Phi Công Việt Nam

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Kim Tran (chukim) GIN Boomerang 12 (Z) 1.153,8 4.157,9 173:46 73 22-05-23
2 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) DAVINCI XChord (D) 881,2 1.712,6 81:39 32 22-05-23
3 Anh Nguyễn (anhh) GIN Leopard (D) 688,5 991,2 46:48 21 17-04-23
4 cuong hoang viet (hvc) ADVANCE Sigma 10 (C) 646,7 1.730,5 107:51 77 04-06-23
5 Duy Binh Nguyen (Binh) SUPAIR Step (B) 619,3 1.723,4 102:25 47 21-05-23
6 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 601,9 999,4 52:55 26 17-04-23
7 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 575,8 758,1 36:50 16 29-05-23
8 Duy Pham (duyfam) OZONE Zeno (D) 570,0 589,2 27:03 9 30-04-23
9 Duong Vdt (DuongVdt) AIRDESIGN Volt 4 (C) 520,7 1.109,6 70:44 52 03-06-23
10 Bach Le Hoang (backtofly) FLOW Spectra 2 (Z) 480,9 599,7 28:07 14 17-04-23
11 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 (D) 470,9 746,0 39:34 30 07-06-23
12 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) OZONE Zeno (D) 470,5 610,4 28:03 11 13-04-23
13 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) AIRDESIGN Rise 3 (B) 465,3 1.006,0 75:09 47 05-05-23
14 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) NOVA metor (B) 437,2 1.334,9 96:08 74 31-05-23
15 Nguyen Van Vang (Vangnguyen) TRIPLE SEVEN Q-light (C) 378,1 623,8 40:18 31 22-05-23
16 Nguyen Vu (Blanket) SUPAIR (T) 330,8 747,2 41:05 30 01-06-23
17 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) ADVANCE Iota DLS (B) 315,3 919,4 85:31 95 04-06-23
18 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 288,8 786,2 42:49 25 07-06-23
19 Tan Nguyen (TanNguyen) SKYWALK Cumeo (B) 280,7 374,0 26:28 12 26-02-23
20 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) GIN (Z) 262,0 374,1 29:46 18 02-05-23
21 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Cayenne 6 (C) 258,3 348,4 21:37 11 05-02-23
22 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) GIN Bonanza 2 (C) 251,9 398,7 27:07 17 03-02-23
23 Sparta Quit (nxhung) SKYWALK Cayenne 5 (C) 247,1 612,3 40:02 35 01-06-23
24 Panda Tan (ngaupin) SKYWALK Chili 4 (B) 239,9 660,1 45:13 37 03-06-23
25 . Nothing. (Nothing) ADVANCE Iota 2 (B) 236,5 255,0 15:16 8 13-04-23
26 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 208,4 876,2 63:22 92 28-02-23
27 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) PHI Allegro (C) 206,6 276,9 20:52 11 20-11-22
28 Le Do (dohuule) BGD Base 2 (B) 196,8 310,8 24:10 18 07-02-23
29 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 194,8 820,9 66:52 87 21-05-23
