Thống kê

Các chuyến bay trong ngày

# Phi công Loại dù Điểm Thông tin Điểm bay Thời gian
1 Thịnh Trần Đăng (Msan2200) FLOW Ace (A) 3.14 31.1km/h 00:06h Doi Bu 16:09 04-10
2 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) ADVANCE Alpha 6 (A) 2.88 23.3km/h 00:07h Doi Bu 15:15 04-10
3 Jay Z (pdz) UP XC Summit4 (B) 3.5 26.3km/h 00:08h Doi Bu 15:02 04-10
4 HOANG NAM TRAN (namtran) ADVANCE Iota 2 (B) 5.02 14.7km/h 00:21h Doi Bu 14:58 04-10
5 Vinh Pham Gia (Hacdieu) NOVA Prion 4 (A) 3.25 22.5km/h 00:09h Doi Bu 14:55 04-10
6 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 1.63 6.8km/h 00:19h Khau Pha 14:54 04-10
7 cuong hoang viet (maylangthang) ikuma2 (Z) 5.57 16.3km/h 00:29h Doi Bu 14:07 04-10
8 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 13.33 18.5km/h 00:34h Doi Bu 14:07 04-10
9 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 12.59 17.4km/h 00:38h Doi Bu 14:03 04-10
10 Loan Nguyễn (LonaNguyen) ADVANCE Alpha6 (A) 3.61 29.0km/h 00:07h Vien Nam 13:39 04-10
11 Nguyen Vu Tuan Anh (tuantakichi) BGD Magic (A) 3.22 32.9km/h 00:06h Vien Nam 13:38 04-10
12 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) NIVIUK Koyot (B) 3.21 25.2km/h 00:07h Doi Bu 13:28 04-10
13 Do Hoang Huy (huydo) SKYWALK Mescal (A) 1.57 13.3km/h 00:09h Lam Hồng 13:21 04-10
14 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) ADVANCE Alpha 6 (A) 3.01 15.0km/h 00:12h Doi Bu 13:18 04-10
15 Vinh Pham Gia (Hacdieu) NOVA Prion 4 (A) 3.01 23.7km/h 00:07h Doi Bu 13:10 04-10
16 Nhat Lam hong (Nhatfu) DAVINCI Rythym (A) 1.21 14.8km/h 00:06h Lam Hồng 12:51 04-10
17 HOANG NAM TRAN (namtran) ADVANCE Iota 2 (B) 3.66 11.3km/h 00:19h Doi Bu 12:41 04-10
18 Thanh Trinh (thanhtrinh) ADVANCE Iota 2 (B) 13.38 7.5km/h 01:29h Doi Bu 12:25 04-10
19 Vinh Pham Gia (Hacdieu) NOVA Prion 4 (A) 2.94 21.6km/h 00:09h Doi Bu 12:15 04-10
20 Đỗ Tuấn Anh (jean0809) ADVANCE Alpha 6 (A) 3.18 17.7km/h 00:11h Doi Bu 12:04 04-10
21 cuong hoang viet (maylangthang) ikuma2 (Z) 6.19 12.4km/h 00:34h Doi Bu 12:01 04-10
22 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 8.4 10.5km/h 00:50h Doi Bu 11:56 04-10
23 Jay Z (pdz) UP XC Summit4 (B) 3.94 13.7km/h 00:17h Doi Bu 11:55 04-10
24 Văn Khoa Lê (levankhoa) NIVIUK Ikuma 2 (B) 3.43 21.8km/h 00:08h ? 10:05 04-10

Top 10 phi công tích cực nhất trong tuần (từ 27/09 đến 04/10 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng AirTime
1 Kim Tran (chukim) 74.8 2 04:33
2 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) 54.2 3 04:52
3 Dinh TheAnh (NU3005) 47.2 5 05:03
4 Văn Khoa Lê (levankhoa) 42.6 5 05:07
5 Thanh Trinh (thanhtrinh) 27.2 3 03:55
6 cuong hoang viet (maylangthang) 24.1 3 03:32
7 Ngô Văn Đội (Anngovandoi) 23.3 3 02:19
8 Le Do (dohuule) 23.2 2 03:09
9 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 21.9 6 01:19
10 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) 20.2 3 02:32