Đà Nẵng Team

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 575,8 758,1 36:50 16 29-05-23
2 Dinh TheAnh (NU3005) NIVIUK Takoo 4 (T) 140,7 380,2 27:10 48 08-06-23
3 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 108,5 872,8 72:54 201 08-06-23
4 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) SKYWALK Tequila 4 (B) 77,6 186,6 09:30 37 16-05-23
5 Bui Thai (MaxSalem) SKYWALK Chili 4 (B) 66,9 144,9 11:58 23 31-05-23
6 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) FLOW Xc Race (D) 47,4 47,4 04:26 6 17-05-23
7 Huân Tưởng (Thuocdoc) OZONE Speedster 3 (B) 27,2 30,5 02:01 8 14-04-23
8 Thuy Do (dtthuy.89) NOVA Prion 4 (A) 24,9 45,3 04:01 13 02-05-23
9 LAM KASAI (LAMKASAI) NOVA ION 2 (B) 23,8 23,8 04:25 4 15-04-23
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022