30 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) UP K2 4 (T) 188,4 642,1 40:32 94 31-05-23
31 Thiều Linh Nguyễn (LinhMap) TRIPLESEVEN Rook 3 (B) 183,5 492,1 45:13 54 02-06-23
32 Dang Van My (Dangvm) UP K2 4 (T) 180,5 852,2 65:22 192 29-05-23
33 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 178,8 248,5 19:52 19 28-02-23
34 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 176,2 386,1 37:30 27 19-03-23
35 canh nguyen quang (canhnguyen) NOVA Mentor 6 (B) 172,5 881,6 69:40 122 06-06-23
36 Tuấn 2k (Tuan2k) DAVINCI Tango (C) 171,1 481,9 41:45 67 13-03-23
37 Tam Hoa Tue (tuetam) NIVIUK Peak 2 (D) 168,5 272,2 19:13 15 18-05-23
38 Huyen Meo (huyennguyen) GIN Explorer (B) 162,4 206,9 17:59 9 07-02-23
39 Giang Quynh Nguyen (Akajakuki) OZONE Rush 5 (B) 159,3 282,9 18:19 15 11-02-23
40 Ben Ben (Benben) ADVANCE Iota 2 (B) 156,6 317,7 26:45 25 01-06-23
41 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) ADVANCE Sigma 11 (C) 156,3 558,6 42:02 61 03-06-23
42 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) DAVINCI Funky (B) 154,6 326,1 30:56 31 18-05-23
43 Thanh Trinh (thanhtrinh) ADVANCE Iota 2 (B) 149,5 403,2 37:16 38 23-03-23
44 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) FLOW Fusion (C) 147,9 276,8 22:15 18 16-04-23
45 Vu Thanh Cong (congrau) OZONE Rush 5 (B) 146,6 314,2 24:01 28 05-04-23
46 Tuan Anh Tran (attran) GIN Evora (B) 142,6 216,7 21:06 22 21-05-23
47 Dinh TheAnh (NU3005) NIVIUK Takoo 4 (T) 140,7 380,2 27:10 48 08-06-23
48 HOANG NAM TRAN (namtran) ADVANCE Iota 2 (B) 139,5 351,2 29:00 31 03-05-23
49 Lili Vuvu (milkyway) SKYWALK Chili 4 (B) 139,3 206,6 19:21 13 02-05-23
50 Đinh Trọng Hải (Haidt13) GIN Leopard (D) 135,4 205,2 15:49 12 03-06-23
51 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 133,6 357,5 37:18 49 21-05-23
52 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 127,5 264,9 32:05 29 03-05-23
53 Nguyen Viet Ha (Digicams) GIN Bonanza 2 (C) 123,2 188,3 18:07 14 12-02-23
54 Lucy Nguyen (LucyNguyen) OZONE Rush 4 (B) 122,1 224,0 18:35 19 18-05-23
55 Phương Nguyễn (phuongnh) ADVANCE Epsilon 9 (B) 120,3 246,6 17:00 20 15-02-23
56 Cuong Do Cao (cuongdo186) ADVANCE Iota 2 (B) 114,2 180,8 13:17 18 11-03-23
57 Nguyen Manh Tuan (ximbat) NIVIUK Takoo 3 (T) 113,2 153,0 10:25 14 05-06-23
58 Lan Kieu (LanKieu) U-TURN Evolution (A) 110,5 243,4 26:31 38 13-04-23
59 Vu Sy Hien (SyHien) GIN Migare (B) 110,1 295,8 15:01 36 28-05-23
60 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) GIN Avid (B) 110,0 322,0 35:33 43 28-05-23
