Đà Nẵng Team

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Dinh TheAnh (NU3005) 130,2 315,0 22:46 57 28-11-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
2 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 36,0 195,3 12:46 50 29-11-23 NIVIUK Peak 2 (D)
3 Bui Thai (MaxSalem) 26,4 62,6 02:36 16 28-11-23 SKYWALK Chili 4 (B)
4 Thuy Do (dtthuy.89) 24,8 24,8 04:36 5 29-11-23 NOVA Prion 4 (A)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023