Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2024
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
# Phi Công Best 6 Flight Tổng Điểm Tổng Giờ Số Chuyến Last Flight Loại Dù
1 Duy Binh Nguyen (Binh) 438,9 519,4 27:34 12 13-06-24 GIN Explorer 2 (B)
2 cuong hoang viet (hvc) 410,6 1.047,0 58:07 39 11-06-24 ADVANCE Sigma 10 (C)
3 Duong Vdt (DuongVdt) 399,1 1.000,7 67:35 41 11-07-24 ADVANCE Iota DLS (B)
4 Trinh Nguyen (Zero89) 357,8 1.223,1 84:46 48 06-07-24 SUPAIR Step Light (B)
5 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 339,4 769,3 62:55 45 22-06-24 GIN Avid (B)
6 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 300,7 1.259,0 100:56 86 07-07-24 ZOOM PARAGLIDERS X2C (C)
7 Bach Le Hoang (backtofly) 285,0 407,7 25:14 10 23-03-24 FLOW Spectra 2 (Z)
8 Tan CAO HA (ngaupin) 272,2 633,3 41:33 44 10-07-24 SKYWALK Chili 4 (B)
9 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 232,7 467,0 26:54 15 12-06-24 OZONE Enzo 3 (Z)
10 Minh Võ (chieftain) 209,4 682,8 53:16 59 11-07-24 ADVANCE BiBeta 6 (T)
11 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 181,9 234,7 16:21 14 23-03-24 GIN Leopard (D)
12 haianhvnaa (haianh) 179,8 362,1 28:55 50 10-07-24 SKYWALK Chili 5 (B)
13 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 177,6 415,0 35:12 29 01-05-24 SKYWALK Chili 4 (B)
14 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 173,1 378,2 30:20 32 11-07-24 ADVANCE Sigma 11 (C)
15 Tan Nguyen (TanNguyen) 159,0 228,0 14:39 12 22-06-24 SKYWALK Cayenne 6 (C)
16 Tran Quoc Toan (ToanTran) 155,1 418,2 37:11 30 20-06-24 ADVANCE P3 (B)
17 Chu Anh Quan (Quanrau) 137,0 137,0 07:40 6 02-06-24 SKYWALK Chili 4 (B)
18 Phương Nguyễn (phuongnh) 136,3 166,8 10:16 19 09-07-24 ADVANCE Epsilon 9 (B)
19 Nghia D. Nguyen (Nghia) 135,4 135,4 02:18 3 16-01-24 GIN Bonanza 2 (C)
20 Le Minh (mxminh) 111,3 111,3 11:51 4 25-02-24 NOVA Ion 5 (B)
21 Tran Hung Thang (thangh253) 106,9 106,9 06:17 6 20-06-24 DUDEK Hadron 3 (Z)
22 KEn HO (Hoduykhanh) 93,8 115,0 08:13 10 16-04-24 UP Summit XC4 (B)
23 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 71,1 71,1 04:27 4 26-11-23 OZONE Alpina 3 (C)
24 Long Pham Hoang (longruoi) 54,0 57,6 05:47 7 20-04-24 SUPAIR Step (B)
25 Dang Van My (Dangvm) 45,5 164,2 09:15 43 21-06-24 UP K2 4 (T)
26 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 44,4 71,3 06:08 14 14-12-23 UP K2 4 (T)
27 Kien Hoang (KienHoang) 41,1 49,3 08:18 10 18-05-24 SKYWALK Tequila 5 (B)
28 Căng Đét (soncaonguyen) 37,5 37,5 01:51 1 04-03-24 UP Trango 3 (D)
29 Tran Quoc An (sake) 34,1 41,4 03:41 8 07-07-24 DAVINCI DUET PRO TANDEM (B)
30 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 17,1 20,3 01:24 9 30-11-23 GRADIENT Bright 5 (A)
31 Anh Hue Dang (KellyDang) 16,9 16,9 01:19 6 14-01-24 NOVA Prion 3 (A)
32 Vu Sy Hien (SyHien) 16,3 16,3 01:21 3 31-12-23 GIN Migare (B)
33 Tran Tu (Tu2t) 10,9 10,9 01:04 2 31-10-23 SKYWALK Mescal 5 (A)
34 canh nguyen quang (canhnguyen) 10,7 10,7 00:42 3 27-06-24 ADVANCE Epsolion (B)
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2023