61 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 108,5 872,8 72:54 201 08-06-23
62 Lam Ta (xtbtvd12399) SKYWALK Chili 4 (B) 107,4 340,1 42:30 48 03-06-23
63 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE P3 (B) 106,6 223,8 16:21 21 04-06-23
64 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 5 (B) 104,0 293,1 21:27 49 03-06-23
65 Tran ba Thien (Thientran) SKYWALK Chili 4 (B) 102,5 132,0 11:12 10 29-01-23
66 Viet Hung Vu (viethungvu) PHI Maestro (B) 102,3 220,4 28:18 31 20-02-23
67 Nguyen van vo Nguyen (Vobipbip96) NIVIUK Koyot 3 (A) 101,8 786,5 62:31 179 08-06-23
68 Hieu Duong Trong (wysduong) BGD Base 2 (B) 101,3 110,0 09:09 8 04-02-23
69 Huy Đàm Ngọc (HaoHuy) KKEOXELIIUP Trike (A) 99,9 777,1 42:53 226 06-06-23
70 Nhat Lam hong (Nhatfu) NOVA Mentor 6 (B) 99,4 218,8 31:30 32 02-06-23
71 Loan Nguyễn (LonaNguyen) ADVANCE iotaDLS (A) 98,8 437,3 43:10 65 03-05-23
72 Phương Nguyễn (NguyenPhuong) BGD Epic (B) 98,5 235,6 47:38 42 04-06-23
73 Jay Z (pdz) UP Summit XC4 (B) 97,3 418,9 36:43 64 08-06-23
74 Tung Nguyen (NICK_SMD) PHI Maestro (B) 96,6 138,2 16:48 14 01-01-23
75 Kao Thao (kaothao.90) GIN Explorer (B) 94,6 180,6 16:27 24 04-06-23
76 DO KHAC MANH (manhdk93) OZONE Rush 5 (B) 93,7 421,3 42:30 69 07-06-23
77 Binh Le phuoc (binh_lephuoc) BGD Epic 2 (B) 93,4 177,1 05:57 30 03-06-23
78 Nguyen Dangthanh (Nguyendangthanh) UP Edge (Z) 92,4 650,6 65:10 111 04-06-23
79 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light (B) 92,3 239,5 25:45 33 20-05-23
80 Vi Nguyendangvi (Nguyendangvy) BGD (Z) 91,6 281,5 23:00 35 03-06-23
81 Quang Tran (johnny142017) GIN Calypso (B) 88,8 270,6 27:04 43 27-05-23
82 Vinh Pham Ba (vinhpb) UP Kino2 (B) 88,6 161,7 14:50 19 30-05-23
83 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 (B) 86,1 86,1 09:26 4 02-11-22
84 Giang Nguyen (Nguyengiang82) SKY Kudos 2 (B) 84,0 662,6 55:52 146 05-05-23
85 Do Hung (HungDO) NIVIUK Takoo 5 (T) 83,0 270,2 17:02 51 07-06-23
86 Trần Ngọc anh (Tranngocanh) U-TURN Infinity 4 (B) 82,3 98,0 07:51 12 21-05-23
87 Minh Võ (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 82,3 161,9 20:41 30 07-05-23
88 Long Pham Duc (onikunhp) GIN Yeti (A) 80,0 644,3 51:38 144 06-06-23
89 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) SKYWALK Tequila 4 (B) 77,6 186,6 09:30 37 16-05-23
90 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) NIVIUK Koyot (B) 77,2 291,2 31:14 55 06-05-23
91 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) NIVIUK Koyot 3 (A) 76,3 198,9 26:01 45 04-06-23
