Tần số bộ đàm thông dụng cho dù lượn

Tần số bộ đàm thông dụng cho dù lượn
Bảng tổng hợp các tần số bộ đàm cho dù lượn
1
156.660
SGP
Sài Gòn
2
151.550
CCP
Chứa Chan
3
148.770
HNPG
Hà Nội
4
165.500
DBPG
Đông Bắc
5
164.500
VWPG
Vietwing
6
147.550
DNPG
Đà Nẵng
7
146.000
NEWSKY
NewSky
8
140.750
HNAA
Hội Dù Lượn TP Hà Nội
9
168.168
HKPB
Hàng Không Phía Bắc
10
156.780
NTPG
Nha Trang
11
150.000
TRAIN
Huấn Luyện
12
146.350
BTC
Ban Tổ Chức
13
145.000
BTC2
Ban Tổ Chức
14
171.500
RESCUE
Cứu Hộ
15
165.660
DTP
Dateh