
15 cuong hoang viet (hvc) 166,3 252,3 15:18 18 01-11-23 SKYWALK X-Alps 3 (D)
16 Nguyen Viet Ha (Digicams) 160,8 170,6 14:34 7 26-11-23 AIRDESIGN Volt 3 (C)
17 Quang Tran (johnny142017) 151,1 223,4 18:33 15 19-11-23 GIN Calypso (B)
18 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 151,0 157,4 09:44 7 28-11-23 GIN Leopard (D)
19 Cuong Do Cao (cuongdo186) 147,3 157,1 11:42 7 26-11-23 TRIPLE SEVEN Rook 3 (B)
20 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) 146,0 197,2 15:14 13 22-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
21 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) 140,7 149,7 11:52 8 19-11-23 PHI Maestro (B)
22 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 135,9 135,9 06:40 4 18-11-23 OZONE Enzo 3 (Z)
23 Sparta Quit (nxhung) 133,6 217,5 14:51 14 29-11-23 SKYWALK Cayenne 5 (C)
24 Dinh TheAnh (NU3005) 130,2 315,0 22:46 57 28-11-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
25 Anh Nguyễn (anhh) 128,3 128,3 06:13 4 27-10-23 GIN Leopard (D)
26 HOANG NAM TRAN (namtran) 125,0 175,1 12:37 11 25-11-23 ADVANCE Iota 2 (B)
27 Ben Ben (Benben) 121,2 162,0 14:44 10 26-11-23 ADVANCE Iota2 (B)
28 Nguyen Vu (Blanket) 120,7 120,7 09:37 6 24-11-23 GIN Leopard (D)
29 Duong Vdt (DuongVdt) 118,6 189,7 18:41 15 24-11-23 AIRDESIGN Volt 4 (C)
30 Minh Võ (chieftain) 118,1 142,0 11:24 11 27-11-23 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
31 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 116,4 123,4 08:49 7 21-11-23 ADVANCE Sigma 11 (C)
32 Do Hoang Huy (huydo) 112,1 201,5 26:05 30 26-11-23 BGD Base 2 (B)
33 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) 110,9 120,0 12:02 8 26-11-23 ADVANCE Iota DLS (B)
34 Tan Nguyen (TanNguyen) 108,6 108,6 06:41 5 05-11-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
35 Sang Phung (Sangfikay) 100,4 159,3 12:49 18 22-11-23 NIVIUK Hook 5 (B)
36 Tran Quoc Toan (ToanTran) 92,3 174,9 17:38 15 27-11-23 ADVANCE P3 (B)
37 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 92,1 109,6 14:09 11 02-11-23 GIN Avid (B)
38 Nhat Lam hong (Nhatfu) 89,6 104,2 09:07 9 26-11-23 NOVA Mentor 6 (B)
39 Trang Moon (TrangMoon) 86,1 100,3 15:21 9 26-11-23 HOOK6 Niviuk (A)
40 Trong Do Quoc (quoctrong204) 74,9 136,8 10:42 24 11-11-23 GIN Yeti (A)
41 DO KHAC MANH (manhdk93) 72,6 113,5 10:03 15 26-11-23 OZONE Rush 5 (B)
42 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 71,8 76,7 10:23 7 21-11-23 BGD Cure (C)
43 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
44 Ngô Văn phát (Ngophat) 70,7 214,7 21:08 33 29-11-23 BGD Wap (B)
45 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) 70,6 74,1 08:12 7 09-11-23 SKYPARAGLIDERS Kudo 2 (B)
46 Nam Bu (BuratinoNam) 69,5 79,9 06:45 8 25-11-23 GIN Explorer (B)
47 Nguyen Duc Hai (boof1403) 67,3 91,6 13:42 11 25-11-23 ADVANCE Alpha 4 (A)
48 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) 65,3 90,3 09:31 11 26-11-23 NIVIUK Hook 5 (B)
49 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) 62,6 101,5 11:25 14 27-11-23 SWING Nyos RS (B)
50 Long Hoang (longhoang) 62,0 62,0 04:45 3 23-11-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
51 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) 62,0 100,8 11:34 16 27-11-23 SUPAIR Leaf 2 (B)
52 Huy Cu (duchuy225) 61,4 118,6 11:29 18 11-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
53 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 60,0 98,7 13:04 12 25-11-23 2021 Hook 5 (B)
54 Kim Thi Bo (KimThi) 54,8 67,4 09:10 10 12-11-23 ADVANCE Epsilon 10 (B)
55 Vu Thanh Cong (congrau) 54,2 61,1 06:24 8 28-11-23 SKYWALK Spice (C)