92 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) HNAA BGD E Pic (B) 74,4 233,1 14:05 46 17-05-23
93 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) SWING Nyos RS (B) 73,5 199,0 24:30 33 03-05-23
94 Kim Thi Bo (KimThi) ADVANCE Epsilon 10 (A) 73,0 219,7 24:22 40 04-05-23
95 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) PHI Maestro (B) 72,3 181,0 25:05 37 03-06-23
96 Đức Trịnh (TrinhDuc) ADVANCE Iota 2 (B) 72,1 157,4 13:24 30 30-05-23
97 Huy Le (Huyle) NIVIUK Ikuma2 (B) 69,0 147,4 18:46 21 04-06-23
98 Bui Thai (MaxSalem) SKYWALK Chili 4 (B) 66,9 144,9 11:58 23 31-05-23
99 Thuy My Nguyen (Thihen) SKYWALK Masala (A) 66,0 86,0 11:32 9 22-02-23
100 Pham Manh Cuong (Phammanhcuong) SKYWALK Mescal 4 (A) 65,1 178,4 15:57 38 28-05-23
101 Pham Hong Chuong (PhamChuong) ADVANCE Alpha 5 (A) 63,9 293,0 33:54 55 13-05-23
102 Cao VinhThinh (CaoVinhThinh) NIVIUK Hook5 (B) 62,7 276,6 30:22 54 18-05-23
103 Vu Thien Phuc Pham (phucpvt) BGD Adam (A) 61,8 178,1 22:29 38 05-06-23
104 Su Su Su (SuSuSu) ADVANCE 15061993 (B) 60,0 78,7 06:42 10 20-05-23
105 D Nguyễn (LTD) GIN Bonanza 2 (C) 59,7 59,7 03:28 1 13-11-22
106 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) GIN Calypso (B) 59,1 123,1 13:32 19 29-01-23
107 Phương Thảo (Thỏ) (Veronika89) TRIPLE SEVEN Knight 2 (B) 58,9 97,1 11:09 15 29-01-23
108 Tam Huynh (BlueSignet) BGD Magic (A) 58,1 173,5 25:15 37 17-12-22
109 Long Hoang (longhoang) ADVANCE Sigma 10 (C) 58,0 58,0 03:41 2 20-11-22
110 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) SUPAIR Leaf 2 (B) 57,0 102,2 14:37 21 03-06-23
111 le xuan thanh (lexuanthanh) TRIKE BGD 2020 (B) 56,9 238,9 19:21 58 27-03-23
112 Hoang Viet Anh (hoangvietanh) NIVIUK KOYOT2 (B) 54,5 148,4 12:54 25 04-06-23
113 Sang Phung (Sangfikay) NIVIUK Hook 5 (B) 52,1 187,8 21:56 65 06-06-23
114 Hùng Phan Lê (PLHung) INDIPENDENT Team5 (A) 50,9 133,4 17:00 36 19-05-23
115 Hoà Nguyễn (VyHandcraft) 777 Wap (B) 49,0 184,1 20:31 38 30-05-23
116 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 48,9 63,7 06:25 10 20-05-23
117 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) FLOW Xc Race (D) 47,4 47,4 04:26 6 17-05-23
118 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyen.hta) NIVIUK Ikuma2 (B) 47,0 73,6 04:08 12 07-05-23
119 Anh Tuyet Vu (anhtuyet96) TRIPLESEVEN Knight 2 (B) 45,9 50,6 06:43 7 20-11-22
120 Long Pham (longpham_25) UP Summit XC3 (B) 44,7 44,7 04:19 4 03-06-23
121 Thuan Nguyen (HuuThuan0701) SKYWALK Mescal 6 (A) 44,2 107,8 09:32 29 04-06-23
