App ParaglidingTools hỗ trợ tập quay 360 cho phi công dù lượn

App ParaglidingTools hỗ trợ tập quay 360 cho phi công dù lượn

App android ParaglidingTools với chức năng đếm giây, lưu lại kết quả tự động, hỗ trợ phi công dù lượn luyện tập vòng quay 360. Tương thích với remote selfie. Tự động lưu ảnh màn hình sau khi kết thúc.

Hỗ trợ  phân tích, cải thiện vòng quay cho hiệu quả.

Cài đặt trên Google Play Store: ParaglidingTools

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.phuongnguyen.paraglidingtools