56 Tuan Anh Pham (pta) 53,9 326,6 40:18 71 29-11-23 NIVIUK Hook 5 (B)
57 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) 50,9 146,7 15:44 27 17-11-23 UP Edge (Z)
58 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 49,6 53,0 07:34 7 11-11-23 NOVA Phantom (B)
59 Tuan Nguyen (Gaconlonton) 46,5 46,5 05:59 5 29-10-23 TRIPLE SEVEN Queen 2 (C)
60 HuuThuan0701 (HuuThuan0701) 46,4 81,1 11:25 16 03-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
61 Trinh Nguyen (Zero89) 45,6 45,6 03:43 3 12-11-23 SUPAIR Step Light (B)
62 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) 44,6 44,6 03:33 4 18-11-23 UTUNR Infinity-4 (B)
63 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 44,6 70,5 06:49 14 29-11-23 BGD Wap (B)
64 KEn HO (Hoduykhanh) 44,3 44,3 04:02 6 03-11-23 NOVA Mentor 5 (B)
65 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 43,4 57,6 04:48 10 19-11-23 UP K2 4 (T)
66 Vũ Quang Hưng (vhung) 43,1 47,3 05:26 7 19-11-23 BGD Epic (B)
67 Lili Vuvu (milkyway) 42,6 42,6 04:31 4 19-11-23 ADVANCE Iota DLS (B)
68 Đức Trịnh (TrinhDuc) 42,5 73,5 06:11 16 28-11-23 ADVANCE Iota 2 (B)
69 Long Pham Hoang (longruoi) 42,0 42,0 03:58 5 03-11-23 SUPAIR Step (B)
70 Ngo Hong Nhung (ladango) 40,5 63,8 06:01 12 27-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
71 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 40,2 131,4 09:27 30 18-11-23 HNAA BGD E Pic (B)
72 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) 39,9 46,0 03:31 8 28-11-23 UTURN Infinity (B)
73 Lucy Nguyen (LucyNguyen) 38,6 38,6 03:30 4 23-11-23 OZONE Rush 4 (B)
74 Nghiên Phạm văn (Phamvannghien) 38,4 38,4 01:41 6 29-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
75 Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) 38,0 38,0 04:57 6 23-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
76 Hùng Phan Lê (PLHung) 37,7 55,5 06:24 12 27-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
77 Tan CAO HA (ngaupin) 37,4 43,8 04:19 10 22-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
78 Do Hung (HungDO) 36,8 105,8 06:43 24 25-11-23 NIVIUK Takoo 5 (T)
79 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 36,0 195,3 12:46 50 29-11-23 NIVIUK Peak 2 (D)
80 Vũ Trần (tranvu251) 34,2 120,6 08:34 27 29-11-23 DANVINCI Classic 2 (B)
81 Huyen Meo (huyennguyen) 34,0 34,0 03:33 2 19-11-23 GIN Explorer (B)
82 Mercury Ha (MERCURYHA) 34,0 59,0 05:26 13 26-11-23 NIVIUK Koyot 3 (A)
83 nomad8888 (nomad8888) 33,8 97,3 10:26 28 24-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
84 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) 33,2 33,2 03:39 5 29-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
85 Dat Dinh (Imuzikz) 32,6 82,1 05:08 22 11-11-23 NIVIUK Kayot 3 (A)
86 Bao Le Thai (lethaibao) 32,2 40,6 04:41 8 10-11-23 BGD Epic 2 (B)
87 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) 32,1 32,1 03:35 6 01-11-23 NOVA Ion 7 (B)
88 Tuan Anh Tran (attran) 32,1 32,1 06:22 3 05-11-23 GIN Evora (B)
89 tra vu (vuminhtra) 31,2 38,1 03:44 8 24-11-23 NOVA prion5 (A)
90 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) 31,0 67,0 04:03 16 23-11-23 WINDTECK Quark 3 (B)
91 Tran Quoc Huy (HuyGhita) 29,6 29,6 04:51 5 21-11-23 NIVIUK Koyot 5 (A)
92 Bui Hoan (Hoanlsb) 29,5 186,1 12:43 52 29-11-23 TEAM 5 Red (Z)
93 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) 28,9 42,8 03:06 13 17-11-23 Sandy Trang Nguyen (A)
94 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 28,8 28,8 02:04 1 17-10-23 FLOW Fusion (C)
95 Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) 28,6 38,4 04:14 11 26-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