122 Hong Ho (honghovn) ÊE Ê Anpha7ũ (B) 43,8 132,2 16:11 37 28-05-23
123 Nguyen Duc Manh (CR-VN) 2021 Hook 5 (B) 42,9 183,6 15:24 40 17-05-23
124 A F (AntoineAnt) SKYWALK Tequila 5 (B) 42,5 42,5 03:27 2 06-01-23
125 Sandy Trang Nguyen (sandytrangnguyen) BGD Leo Magic (A) 41,8 64,2 05:03 14 29-04-23
126 Manh Ha Pham (ThuanAdam) SKYWALK Cayenne 5 (C) 41,3 49,5 06:14 8 31-01-23
127 Quang Nguyen The (QuangNT) SUPAIR Leaf 2 (B) 40,2 44,1 04:16 7 05-03-23
128 Do Hoang Huy (huydo) BGD Base 2 (B) 39,8 200,3 34:58 75 03-06-23
129 Vũ Quang Hưng (vhung) BGD Epic (B) 39,7 39,7 06:17 6 05-03-23
130 Luu Quang Dat (quangdat) DAVINCI Classic (B) 38,8 45,8 05:11 10 28-04-23
131 Huy Cu (duchuy225) SKYWALK Mescal 6 (A) 38,5 99,7 13:31 37 08-06-23
132 Tiep Do Van (Kendo88) SKYWALK Arak (B) 38,0 69,2 04:59 16 02-05-23
133 BuiThanhLuan BuiThanhLuan (ThanhLuan) NIVIUK Hook 5 (B) 37,2 102,2 05:49 25 06-06-23
134 Phạm Đức Tùng (TungSG) DAVINCI Rhythm2 (A) 36,5 106,5 12:07 36 07-05-23
135 Binh Nguyen (TrongBinh) NOVA Prion 4 (A) 35,9 126,0 07:31 30 28-05-23
136 Quochoa Thai (Thaiquochoa) BGD Wasp (B) 35,8 181,5 17:05 46 12-02-23
137 Nam Vũ (vuhanam) BGD Echo (B) 35,2 92,3 09:28 21 15-12-22
138 Ngoc Hai Hoang (NgHaiHoang) ADVANCE Alpha 5 (A) 34,9 96,2 08:20 23 27-05-23
139 Kien Nguyen Trung (Kienvn) PARATECH P81 (C) 34,7 34,7 03:42 4 03-05-23
140 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) FLOW Ace (A) 34,7 54,6 04:42 12 28-04-23
141 Trang Moon (TrangMoon) KOPE4 Niviuk (A) 34,4 37,0 05:56 7 27-05-23
142 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) ADVANCE Alpha 7 (A) 34,0 72,5 06:38 17 13-05-23
143 Tam Do (Tamdodn) BGD Dual 2 (T) 33,7 33,7 01:19 5 27-05-23
144 Lê Bình Trạt (Lebinhtrat) PGD A (A) 33,0 101,1 17:15 36 20-05-23
145 Tuan Anh Pham (pta) NIVIUK Hook 5 (B) 32,8 143,9 10:53 40 07-06-23
146 Minh Pham Nhat (minhuit911) NIVIUK Koyot 3 (A) 32,0 51,0 09:51 12 27-05-23
147 Nguyen Cong Thanh (Congthanh123) 777 Deck (A) 31,5 68,9 03:40 18 03-05-23
148 DANG DONG NGUYEN (DONGSPEED) DAVINCI Rhythm2 (A) 31,1 77,9 05:16 25 21-05-23
149 Thuong Nguyen Thi Huyen (jibin123) ADVANCE Alpha7 (A) 30,9 69,3 04:53 17 17-05-23
150 Trang Vu (trangvu) GRADIENT Bright5 (A) 30,4 41,6 05:37 9 02-05-23
151 Minh Khang (TrungUcar) Gin (A) 30,1 118,3 07:53 35 19-05-23
152 Sơn Huỳnh Công Minh (sonhuynh) BGD Epic 2 (B) 29,5 69,6 06:28 21 29-04-23
153 Thu Vu (Tamcuchuoi) BGD Adam (A) 29,1 88,0 10:08 24 21-05-23
154 Bui Quoc Hung (Hungthinh) OZONE Mojo 4 (A) 28,0 39,4 02:13 9 26-05-23
155 Tran Linh Chi (Linhchi.ha) BGD Magic (A) 27,9 27,9 01:53 5 10-11-22
