Đà Nẵng Team

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 21,9 21,9 01:19 6 02-10-22
2 Dinh TheAnh (NU3005) FLOW Spectra 2 (Z) 16,4 16,4 02:27 2 02-10-22
3 Huân Tưởng (Thuocdoc) ADVANCE XI (B) 4,9 4,9 00:19 1 02-10-22
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022