Hướng dẫn tải bản đồ đường bộ cho app XCTrack

Hướng dẫn tải bản đồ đường bộ cho app XCTrack

Mặc định XCTrack lúc mới cài đặt chỉ có bản đồ địa hình. Để cài đặt thêm bản đồ đường bộ chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào Cài Đặt -> Bản đồ 

Bước 1: vào cài đặt

Bước 1: vào Cài đặt -> Bản đồ

Bước 2: Chọn Bản đồ đường bộ ->  Quản lý bản đồ 

Bước 2: chọn Bản đồ đường bộ -> Quản lý bản đồ

Bước 3: Chọn Bản đồ khác ->  Download maps for country and regions 

Bước 3: chọn Bản đồ khác

Bước 3: chọn Download maps for country and regions

Bước 4: chọn Asia 

Bước 4: chọn Asia

Bước 5: kéo xuống đến Thái Lan, Laos, Cambodia, Vietnam bấm dấu cộng để sổ xuống menu 

Bước 5: kéo xuống đến Thailand, bấm dấu cộng để sổ xuống menu

Bước 6: chọn Android mf-V5-map, chọn Install others 

Bước 6: chọn Android mf-V5-map, chọn Install others

Bước 7: bấm OK và chờ tải xong bản đồ 

Bước 7: bấm OK và chờ tải xong bản đồ

Bước 7: bấm OK và chờ tải xong bản đồ

Bước 8: tải xong app sẽ tự động cài đặt, không cần thao tác gì thêm 

Bước 8: tải xong app sẽ tự động cài đặt, không cần thao tác gì thêm

Bước 9: tùy chỉnh bản đồ để hiển thị bản đồ đường bộ. Ra ngoài màn hình chính của XCTrack, chọn thành phần Bản đồ -> Cấu hình Widget 

Bước 9: chọn thành phần Bản đồ -> Cấu hình Widget

Bước 10: chọn mục Hiển thị bản đồ đường bộ 

Bước 10: chọn mục Hiển thị bản đồ đường bộ

Hoàn tất! Chúc mừng bạn đã cài đặt xong bản đồ đường bộ cho XCTrack 

Hoàn tất
Hoàn tất!