156 Huân Tưởng (Thuocdoc) OZONE Speedster 3 (B) 27,2 30,5 02:01 8 14-04-23
157 Bao Le Thai (lethaibao) BGD Epic 2 (B) 27,2 65,3 03:53 16 06-05-23
158 Han Nguyen (HanNguyen) SKYWALK Mescal 4 (A) 27,2 43,8 02:18 11 19-03-23
159 Hanh Pham (Han317) BGD Magic (A) 27,1 34,8 01:43 10 11-05-23
160 Tuan Nguyen (Gaconlonton) sportster (C) 27,1 31,4 04:46 8 09-04-23
161 nomad8888 (nomad8888) SKYWALK Mescal 6 (A) 26,9 35,7 03:34 11 08-06-23
162 Nguyen Duc Hai (hari1403) ADVANCE Alpha 4 (A) 26,8 45,3 04:49 13 04-06-23
163 TRAN NGOC KIM (TranNgocKim) AIR DESIGN Eazy 2 (A) 26,7 86,7 14:46 63 03-06-23
164 Thanhcong Thanhcong (Thanhcong) SKYWALK Tequila (B) 26,4 140,9 11:49 39 04-06-23
165 Nguyễn Nguyễn (Bikku) SKYWALK Tequila (B) 25,4 52,1 02:31 14 07-04-23
166 Lê Kiên Trung (Trungfpv) GIN Bolero 5 (A) 25,3 25,3 01:52 5 21-04-23
167 Ngo Hong Nhung (ladango) ADVANCE Alpha 6 (A) 25,1 25,1 01:35 5 05-03-23
168 Thuy Do (dtthuy.89) NOVA Prion 4 (A) 24,9 45,3 04:01 13 02-05-23
169 Sơn Ninh (SonNinh) ADVANCE Alpha 7 (A) 24,9 26,5 02:01 7 04-06-23
170 DINH Nguyen nhat (Nhatdinh) NIIVIUK Niviuk (B) 24,1 25,9 01:24 7 25-05-23
171 trần văn đạt (datdenfpv) DATDENFPV datdenfpv (A) 24,0 24,0 01:15 6 21-05-23
172 LAM KASAI (LAMKASAI) NOVA ION 2 (B) 23,8 23,8 04:25 4 15-04-23
173 Vinh Cao (vinh-cao) NOVA AONIC (A) 23,5 33,9 02:12 11 23-04-23
174 Bách Trần Tôn Xuân (bachttx) U-TURN Infinity 4 (B) 23,2 23,2 03:52 4 29-01-23
175 Ngoc Anh Pham (ptna0320) NOVA Ion 5 (B) 22,8 22,8 02:29 6 23-10-22
176 Tuan Nguyen (kido1410) PHI Sonata (A) 22,4 28,5 04:30 9 22-05-23
177 Hanh Bui (Hanh_Bui) SKYWALK Mescal 4 (A) 22,2 22,2 01:19 6 26-02-23
178 Trương Tony (0909555570) BGD Magic (A) 21,5 22,3 00:48 7 20-04-23
179 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 20,6 20,6 02:40 5 17-12-22
180 Mop Raver (mopzing) DAVINCI Rhythm (A) 20,5 33,2 06:08 14 11-05-23
181 Hằng Lê (HangLe) NOVA PRION 5 (A) 20,1 21,6 02:12 8 04-02-23
182 Nguyen Hung Phuong (hungphuongpmh) Skywalk Skytraxx (A) 19,7 30,8 03:56 17 21-05-23
183 Minh Thanh Bui (drminhthanh) SKYWALK Mescal 6 (A) 19,2 19,2 01:21 6 12-03-23
184 Phuong Nguyen (Phuongmamut) DAVINCI Rhythm2 (A) 18,8 24,9 01:59 9 15-04-23
185 Pham Hung (Phamhungdn) SKYWALK Tequila (B) 18,1 18,1 01:04 5 29-04-23
186 Nguyễn Mười (janenguyen) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 18,1 27,4 05:00 15 28-05-23
187 TRANG NGUYEN (KIMTRANG) ADVANCE Alpha 7 (A) 17,8 20,1 03:50 7 25-02-23
188 Vu Tuan Anh (tusa1705) TRIPLE SEVEN Knight (B) 17,8 17,8 02:20 3 18-12-22