96 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) 26,9 26,9 05:19 4 05-11-23 Skywalk Skytraxx (A)
97 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 26,8 26,8 05:34 3 15-10-23 PARATECH P81 (C)
98 Nguyen Kien (Hungkien1986) 26,6 47,7 05:04 14 28-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
99 Bui Tai (TaiLSB) 26,4 46,0 04:35 12 26-11-23 susi (Z)
100 Bui Thai (MaxSalem) 26,4 62,6 02:36 16 28-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
101 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) 26,0 40,9 05:35 16 12-11-23 PGD A (A)
102 Tuan Nguyen (kido1410) 25,2 25,2 04:27 3 12-11-23 PHI Sonata (A)
103 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) 25,0 33,0 04:54 9 11-11-23 SKYWALK Mescal (A)
104 Thuy Do (dtthuy.89) 24,8 24,8 04:36 5 29-11-23 NOVA Prion 4 (A)
105 hung cong (Hungfly) 24,6 37,3 04:28 11 26-11-23 UTUNE evolution (A)
106 Nguyễn Mười (janenguyen) 24,0 42,4 05:37 16 15-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
107 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) 23,3 50,8 11:23 24 19-11-23 AIR DESIGN Eazy 2 (A)
108 KIEN NGUYEN (Hakuruno) 23,3 31,1 02:03 9 24-11-23 NIVIUK Koyot 5 (A)
109 Binh Ly que (Pinpin) 22,8 30,4 01:41 11 24-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
110 Miu Miu (miumiu21) 22,8 22,8 01:25 6 24-11-23 SKYWALK Masala 3 (A)
111 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 22,6 22,6 01:25 5 25-11-23 777 Deck (A)
112 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 22,5 22,5 03:08 2 05-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
113 Đặng Ngọc Đức (Ngocduc123) 22,2 25,0 03:31 8 26-11-23 GIN Bolero 7 (A)
114 haianhvnaa (haianh) 21,6 25,7 03:25 8 23-11-23 SKYWALK Chili 5 (B)
115 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) 20,5 20,5 00:25 2 18-10-23 TRKIE Trike (A)
116 Điệp Mun (MunSG) 20,2 20,2 02:03 4 19-10-23 BGD Epic Summer (B)
117 Do Quang Tien (DQT) 20,0 20,0 01:50 5 26-11-23 PARATECH 12 (A)
118 Binh Nguyen (TrongBinh) 19,8 19,8 01:19 5 26-11-23 NOVA Prion 4 (A)
119 Quốc Hậu Nguyễn (nguyenhau2111) 19,6 30,9 03:29 13 12-11-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
120 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 18,3 18,3 01:44 1 19-11-23 GIN Avid (B)
121 trần văn đạt (datdenfpv) 18,0 18,0 00:52 4 26-11-23 DAVINCI anphal5 (A)
122 Linh Nguyen (linnie) 17,8 17,8 02:35 5 11-11-23 ADVANCE Alpha 7 (A)
123 Pham Hong Chuong (PhamChuong) 17,4 17,4 03:17 2 08-10-23 SKYWALK Chili 4 (B)
124 Lam Nguyen (LamNDH) 17,1 17,8 02:23 8 11-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
125 Phạm Đức Tùng (TungSG) 16,5 17,3 02:45 7 21-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
126 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 15,2 17,3 01:06 8 29-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
127 Phạm Lâm (phamhoanglam13) 15,0 15,0 00:49 4 19-11-23 ADVANCE Alpha7 (B)
128 le xuan thanh (lexuanthanh) 14,1 14,1 00:50 4 17-11-23 BGD 2022 (B)
129 Tran Tien (Tien.Doreamon) 13,7 13,7 00:48 4 18-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
130 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) 13,0 13,0 03:41 2 08-10-23 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
131 Hiep Nguyen (Hiepkit) 12,0 12,0 01:17 2 29-10-23 ADVANCE Sigma 10 (C)
132 Vu Sy Hien (SyHien) 11,9 11,9 01:02 2 18-11-23 GIN Migare (B)
133 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) 11,6 11,6 00:30 2 11-11-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
134 Phuong Huynh (Truc_Phuong_Pilot68) 11,2 11,2 00:29 5 05-11-23 NIVUK KOYOT 4 (A)
