Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 cuong hoang viet (hvc) 410,6 1.025,8 56:41 37 24-02-24 SKYWALK X-Alps 3 (D)
2 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 280,0 812,3 62:11 50 03-03-24 NOVA Phantom (B)
3 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 552,9 34:14 34 03-03-24 SKYWALK Chili 4 (B)
4 Trinh Nguyen (Zero89) 271,4 903,7 63:49 38 25-02-24 SUPAIR Step Light (B)
5 Duong Vdt (DuongVdt) 269,4 609,1 44:43 29 25-02-24 AIRDESIGN Volt 4 (C)
6 Bach Le Hoang (backtofly) 252,0 311,8 20:02 8 25-02-24 FLOW Spectra 2 (Z)
7 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 211,7 276,2 15:20 9 10-02-24 OZONE Enzo 3 (Z)
8 Minh Võ (chieftain) 206,0 450,2 38:01 30 25-02-24 TRIPLE SEVEN Queen 3 (C)
9 Duy Binh Nguyen (Binh) 201,9 201,9 12:05 5 21-01-24 GIN Explorer 2 (B)
10 haianhvnaa (haianh) 176,8 290,2 21:13 32 03-03-24 SKYWALK Chili 5 (B)
11 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 176,8 206,0 13:29 11 31-12-23 GIN Leopard (D)
12 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 165,3 369,2 39:52 29 25-02-24 GIN Avid (B)
13 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 161,4 242,7 20:08 14 25-02-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
14 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 146,6 213,6 19:44 16 25-02-24 SKYWALK Chili 4 (B)
15 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 161,1 09:56 15 25-01-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
16 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
17 Chu Anh Quan (Quanrau) 129,6 129,6 06:46 5 20-12-23 SKYWALK Chili 5 (B)
18 Tran Quoc Toan (ToanTran) 128,3 327,8 30:42 25 25-02-24 ADVANCE P3 (B)
19 Tan Nguyen (TanNguyen) 124,1 143,6 09:27 8 23-12-23 SKYWALK Cayenne 6 (C)
20 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
21 Tran Hung Thang (thangh253) 102,8 102,8 05:37 5 17-01-24 dudek hadron xx (Z)
22 KEn HO (Hoduykhanh) 84,5 97,8 06:46 9 24-02-24 NOVA Mentor 5 (B)
23 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
24 Long Pham Hoang (longruoi) 48,8 48,8 04:36 6 12-12-23 OZONE Rush 5 (B)
25 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 44,4 71,3 06:08 14 14-12-23 UP K2 4 (T)
26 Căng Đét (soncaonguyen) 37,5 37,5 01:51 1 04-03-24 UP Trango 3 (D)
27 Kien Hoang (KienHoang) 31,8 33,3 02:29 7 03-02-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
28 Dang Van My (Dangvm) 21,9 24,5 01:28 7 06-01-24 UP K2 4 (T)
29 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
30 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
31 Vu Sy Hien (SyHien) 16,3 16,3 01:21 3 31-12-23 GIN Migare (B)
32 Tran Quoc An (sake) 13,0 13,0 01:41 2 05-01-24 BLVN V02 (C)
33 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023