Dụng Cụ Chống Tuôn Móc Speed-Bar Của Dù Lượn

Dụng Cụ Chống Tuôn Móc Speed-Bar Của Dù Lượn

Dụng cụ chống tuôn móc speed-bar là một bao nhựa dẻo tròng vào, ôm chặt đầu móc, có thể tuột lên tuột xuống dễ dàng.

Sau khi hai móc speed-bar móc vào với nhau, nhẹ nhàng trượt bao nhựa lên che rãnh cắt của móc để đảm bảo hai móc speed-bar không bị tuột ra ngoài ý muốn.

Sản phẩm bằng nhựa dẻo TPU in 3D

Lưu ý: gồm 2 cái cho 2 bên speed-bar

Link sản phẩm: xem tại đây

Dụng Cụ Chống Tuôn Móc Speed-Bar Của Dù Lượn

Dụng Cụ Chống Tuôn Móc Speed-Bar Của Dù Lượn