189 Nguyen Van Hoa (nguyenvanhoa) SKYWALK Mescal (A) 17,6 36,8 03:56 19 24-05-23
190 Thang Nguyen Manh (thangbk) BGD Epic-LowB (B) 17,5 17,5 02:41 5 01-05-23
191 Tùng Phan Thanh (tungptxd) BGD WASP-M (B) 17,3 17,3 00:56 6 06-05-23
192 Phung Thi Vu (PhungThiVu) NIVIUK Hook 4 (B) 16,3 16,3 00:54 6 26-03-23
193 Trinh Kien (TrinhVanKien) BGD Magic (A) 16,3 16,3 01:51 5 30-10-22
194 Tuan Ha (tuanhna) SKYWALK Mescal 2 (A) 15,9 23,3 01:56 11 03-06-23
195 Nguyen Hoang Giang (Tonngokhong) SKYWALK Mescal 5 (A) 14,7 14,7 01:46 2 08-04-23
196 Trần Minh Tuấn (tranminhtuan) DAVINCI (A) 14,7 15,3 02:57 7 15-04-23
197 Le Binh (Binhlienxo) GIN Explorer (B) 14,4 14,4 01:13 3 26-03-23
198 Kien Hoang (KienHoang) SKYWALK Tequila 5 (B) 14,2 14,2 06:48 5 22-04-23
199 Dương Anh Dũng (DungGiaGia) UTURN Infinity (B) 13,3 13,3 01:25 2 23-10-22
200 Nguyen Vanthanh (Nguyenvanthanh) NOVA PRION 5 (A) 13,3 13,4 01:25 8 18-05-23
201 thang vu (Thangthor) spoter (C) 13,3 13,3 00:41 4 14-05-23
202 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 13,2 13,2 01:16 2 04-02-23
203 thanh hieu (thanhhieu0305) NIVIUK niviuk hook 3 (B) 13,1 13,1 01:01 4 25-04-23
204 Tho Bui (Bntpqldt) SKYWALK Mescal 6 (A) 13,0 19,0 05:04 18 16-04-23
205 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 12,6 12,6 00:37 3 31-05-23
206 Bui Dung (Hoamy79vn) NOVA Prion 4 (A) 12,4 12,4 01:14 6 02-05-23
207 minh soan nguyen (minhsoan) NOVA Phantom (B) 12,0 12,0 00:57 1 11-10-22
208 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) ADVANCE Alpha 6 (A) 11,4 11,4 01:20 1 19-12-22
209 Lam Nguyen (laamdaang) SKYWALK Mescal 6 (A) 11,1 19,8 01:34 12 29-05-23
210 Nhan Hoa Pham (Nhan_Hoa_Pilot) SKYWALK Mescal 5 (A) 10,9 10,9 01:49 5 27-05-23
211 Thuan Nha Trang (thuannhatrang) SKYWALK Arak (B) 10,2 10,2 00:48 1 25-10-22
212 Hoang Trinh Phuoc (hoangtp) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 10,1 12,2 01:02 9 24-05-23
213 Nguyen The Chung (Chungnguyen) DAVINCI Classic (B) 9,7 9,7 00:51 2 11-03-23
214 Leaf Craft (Leaf) SKYWALK Tequila4 (B) 9,2 9,2 00:47 2 30-10-22
215 Vinh Pham Gia (Hacdieu) NOVA Prion 4 (A) 9,2 9,2 00:27 3 04-10-22
216 Thắng Mạnh (thangmanhdb) ADVANCE Epsilon (B) 8,7 8,7 00:29 1 10-10-22
217 Lê Hang (Thuyhang1989) UTUN Evolution (A) 8,6 8,6 01:28 6 01-05-23
218 NGUYEN BA MINH (baminh95) NOVA Ion2 (A) 8,4 8,4 00:43 2 28-05-23
219 Binh Ly que (Pinpin) SKYWALK Mescal 6 (A) 8,2 8,2 00:31 4 03-06-23
220 Cong Minh Vu Nguyen (Vumonizer) SKYWALK Mescal 6 (A) 8,1 9,1 00:44 10 24-01-23
221 Tâm Trần (Cauutdbpg) ADVANCE Alpha 5 (A) 7,5 7,5 00:21 2 14-03-23
