Nắp Bảo Vệ Ăng Ten Bộ Đàm Chống Thất Lạc

Nắp Bảo Vệ Ăng Ten Bộ Đàm Chống Thất Lạc

Nắp nhựa có một đầu ren vặn vào ăng ten bộ đàm, đầu còn lại xỏ dây cột vào bộ đàm. Dùng để chống thất lạc ăng ten khi tháo ăng ten cất bộ đàm vào balo.

Tương thích với ăng ten bộ đàm: Baofeng, Xiaomi, Icom...

Nắp nhựa PLA-F in 3D

Lưu ý: không kèm theo dây dù

Link sản phẩm: xem tại đây

Nắp Bảo Vệ Ăng Ten Bộ Đàm Chống Thất Lạc