Hướng dẫn gấp dù phụ loại tròn

Hướng dẫn gấp dù phụ loại tròn

Dù phụ của bộ môn dù lượn được khuyến cáo cần được gấp lại trong mỗi 6 tháng để đảm bảo an toàn.

Dưới đây là các bước gấp dù phụ kiểu tròn

Nguồn: AirVusa