222 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 7,1 7,1 01:07 1 22-10-22
223 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Summit XC4 (B) 7,1 7,1 00:59 1 30-10-22
224 Phan Linh (PhanLinh) NIUVIUK Koyot (A) 7,1 7,1 01:03 2 13-03-23
225 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 6,9 6,9 00:49 1 02-01-23
226 Thu Nguyen (khoailang2911) FLOW Cosmos (B) 6,9 6,9 03:18 3 30-10-22
227 Tran Tu (Tu2t) SKYWALK Mescal 5 (A) 6,9 6,9 00:40 2 01-01-23
228 Doan Quang (QuangDoan) NOVA A (A) 6,6 6,6 00:11 1 30-03-23
229 Lâm Trần Thanh (Lam910) SKYWALK Tequila (B) 6,5 6,5 00:15 2 02-05-23
230 Phong Hoang (philhoang) ADVANCE Alpha 6 (A) 6,4 6,4 01:24 2 19-02-23
231 Thuy Trieu (thuytrieu) NIVIUK Hook 6 (B) 6,2 6,2 00:14 2 29-04-23
232 Nhung Pham Hong (Nhun229) DAVINCI Rhythm 2 (A) 5,9 5,9 01:03 1 13-03-23
233 Lukas Ng (tuanhai2210) OZONE Buzz 6 (B) 5,6 5,6 00:40 1 16-10-22
234 Nguyen Ho Manh (mauiconso) NIVIUK Koyot (B) 5,4 5,4 02:00 1 16-10-22
235 Ung Trinh Hai (Ungtrinh) NOVA ion6 (B) 5,0 5,0 00:47 1 03-05-23
236 Tuấn Phạm (Tuantala) DAVINCI Classic (B) 4,6 4,6 00:23 1 13-10-22
237 Thanh Nguyen (tonynguyen) AIRDESIGN Vivo (B) 4,6 4,6 00:26 1 02-10-22
238 Nguyen Cong Dat (datnguyen) BGD Adam (A) 4,2 4,2 00:07 1 21-04-23
239 Le Thi To Uyen (Uyenltt) ADVANCE Epsilon 9 (B) 4,1 4,1 00:29 1 03-11-22
240 Quang Cuong Le (quangcuong89) SUPAIR Eona 2 (A) 4,1 4,1 00:17 3 16-10-22
241 Ta Viet Giang (ZangAnh) ADVANCE Alpha 5 (A) 4,0 4,0 00:11 1 12-10-22
242 Hoa Ha (hahoa) ADVANCE Epsilon 9 (B) 3,4 3,4 00:12 1 06-11-22
243 VO VAN THUONG (thuongvv4) SKYWALK Mescal 3 (A) 3,2 3,2 00:09 1 08-06-23
244 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) U-TURN Blacklight2 (B) 3,0 3,0 01:48 1 28-04-23
245 Viet Nguyen (vietnguyen5093) DAVANCI Classic (B) 3,0 3,0 00:23 1 16-04-23
246 Lư A Sầu (LUASAU) SUPAIR Eona 2 (A) 2,5 2,5 00:12 3 25-12-22
247 Vu Tam (TamVu) NIVIUK Hook 4 (B) 2,2 2,2 00:11 2 28-04-23
248 Viet Tong Phuoc (viettongphuoc) DAVINCI Rhythm2 (A) 2,2 2,2 00:09 1 24-12-22
249 Phuong Huynh (Truc_Phuong_Pilot68) NIVIUK Koyot 4 (A) 2,0 2,0 00:10 1 17-12-22
250 My NGUYEN (Amybread) NIVIUK Koyot 4 (A) 2,0 2,0 00:04 1 05-03-23
251 Vu Chan (kimthanhvu) AIRDESIGN Eazy 2 (A) 1,7 1,7 00:08 1 05-06-23
252 Trâm Thụy Viên (KatrinaVien) SKYWALK Mescal 6 (A) 1,5 1,5 00:05 1 06-05-23
253 A.Duong Le (Duonglad) BGD Epic-Summer (B) 1,1 1,1 00:06 1 27-11-22
254 BUI TRUNG KIEN (Kiendua) INDEPENDENT Zippy (A) 0,5 0,5 00:02 1 01-04-23
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022