Dữ liệu độ cao địa hình AGL cho vario SkyTraxx

Dữ liệu độ cao địa hình AGL cho vario SkyTraxx

Vario Skytraxx ngay khi xuất xưởng không nạp sẵn dữ liệu độ cao địa hình, do đó khi bay phi công ko xem được độ cao so với bề mặt địa hình (AGL - altitude above ground level) mà chỉ xem được độ cao so với mặt nước biển tiêu chuẩn. Dữ liệu độ cao theo tiêu chuẩn SRTM, định dạng file .hgt.

Vì dữ liệu độ cao của toàn bộ trái đất rất lớn cho nên chúng ta chỉ nên tải về vùng địa hình cần thiết. 

Để nạp vào dữ liệu độ cao, chúng ta kết nối vario Skytraxx vào máy tính. Lúc này vario sẽ hoạt động như ổ đĩa usb cắm vào máy tính. 

1 - Vào trang web viewfinderpanoramas.org chọn các vùng cần thiết, tải hết về máy. Hoặc tải file tổng hợp toàn bộ Vietnam - Thailand tôi đã tải về sẵn tại đây

2 - Giải nén rồi copy tất cả file .ght vào thư mục elevation trên vario Skytraxx

3 - Rút cáp usb, bật Skytraxx để ngoài trời một lát để kiểm tra xác nhận dữ liệu AGL