135 Dang Pham Ha (HaDang) 10,9 10,9 01:03 2 05-11-23 GIN Bolerro (A)
136 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
137 Bui Dung (Hoamy79vn) 10,5 10,5 01:08 2 15-10-23 NOVA Prion 4 (A)
138 Tô Duy (ToDichChuyen) 10,5 10,5 01:02 2 10-11-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
139 DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) 9,9 9,9 00:37 4 01-11-23 NIIVIUK Niviuk (B)
140 Tam Chung (TamchungVN) 9,6 9,6 01:06 4 18-11-23 AIRDESIGN Eazy 2 (A)
141 Minh Khang (TrungUcar) 9,5 9,5 00:26 3 21-10-23 ADVANCE Alpha 6 (A)
142 sơn phạm (Sorenpham) 9,4 9,4 01:19 1 19-10-23 NIVIUK Artik 4 (C)
143 Lê Kiên Trung (Trungfpv) 9,2 9,2 00:37 2 26-11-23 GIN Bolero 5 (A)
144 Trương Tony (0909555570) 9,2 9,2 00:37 4 15-10-23 BGD Magic (A)
145 Tien Han (Nhatienhan) 9,2 9,2 00:31 2 24-11-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
146 Hong Ho (honghovn) 9,1 9,1 00:39 4 15-10-23 ADVANCE Alpha7 (A)
147 Lâm Trần Thanh (LAMDAUBAC) 8,9 8,9 00:23 2 23-11-23 OZONE Madum 3 (B)
148 Luon Nguyen (nlu1hc) 8,7 8,7 00:21 2 15-11-23 Koyot5 (Z)
149 Thu Vu (Tamcuchuoi) 8,7 8,7 00:24 4 29-10-23 BGD Adam (A)
150 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) 8,4 8,4 00:48 3 11-11-23 BGD Adam (A)
151 Sơn Ninh (SonNinh) 8,2 8,2 00:54 1 25-11-23 SKYWALK Cumeo 2 (B)
152 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) 8,1 8,1 00:31 1 26-10-23 BGD Magic (A)
153 Phung Thi Vu (PhungThiVu) 8,1 8,1 02:23 1 26-11-23 NIVIUK Hook 4 (B)
154 DIEN NGUYEN DINH (dinhdien292) 8,0 8,0 01:44 4 22-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
155 Hanh Bui (Hanh_Bui) 8,0 8,0 00:22 2 18-11-23 SKYWALK Mescal 4 (A)
156 Thuy Trieu (thuytrieu) 7,8 7,8 00:59 1 03-10-23 NIVIUK Hook 6 (B)
157 Châu Bay Lắc (Aichau2901) 7,4 7,4 01:13 2 17-10-23 NOVA Piron 4 (A)
158 Nguyen Phan (Ngoen_Ngoen) 7,4 7,4 00:21 2 11-11-23 GIN Bolero (A)
159 Vinh Cao (vinh-cao) 6,9 6,9 02:04 1 08-10-23 NOVA AONIC (A)
160 Huy Le (Huyle) 6,9 6,9 01:32 1 08-10-23 NIVIUK Ikuma2 (B)
161 Tran Quoc An (sake) 6,6 6,6 00:40 1 10-11-23 BLVN V02 (B)
162 Vinh Pham Ba (vinhpb) 6,6 6,6 00:20 2 05-11-23 UP Kino2 (B)
163 Nghi Doan Nguyen (Nghiiedoan) 6,3 6,3 00:51 6 08-10-23 TRIPLE SEVEN Knight2 (B)
164 Minh Thanh Bui (drminhthanh) 6,3 6,3 00:53 2 29-10-23 SKYWALK Mescal 6 (A)
165 Kien Hoang (KienHoang) 6,3 6,3 00:21 3 19-11-23 SKYWALK Tequila 5 (B)
166 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) 6,0 6,0 01:13 1 08-10-23 DAVINCI Rhythm2 (A)
167 Phương Nguyễn (phuongnh) 5,5 5,5 00:28 2 17-10-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
168 Nguyen Cong Dat (datnguyen) 4,8 4,8 00:13 2 15-10-23 BGD Adam (A)
169 Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) 4,6 4,6 00:13 2 15-10-23 DAVINCI (A)
170 Hang Bui (HangBui) 4,4 4,4 00:13 1 24-11-23 DUDEK Nemo4 (A)
171 Hoa Ha (hahoa) 4,2 4,2 00:11 1 11-11-23 ADVANCE Epsilon 9 (B)
172 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3,7 3,7 00:40 1 18-11-23 U-TURN Blacklight2 (B)
173 VO VAN THUONG (thuongvv4) 3,6 3,6 00:32 1 10-11-23 SKYWALK Mescal 3 (A)
174 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 3,5 3,5 00:20 1 19-11-23 ADVANCE Apha6 (A)
175 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) 3,4 3,4 00:24 1 29-10-23 BGD Epic (B)
176 Long Pham Duc (onikunhp) 3,2 3,2 00:11 1 28-10-23 GIN Yeti (A)
177 Lan Kieu (LanKieu) 3,1 3,1 00:14 1 27-11-23 U-TURN Evolution (A)
178 Mop Raver (mopzing) 2,9 2,9 00:24 1 01-10-23 DAVINCI Rhythm (A)
179 thang vu (Thangthor) 2,3 2,3 00:05 1 28-10-23 spoter (C)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023