Avatar

Phương Nguyễn

Learn to fly
Member of Team: HNAA , SGP , VNAA
Vietnam [phuongnh]
Member since: 2017-12-19
Hook tím mộng mơ , Đai ngồi WoodyValley , Dù phụ gắn đai ngồi
Tổng Quãng Đường: 772,6km
Tổng Thời Gian: 80:09 h
Số Chuyến Bay: 143
Khoảng Cách Trung Bình: 5,4km
Thời Gian Trung Bình: 00:33h
Tốc Độ Trung Bình: 9,65km/h
VN Phu Thab Boek Free Flight 59.42 02:26 2019-12-05 12:57
VN Chua Chan Free Triangle 6.82 01:20 2020-09-30 11:33
VN Doi Bu FAI Triangle 8.52 01:57 2021-11-14 10:58
XC 68/131
Vietnam Best 6 flights: 190.12 72/493
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info
Start time Lauch Route Point AirTime Km/h Glider Info