Avatar

Le Minh

Member of Team: HNAA , SGP
Vietnam [mxminh]
Member since: 2015-04-04
Tổng Quãng Đường: 1.880,0km
Tổng Thời Gian: 225:31 h
Số Chuyến Bay: 216
Khoảng Cách Trung Bình: 8,7km
Thời Gian Trung Bình: 01:02h
Tốc Độ Trung Bình: 8,34km/h
VN Phu Thab Boek Free Flight 46.21 02:11 2019-11-30 11:44
VN Tam Duong Free Triangle 66.35 03:55 2020-11-14 12:10
VN Đạ Tẻh FAI Triangle 25.94 02:59 2020-02-05 13:01
XC 49/131
Vietnam Best 6 flights: 361.16 37/493
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info