Miếng Dán NANO PREMIUM Bảo Vệ Màn Hình Vario Skytraxx 2.1

Miếng Dán NANO PREMIUM Bảo Vệ Màn Hình Vario Skytraxx 2.1

Miếng dán NANO bảo vệ màn hình vario Skytraxx 2.1

Miếng dán chống trầy, tự động hít không dùng keo. 

Link sản phẩm: xem tại đây