Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Mùa bay 2023
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) GIN Fuse 3 (T) 14,1 14,1 01:17 3 02-10-22
2 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 13,3 13,3 00:34 1 04-10-22
3 cuong hoang viet (maylangthang) ikuma2 (Z) 11,8 11,8 01:03 2 04-10-22
4 Bach Le Hoang (backtofly) FLOW Spectra 2 (Z) 9,1 9,1 01:14 1 02-10-22
5 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 1,6 1,6 00:19 1 04-10-22
Bảng tổng tất cả mùa bay
Mùa bay 2022